Pål Ellingsen

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608892
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A325

Faglige interesser

Mine faglige interesser er ledelse og brukerorientering i offentlig sektor. Jeg er spesielt interessert i førstelinjearbeid og den delen av offentlig forvaltning som handler om organisering av publikumskontakten.

Undervisning

Jeg underviser i hovedsak ved arbeids- og velferdsfag og er emneansvarlig for HSAVF30314 Ledelse, innovasjon og samhandling.

Bakgrunn

Jeg har lang arbeidserfaring fra norsk offentlig sektor, og har blant annet jobbet som leder innen helse- og omsorgssektoren og konsulent innen organisasjon- og ledelsesutvikling. Den røde tråden i dette har alltid vært ledelse og brukerorientering.

Samarbeid

Gjennom min forskning knyttet til ledelse og brukerorientering i offentlig sektor samarbeider jeg med blant annet NAV.

Publikasjoner

 • Ek, Hans; Torp Løkkeberg, Stine; Eriksson, Rikard & Ellingsen, Pål (2021). Disabilities exhibited by children and adolescents that refuse to go to school. Child & family behavior therapy (Print).  ISSN 0731-7107.
 • Ellingsen, Pål; Eriksson, Rikard & Røn, Maria (2020). Førstelinjearbeid i en digital tid. Om hvordan elektronisk saksbehandling påvirker arbeidet til veilederen i den norske arbeids- og velferdsetaten (NAV). Tidsskrift for Arbejdsliv.  ISSN 1399-1442.  22(3)
 • Ellingsen, Pål; Eriksson, Rikard & Tangnæs, Elin (2020). Digitale interaksjoner i organisasjoner. Utfordringer ved NAV-veilederens arbeidssituasjon i en teknologisk samtid.. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.
 • Eriksson, Rikard & Ellingsen, Pål (2020). Symbolic Rationality in the Public Sector. Journal of Organizational Change Management.  ISSN 0953-4814. . doi: 10.1108/JOCM-09-2019-0292 Vis sammendrag
 • Eriksson, Rikard & Ellingsen, Pål (2020). Triviala tings moraliska makt. En studie av hur 1900-talets sinnessjukhus formades av praktisk administrering och socialt vardagsliv".. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.
 • Ellingsen, Pål; Hafting, Tore & Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (2019). Vold og trusler om vold i førstelinjen. Om lederskap og et trygt arbeidsmiljø. Fagbladet samfunn og økonomi.  ISSN 1893-3009.  (1/2), s 25- 40 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Johansen, Frode Ramstad; Andersson, Gunnar; Tonholm, Trude & Ellingsen, Pål (2019). LEARNING FROM PROBLEM-BASED PROJECTS IN CROSS-DISCIPLINARY STUDENT TEAMS, In L. Gómez Chova (ed.),  ICERI2019 Proceedings.  IATED Academy.  ISBN 978-84-09-14755-7.  Session: Problem and Challenge Based Learning.  s 1655 - 1662
 • Ellingsen, Pål; Eriksson, Rikard Olof & Røn, Maria (2018). Tall er ikke bare økonomi. En studie av ledelse og produksjonsstyring i NAV. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  21(1), s 4- 17 . doi: 10.18261/issn.2464-3076-2018-01-01 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ellingsen, Pål & Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (2017). Om volden rammer. Forebygging av voldshendelser og alvorlige trusler i førstelinjen, I: Tore Hafting (red.),  Krisehåndtering, planlegging og handling.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2111-0.  Kapittel 4.  s 95 - 107
 • Eriksson, Rikard Olof & Ellingsen, Pål (2017). Från galenskap i livets vardag till sjukdom i kroppens gener. Hospitalsbyråns konceptualiseringar av sinnessjukdom åren 1860-1910.. Socialvetenskaplig tidskrift.  ISSN 1104-1420.  24(3-4), s 281- 302
 • Ranglund, Ole Jørgen Stefferud & Ellingsen, Pål (2014). Personalledelse i skjæringspunktet mellom brukerorientering og forvaltning, I: Anne Oline Haugen & Åse Storhaug Hole (red.),  Personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-231-7.  8.  s 179 - 200

