Petter André Høntorp Arvesen

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608815
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Sosialantropologi 

Barndom og oppvekst 

Psykososialt arbeid 

Psykisk helsearbeid

Rusproblematikk

 

Undervisning

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Bachelorstudium i barnevern

Bakgrunn

Sosialantropologi hovedfag, Universitetet i Bergen

Verv

Varamedlem i avdelingsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag 

Fast medlem i avdelingsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag

Medlem av lokalt e-læringsutvalg ved Avdeling for helse og sosialfag

Emneord: Sosialantropologi, Psykososialt arbeid, Psykisk helse, Psykisk helsearbeid, Barndom, Oppvekst, Barnevern, Sosialisering, Fellesskapslæring

Publikasjoner

  • Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild & Arvesen, Petter (2019). Arbeid som recovery-strategi :. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  16(2), s 80- 89 . doi: 10.18261/issn.1504-3010-2019-02-03 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild & Arvesen, Petter (2015). What Works? Flexibility as a Work - Participation Strategy for People with Addiction and Mental Health Problems. Nordic Journal of Social Research.  ISSN 1892-2783.  6, s 135- 148
  • Arvesen, Petter (2014). Barn - "et fremmed folk"?: psykososialt arbeid i et grenseland, I: Eva Skærbæk & Morten Nissen (red.),  Psykososialt Arbeid: fortellinger, medvirkning og fellesskap.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46443-8.  Kapittel 4.  s 63 - 80
  • Hansen, Gunnar Vold; Arvesen, Petter & Tonholm, Trude (2013). Pappa i fengsel – hvordan ivaretas familien?. Tidsskriftet Norges Barnevern.  ISSN 0800-1014.  (4)

Se alle arbeider i Cristin

  • Arvesen, Petter (2019). Implementering av feedbackinformert tjeneste ved Stiftelsen Fyrlykta. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2019:3.
  • Buzzi, Camilla; Anker-Hansen, Camilla; Arvesen, Petter & Graarud, Helén (2019). Det tverrfaglige kunnskapstorget - bruk av digitale verktøy for å utvikle og styrke tverrfaglig kompetanse.
  • Arvesen, Petter (2013). "Pappa i fengsel".
  • Arvesen, Petter & Tonholm, Trude (2013). Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2013:5.
  • Hansen, Gunnar Vold; Arvesen, Petter & Tonholm, Trude (2013). Pappa i fengsel - andre evalueringsrapport; HiØ Oppdragsrapport 2013:18.
  • Arvesen, Petter & Tonholm, Trude (2012). Tilrettelegging av bosted for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse (et NAPHA-prosjekt).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:10 - Sist endret 1. feb. 2019 10:31