Rikard Eriksson

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608786
+46705988918
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A305

 

 

Publikasjoner

 • Ellingsen, Pål; Eriksson, Rikard Olof & Røn, Maria (2018). Tall er ikke bare økonomi. En studie av ledelse og produksjonsstyring i NAV. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  21(1), s 4- 17 . doi: 10.18261/issn.2464-3076-2018-01-01 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ek, Hans; Isaksson, Joakim & Eriksson, Rikard Olof (2017). Professioner, makt och samverkan mellan myndigheter: socialtjänstens, skolans och BUP:s arbete med ungdomar som inte går till skola. Socialvetenskaplig tidskrift.  ISSN 1104-1420.  24(1), s 59- 77 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eriksson, Rikard Olof & Ek, Hans (2017). Psykiatrisering som kulturmönster : ett utkast till sociokulturella studier av psykisk hälsa. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  14(1), s 54- 65 . doi: 10.18261/issn.1504-3010-2017-01-06
 • Eriksson, Rikard Olof & Ellingsen, Pål (2017). Från galenskap i livets vardag till sjukdom i kroppens gener. Hospitalsbyråns konceptualiseringar av sinnessjukdom åren 1860-1910.. Socialvetenskaplig tidskrift.  ISSN 1104-1420.  24(3-4), s 281- 302
 • Ek, Hans & Eriksson, Rikard Olof (2016). Diagnos- och behandlingskarriärer inom Barn- och ungdomspsykiatrin. En retrospektiv journalstudie. Socialmedicinsk Tidskrift (SMT).  ISSN 0037-833X.  4(6)
 • Eriksson, Rikard Olof & Carlsson, Maria (2016). Att leva med ADHD : en intervjustudie av ungdomar med koncentrationssvårigheter med fokus på deras vardagsliv och sociala relationer. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  13(1/2), s 5- 14 . doi: 10.18261/issn.1504-3010-2016-01-02-02
 • Ek, Hans; Eriksson, Rikard Olof & Schnelzer, Linda (2015). Stödjande samtal som psykologisk behandling inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) : en intervjustudie av hur kuratorer inom specialistsjukvård använder strukturerat samtal i arbetet med patienter och anhöriga. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  12(3), s 206- 216
 • Eriksson, Rikard Olof & Szum, Kristoffer (2015). Vägen till ett liv värt att leva efter hög ryggmärgsskada. En salutogen kvalitativ studie av tetraplegiker. Socialmedicinsk Tidskrift (SMT).  ISSN 0037-833X.  (5)
 • Ek, Hans & Eriksson, Rikard Olof (2012). School phobia and school refusal. A state of the art literature review.. Child & family behavior therapy (Print).  ISSN 0731-7107.
 • Virta, Lena; Joranger, Pål; Brox, Jens Ivar & Eriksson, Rikard (2012). Costs of shoulder pain and resource use in primary health care: a cost-of-illness study in Sweden. BMC Musculoskeletal Disorders.  ISSN 1471-2474.  13 . doi: 10.1186/1471-2474-13-17 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eriksson, Rikard Olof (2011). Film Ethnography. A social and cultural analysis of feature films.. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology.  ISSN 0348-9698.
 • Eriksson, Rikard (2009). Konsum snabbköp och den moderne svensken. Identitet och interaktion i kooperativa förbundets filmer om självbetjäning (1920-60). RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  92(4), s 207- 222
 • Virta, Lena; Mortensen, Mona; Eriksson, Rikard & Möller, Margareta (2009). How many patients with subacromial impingement syndrome recover with physiotherapy? a follow-up study of a supervised exercise programme. Advances in Physiotherapy.  ISSN 1403-8196.  11(3), s 166- 173
 • Virta, Lena & Eriksson, Rikard (2008). Using video analysis to illuminate professional-patient interaction of clinical interventions. Practice Development in Health Care.  ISSN 1475-9861.  7(3), s 143- 155