Se alle arbeider i Cristin

 • Eriksson, Rikard; Ellingsen, Pål & Tangnæs, Elin (2021). Digital samhandling i den norske arbeids- og velferdsetaten (NAV). I M. Löfström (red), Perspektiv på samverkanspraktik. Studentlitteratur AB.  16 s.
 • Ellingsen, Pål (2013). Brukerorientert ledelse i offentlig sektor. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205453203.  216 s.
 • Ellingsen, Pål (2010). Service kan ikke vedtas. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 9788276348460.  149 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ellingsen, Pål (2019). Brukerorientert ledelse, Gjesteforelesning Administrasjon og ledelse OsloMet.
 • Ellingsen, Pål (2019). Ledelse og brukerorientering i NAV, vitenskapelig foredrag forskningsdagene HiØ.
 • Ellingsen, Pål; Hafting, Tore & Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (2019). Vold og trusler om vold i førstelinja.
 • Ellingsen, Pål; Hafting, Tore & Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (2019). Vold og trusler på jobben; Sett lys på trollet så sprekker det. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Johansen, Frode Ramstad; Andersson, Gunnar; Tonholm, Trude & Ellingsen, Pål (2019). LEARNING FROM PROBLEM-BASED PROJECTS IN CROSS-DISCIPLINARY STUDENT TEAMS.
 • Tandberg, Håkon Naasen & Ellingsen, Pål (2019, 16. desember). episode-2---samtale-med-pal-ellingsen.mp3. [Internett].  www.hiof.no.
 • Ellingsen, Pål (2018). Brukermedvirkning og profesjonsledelse, gjesteforelesning OsloMet.
 • Ellingsen, Pål (2017). Brukerorientert ledelse. Krever mot, nysgjerrighet og engasjement - Administrasjon og ledelse, HiOA.
 • Ellingsen, Pål (2017). Brukerorientert ledelse. Krever mot, nysgjerrighet og engasjement, gjesteforelesning Helseledelse, HSN.
 • Ellingsen, Pål (2016). Brukerorientert ledelse - Nasjonal ruskonferanse 2016.
 • Ellingsen, Pål (2016). Ledelse og brukerorientering - Helseledelse HSN.
 • Ellingsen, Pål (2016). Lederskap og produksjonsstyring i NAV - presentasjon for Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.
 • Ellingsen, Pål & Ely Seidman, Karmenlara (2016). Fleksibel læring - Lederseminar HiØ, Fredrikstad.
 • Aasbrenn, Kristian; Ellingsen, Pål & Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (2015). Kunsten å bli kvitt kunden. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  (1), s 56- 59
 • Aasbrenn, Kristian; Ellingsen, Pål & Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (2015). Nå og bli nådd - hvor viktig er det å ha offentlige tjenester i nærheten av alle innbyggerne?. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  (4), s 51- 54
 • Ellingsen, Pål (2015). Brukerorientert ledelse, I: x x (red.),  Helse medarbeider sjukehus : fag- og inspirasjonsbok.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205485556.  Kapittel 4.
 • Ellingsen, Pål (2015). Brukerorientert ledelse 1 - lederkonferanse Lunner kommune.
 • Ellingsen, Pål (2015). Brukerorientert ledelse 2 - lederkonferanse Lunner kommune.
 • Ellingsen, Pål; Aasbrenn, Kristian & Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (2015). Klima for nytenkning. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  (2), s 46- 49
 • Ranglund, Ole Jørgen Stefferud; Aasbrenn, Kristian & Ellingsen, Pål (2015). Når følelsene blir redskaper. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  (3), s 54- 55
 • Aasbrenn, Kristian; Ranglund, Ole Jørgen Stefferud & Ellingsen, Pål (2014). Samfunnsoppdraget gjør offentlige tjenester annerledes. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  (3), s 12- 14
 • Ellingsen, Pål (2014). Brukerorientert ledelse - Helseledelse HBV.
 • Ellingsen, Pål (2014). Brukerorientert ledelse - lederseminar Aker Universitetssykehus, legevakten.
 • Ellingsen, Pål (2014). Gode kundeopplevelser - foredrag fagseminar Fredrikstad næringsforening.
 • Ellingsen, Pål (red.) (2014). HR-nyhetsbrev for HR-konsern i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune (2010-2014).
 • Ellingsen, Pål (2014). Omdømme og tjenestekvalitet - RFT, Oslo kommune.
 • Ellingsen, Pål (2014). Refleksjon rundt brukerorientering og ledelse - Oslo kommune, ledergruppen i RFT.
 • Ellingsen, Pål (2014). Service i forvaltningsjenesten - fagseminar Oslo rådhus.
 • Ellingsen, Pål; Aasbrenn, Kristian & Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (2014). Ledere trenger mot. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  (1), s 32- 33
 • Ellingsen, Pål; Aasbrenn, Kristian & Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (2014). Skreddersøm og samhandling. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  (4), s 61- 63
 • Ranglund, Ole Jørgen Stefferud; Ellingsen, Pål & Aasbrenn, Kristian (2014). Førstelinjas hemmeligheter. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  (2), s 41- 43
 • Ellingsen, Pål (2013). Brukerorientert ledelse - lederseminar Bufetat.
 • Ellingsen, Pål (2012). Etisk refleksjon for ledere - lederseminar NRBR.
 • Ellingsen, Pål (2012). Service kan ikke vedtas - Fagforbundet.
 • Ellingsen, Pål (2011). Service kan ikke vedtas - Servicenettverk Vestfold.
 • Ellingsen, Pål (2011). Service kan ikke vedtas - Servicesenter for utenlandske arbeidstakere.
 • Ellingsen, Pål (2011). Service kan ikke vedtas - UDI og POD førstelinjereformen 2011.
 • Ellingsen, Pål (2011). Service kan ikke vedtas - fagseminar kemneren i Trondheim kommune.
 • Ellingsen, Pål (2010). Service kan ikke vedtas - Servicekonferansen 2010. Vis sammendrag
 • Ellingsen, Pål (2010). Service- og brukerorientering i offentlig sektor - seminar miljøvernavdelingen til Fylkesmannen i Oslo- og Akershus.
 • Ellingsen, Pål (2007). Servicetorget - i skjæringspunktet mellom forvaltning og service - Nettverksseminar KS. Vis sammendrag
 • Ellingsen, Pål (2005). Servicetorget - i skjæringspunktet mellom service og forvaltning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:12 - Sist endret 13. aug. 2018 13:08