Øystein Ringstad

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608844
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A228

Faglige interesser

Medisinske og naturvitenskapelige fag i sykepleie: Sykdomslære, farmakologi, mikrobiologi og anatomi, fysiologi, biokjemi.

Medisinsk og helsefaglig etikk i sykepleie og psykososialt arbeid, spesielt pasientautonomi.

Undervisning

<https://www.hiof.no/studier/programmer/spl-bachelorstudium-i-sykepleie-heltid/index.html> 
<https://www.hiof.no/studier/programmer/mavspl-masterstudium-i-avansert-sykepleie-ved-kronisk-sykdom/index.html> 
...

Bakgrunn

Utdannet lege, godkjent spesialist i nevrologi. Arbeidet i allmennmedisin fram til 1989, deretter med nevrologi ved Sykehuset Østfold, Rikshospitalet og Ullevål.

Arbeidet som eldreoverlege og sykehjemslege i Sarpsborg kommune (20 %) i tiden 2003-2012.

Arbeidet som overlege i nevrologi ved Seksjon for voksenhabilitering, Sykehuset Østfold (20 %), 2012-2014.

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1> 
<Navn og eventuelt lenke til pris 2> 
...

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1> 
<Navn og eventuelt lenke til verv 2> 
...

Samarbeid

Medlem av forskernettverkene Navigating Knowledge Landsacapes (NKL) og Sharing Learning in Practice to Improve Patient Safety (SLIPPS)

 

Emneord: Medisin og helsefag

Publikasjoner

 • Steven, Alison; Wilson, Gemma; Turunen, Hannele; Vizcaya-Moreno, M Flores; Azimirad, Mina; Kakurel, Jayden; Porras, Jari; Tella, Susanna; Perez-Canaveras, Rosa; Sasso, Loredana; Aleo, Giuseppe; Myhre, Kristine; Ringstad, Øystein; Sara-aho, Arja; Scott, Margaret & Pearson, Pauline (2020). Critical Incident Techniques and Reflection in Nursing and Health Professions Education. Systematic Narrative Review. Nurse Educator.  ISSN 0363-3624. . doi: 10.1097/NNE.0000000000000796
 • Ringstad, Øystein (2019). Pasientautonomi ved kronisk sykdom, I: Anna Lydia Svalastog; Nina M. J. Kristoffersen & Hadi Strømmen Lile (red.),  Psykososialt arbeid: Kunnskap, verdier og samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51244-3.  Kapittel 6.  s 179 - 202
 • Steven, Alison; Tella, Susanna; Turunen, Hannele; Vizcaya-Moreno, Flores; Perez- Canaveras, Rosa; Porras, Jari; Bagnasco, Annamaria; Sasso, Loredana; Myhre, Kristin; Sara-aho, Arja; Ringstad, Øystein & Pearson, Pauline (2019). Shared learning from national to international contexts: a research and innovation collaboration to enhance education for patient safety. Journal of Research in Nursing.  ISSN 1744-9871.  24((3-4)), s 149- 164 . doi: 10.1177/1744987118824628 Vis sammendrag
 • Ringstad, Øystein (2016). Being an autonomous person with chronic disease. Croatian Medical Journal.  ISSN 0353-9504.  57(6), s 608- 610 . doi: 10.3325/cmj.2016.57.608
 • Ringstad, Øystein (2016). Patient autonomy in a digitalized world: Supporting patients' autonomous choice. Croatian Medical Journal.  ISSN 0353-9504.  57(1), s 80- 82 . doi: 10.3325/cmj.2016.57.80
 • Ringstad, Øystein (2014). Interpersonal relationships and patient autonomy in clinical rehabilitation teams. Clinical Ethics.  ISSN 1477-7509.  9(2), s 63- 70 . doi: 10.1177/1477750914524070
 • Ringstad, Øystein (2014). Understanding through experience: Information, experience and understanding in clinical rehabilitation practice. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288.  36(12), s 978- 986 . doi: 10.3109/09638288.2013.829523
 • Ringstad, Øystein (2010). Interviewing patients and practitioners working together in teams. A multi-layered puzzle: putting the pieces together. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423.  13(3), s 193- 202 . doi: 10.1007/s11019-010-9243-6 Vis sammendrag
 • Ringstad, Øystein (2005). Medisinske fag som redskap i klinisk sykepleie, I:  Å være i bevegelse - læring og utvikling i sykepleie : sykepleierutdanningen i Østfold, 50 år i 2005.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 204 - 212