 • Eriksson, Rikard (2007). Samverkan för välfärd : social ekonomi och en ny svensk modell, I: Runo Axelsson & Susanna Bihari Axelsson (red.),  Folkhälsa i samverkan mellan professioner, organisationer och samhällssektorer.  Studentlitteratur AB.  ISBN 978-91-44-01793-8.  kap.  s 401 - 423
 • Eriksson, Rikard (2007). Sjukhusets inverterade hierarki. Att förstå svårigheterna att styra produktionen av sjukhusvård med sociologen Bourdieu. Kommunal ekonomi och politik.  ISSN 1402-8700.  11(3), s 7- 24
 • Magnusson, Lars; Ejerhed, Lars; Rostgård, Lennart; Sernert, Ninni & Eriksson, Rikard Olof (2006). A Prospective Randomized Study After Artroscopic Bankart Repair Using two Diefferent Types of Absorbable Implants.. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopy And Related.  ISSN 0749-8063.
 • Eriksson, Rikard Olof (2005). Landsflykt i skuggvärld. En studie av reklam för psykofarmaka., I: Ulrika Torell & Roger Qvarsell (red.),  Reklam och hälsa : levnadsideal, skönhet och hälsa i den svenska reklamens historia.  Carlsson bokförlag.  ISBN 9789172036352.  4.  s 197 - 212
 • Eriksson, Rikard Olof (2003). Visualiserad doft – En sociokulturell analys av Calvin Kleins parfymreklam., I: Anna Sparrman; Ulrika Torell & Eva Åhrén Snickare (red.),  Visuella spår : bilder i kultur- och samhällsanalys.  Studentlitteratur AB.  ISBN 9144024622.  4.
 • Eriksson, Rikard Olof (2001). Psykologihistoria på marsch. Lychnos.  ISSN 0076-1648.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eriksson, Rikard (2011). Ulrika Torell, Roger Qvarsell & Jenny Lee: Burkar, påsar och paket. Förpakningarnas historia i vardagens konsumtionskulturer. Nordiska museets förlag, Stockholm 2010: recension. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.  ISSN 0035-5267.  94(1), s 53- 55
 • Eriksson, Rikard Olof (2005). Social ekonomi och offentlig verksamhet kan samverka för välfärd : slutrapport från utvärderingen av EQUAL-partnerskapet Ny ekonomi och socialt entreprenörskap (NESE).
 • Eriksson, Rikard Olof (2004). Att dubblera välfärd med social ekonomi : delrapport från utvärderingen av EU-projektet Ny ekonomi och socialt entreprenörskap..
 • Eriksson, Rikard Olof (2004). Chefskap NU-sjukvården.
 • Eriksson, Rikard Olof (2003). Managerial positions and generational change : a study in the health care sector of the Västra Götaland County.
 • Eriksson, Rikard Olof (2003). Valfrihetens betydelse i sjukvården : uppfattningar bland medborgare, politiker, vårdpersonal och forskare.
 • Eriksson, Rikard Olof (2002). Chefskap och generationsskifte : en pilotstudie inom Västra Götalandsregionen.
 • Eriksson, Rikard Olof (2001). Från vårdutveckling till FoU : NU-sjukvården i Västra Götaland som ett exempel på förändringar inom landstingens forsknings- och utvecklingsverksamhet.
 • Eriksson, Rikard Olof (1999). Psykoteknik. Kulturell fabricering av personlig identitet.. Linköping studies in arts and science. 200.
 • Eriksson, Rikard Olof (1999). Yrkesvägledning med radio och TV : att fostra svensk ungdom till rätt arbete och liv, I: Bengt Sandin (red.),  Medier och modernisering : en antologi om utbildningsprogram och samhällsförändring.  Stiftelsen Etermedierna i Sverige.  ISBN 9126999501.  3.  s 138 - 156
 • Eriksson, Rikard Olof (1998). Behandlingsansvariga mentalskötare, I: Stefan Sjöström (red.),  Nya kulturer i psykiatrin.  Studentlitteratur AB.  ISBN 9144002319.  4.
 • Eriksson, Rikard Olof (1997). Medellånga vårdutbildninga. I Högskoleutbildningar inom vård och omsorg. Högskoleverkets rapportserie 1997:2 R..
 • Eriksson, Rikard Olof (1995). Ludwig Fleck : om naturvetenskapliga sanningars ursprung och sätt att utvecklas.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:12 - Sist endret 29. aug. 2019 08:56