Gerd Anna-Stina Ekman

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608769
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Kliniske studier, obstetrikk/gynekologi, akuttmedisin, HHLR, pasientsikkerhet.

Undervisning

HSSPL20116 Sykepleie- helse, sykdom og lidelse II. Emneansvarlig 

HSSPL10316 Sykepleie- helse, sykdom og lidelse I Underviser 

HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I Underviser/praksislærer

HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II Underviser/praksislærer

HSSPL40616 Sykepleiens undervisende og ledende funksjon Underviser

Utdanning

Sykepleierutdanning, Skaraborgs vårdhögskola, Skövde

Intensivsykepleier, Høgskolen i Bergen

Jordmor, Høgskolen i Bergen

Helse, Sosial og Administrasjon, Høgskolen i Østfold

Praktisk Høgskolepedagogikk & Digitale Verktøy, Høgskolen i Østfold

Master i Sykepleievitenskap og Helsefag, Det medisinske fakultet - Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring 

Umeå Universitetssykehus, Thoraxavdelingen - Sykepleier 

Sentralsykehuset Fredrikstad, Medisinsk overvåkning - Sykepleier

Haukeland sykehus, Kirurgisk intensivavdeling/nyfødtintensiv - Intensivsykepleier

Sentralsykehuset Fredrikstad, Føde/Barsel Normalenheten & spesialenheten - Jordmor

Sentralsykehuset Fredrikstad, Føde/Barsel Spesialenheten - Fagansvarlig 

 

 

Publisert 12. juni 2018 16:12 - Sist endret 5. nov. 2018 09:34