Se alle arbeider i Cristin

 • Ringstad, Øystein (2008). Arbeidsbok til Det syke mennesket : 25 sykehistorier : studiespørsmål : studie- og svarveiledning. Akribe Forlag.  ISBN 9788279501244.  144 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Ringstad, Øystein (2018). Pasientautonomi ved kronisk sykdom - mer enn informert samtykke.
 • Ringstad, Øystein (2016). Patient autonomy expressed in self-biographical health narratives.
 • Ringstad, Øystein (2015). Etikk og rehabilitering.
 • Ringstad, Øystein (2015). Tap, sorg og depresjon ved kronisk sykdom. Etiske aspekter.
 • Ringstad, Øystein (2015). Tap, sorg og depresjon ved kronisk sykdom. Etiske aspekter.
 • Ringstad, Øystein (2014). Ethical issues in interprofessional care for terminally ill cancer patients.
 • Ringstad, Øystein (2014). Patient autonomy in clinical rehabilitation. Vis sammendrag
 • Ringstad, Øystein (2014). Tap, sorg og depresjon. Psykososiale og etiske aspekter ved kronisk sykdom.
 • Ringstad, Øystein (2013). Ethical issues in interprofessional care for terminally ill cancer patients.
 • Ringstad, Øystein (2010). Etikk ved livets slutt. Vis sammendrag
 • Ringstad, Øystein (2010). Makt og etikk. Etiske verdier som styrende for pasientrelasjonen.
 • Ringstad, Øystein (2009). Can Europeans teach health care ethics in Africa? : the contextual relevance of ethical theory.
 • Ringstad, Øystein (2009). Describing interdisciplinary clinical team work interviewing team members.
 • Ringstad, Øystein (2009). Etikk, rettighter og tvang i forhold til pasientrettighetslovens kapittel 4A.
 • Ringstad, Øystein (2009). Hvilke etiske utfordringer bringer pasientrettighetslovens kapittel 4A med seg?.
 • Ringstad, Øystein (2009). Hvilken rolle bør pasient og pårørende spille ved medisinsk behandling, og ved avslutning av behandling?. Vis sammendrag
 • Ringstad, Øystein (2009). Interdisciplinary team work. Interviewing members of clinical teams. Vis sammendrag
 • Ringstad, Øystein (2009). Samtykkekompetanse: et vanskelig og mangfoldig begrep.
 • Ringstad, Øystein (2009). Tap, sorg og depresjon. Psykososiale og etiske aspekter ved kronisk sykdom.
 • Ringstad, Øystein (2009). Tap, sorg og depresjon. Psykososiale og etiske aspekter ved kronisk sykdom.
 • Ringstad, Øystein (2008). Etikk ved kronisk sykdom.
 • Ringstad, Øystein (2008). Pasientautonomi ved kronisk sykdom - mer enn informert samtykke. Vis sammendrag
 • Ringstad, Øystein (2008). Pasientautonomi ved kronisk sykdom - mer enn informert samtykke. Vis sammendrag
 • Ringstad, Øystein (2008). Pasientautonomi ved kronisk sykdom - mer enn informert samtykke.
 • Ringstad, Øystein (2008). Pasientautonomi ved kronisk sykdom - mer enn informert samtykke.
 • Ringstad, Øystein (2008). Patient autonomy in rehabilitation medicine.
 • Ringstad, Øystein (2008). Patient autonomy in rehabilitation medicine. How to get the inside story.
 • Ringstad, Øystein (2006). Etiske prinsipper og klinisk hverdag. Vis sammendrag
 • Ringstad, Øystein (2006). Pasienters selvbestemmelse og klinisk praksis : en (planlagt) intervjuundersøkelse i rehabiliteringsmedisinen. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:10 - Sist endret 6. nov. 2018 16:39