Siri Ellen Adelaide Brynhildsen

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608695
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
N 321

Faglige interesser:

Faglige interesser spenner seg over flere temaer som er aktuelle i alle tre årene på Bachelor Sykepleie. 

Førstehjelp: 

Norsk grunnkurs i førstehjelp (1 semester, 1 år)

NRR HHLR kurs (1 semester, 2 år)

NRR HHLR re-treningskurs (2 semester, 3 år)

Diverse ferdighetstrening og praktiske prosedyrer inklusiv simulering

Praksisoppfølging - kirurgisk praksis og hjemmesykepleien

Jeg er opptatt av tverrprofesjonell samarbeidslæring og har i flere år vært med i det norske TPS nettverket.

 

Undervisning

Bachelor i sykepleie:

https://www.hiof.no/studier/programmer/spl-bachelorstudium-i-sykepleie-heltid/index.html

Emneansvarlig for emne HSSPL 10316 (vårsemester første studieår):

https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2020/var/hsspl10316.html
...

Bakgrunn

Jeg er utdannet sykepleier ved Østfold sykepleierhøgskole i 1985, og jobbet i hjemmesykepleien i Fredrikstad frem til jeg begynte som lærer ved HIØ, sykepleierutdanningen høsten 1995. 

Kandidat i sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo, 2002.

Har i løpet av tiden her ved HIØ blant annet tatt videreutdanning ved PULS i digitale verktøy og medier i fleksibel og nettbasert undervisning 

Verv

Medlem i AMU

https://www.hiof.no/om/hms/organisering-og-roller/utvalg/arbeidsmiljoutvalget/index.html

 
Samarbeid: 

Styremedlem i det norske TPS nettverket:

https://tpsnettet.wordpress.com/

Det norske TPS nettverket er endel av det nordiske nettverket:

https://nipnet.org/conferences/nipnet-2019/

 

Publikasjoner

 • Vasset, Frøydis Perny; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide & Kvilhaugsvik, Bente (2019). Professional Learning through a Digital Platform. Journal of Research in Interprofessional Practice and Education.  ISSN 1916-7342.  9(1) . doi: 10.22230/jripe.2019v9n1a282 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nilsen, Sigurd Roger; Røising, Hanne Schou & Brynhildsen, Siri (2012). Erfare, skrive, dele, diskutere og lære - om strukturerte, planlagte refleksjonsprosesser og tverrprofesjonelle møteplasser. UNIPED (Tromsø).  ISSN 1500-4538.  35(2), s 54- 66
 • Brynhildsen, Siri & Martinsen, Anne Kristin (2008). Tverrprofesjonell praksis i to-spann, I:  Praksis som læringsarena : et samlæringsprosjekt.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 81 - 114 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Gregersen, Anne-Grethe; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Hansen, Mette Tindvik; Hjelmeland, Inger; Andreassen, Hilde Marie; Kvarsnes, Anne Herwander; Hansen, Wenche Charlotte; Olsen, Richard Monroe; Gunheim-Hatland, Lars; Martinsen, Mona & Blågestad, Ina (2019). Sykepleier- og vernepleierstudenters sluttkomeptanse etter endt bachelorutdanning.
 • Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide (2018). Interprofessional Learning throug Virtual Meetings/Tverrprofesjonell samarbeidslæring ved hjelp av virtuelle møter.
 • Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Vasset, Frøydis Perny & Kvilhaugsvik, Bente (2018). Interprofessional Learning through Virtual Meetings/Tverrprofesjonell samarbeidslæring ved hjelp av virtuelle møter..
 • Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Vasset, Frøydis Perny & Kvilhaugsvik, Bente (2017). Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved hjelp av elektronisk verktøy - Skype. Vis sammendrag
 • Myhre, Kristin; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Tjøstolvsen, Inger Marie & Kvilhaugsvik, Bente (2016). Erfaringer fra videreutdanning om tverrprofesjonell samhandling: hva lærte vi om TPS og hva erfarte vi om bruken av nettet?.
 • Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide (2015). Tverrprofesjonell samarbeidslæring..
 • Myhre, Kristin; Tjøstolvsen, Inger Marie & Brynhildsen, Siri (2015). Samhandling mot felles mål. Sykepleierstudenters læring i praksis med fokus på TPS..
 • Nilsen, Sigurd Roger; Gjellebæk, Camilla; Brynhildsen, Siri; Tjøstolvsen, Inger Marie & Johansen, Siv Groth (2015). Hvordan utvikle organisatorisk kompetanse?: - en studie knyttet til sykepleierstudenters siste praksisperiode.
 • Nilsen, Sigurd Roger; Gjellebæk, Camilla; Brynhildsen, Siri; Tjøstolvsen, Inger Marie & Johansen, Siv Groth (2015). Studenter trenger å lære organisering. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (11), s 60- 63
 • Tjøstolvsen, Inger Marie; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide & Myhre, Kristin (2015). Samhandling om felles mål ...Sykepleiestudenters læring i praksis med fokus på TPS.
 • Nilsen, Sigurd Roger & Brynhildsen, Siri (2013). Praksisstudier på tvers av sektorer.
 • Tjøstolvsen, Inger Marie; Brynhildsen, Siri & Nilsen, Sigurd Roger (2013). Praksisstudier på tvers av behandlingssektorer.
 • Østensvik, Elisabeth; Nilsen, Sigurd Roger & Brynhildsen, Siri (2013). Bruk av refleksjonskort fremmer ansattes bevisstgjøring rundt bruk av tvang. Tidsskriftet aldring og helse.  ISSN 1890-4130.  17(1), s 24- 27
 • Brynhildsen, Siri (2012). Nursing students with teams of two - community - based peer learning project with nursing students.
 • Rummelhoff, Guri K. Rosseland; Nilsen, Sigurd Roger & Brynhildsen, Siri (2012). Dagsenter er bra for brukere og pårørende. Fredrikstad Blad.
 • Rummelhoff, Guri K. Rosseland; Nilsen, Sigurd Roger & Brynhildsen, Siri (2012). Dagsenter gir økt livskvalitet. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (14), s 68- 71
 • Nilsen, Sigurd Roger & Brynhildsen, Siri (2011). "Det er som et fruktfat" Sykepleie - et yrke med muligheter og utfordringer. Dette er en fortelling fra en sykepleiers hverdag i åpen omsorg. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (3), s 76- 77
 • Nilsen, Sigurd Roger & Brynhildsen, Siri (2011). Sykepleie - et yrke med muligheter og utfordringer. Fredrikstad Blad.
 • Nilsen, Sigurd Roger; Røising, Hanne Schou & Brynhildsen, Siri (2011). Strukturerte og planlagte refleksjonsprosesser gir erfaringsbasert kunnskap.
 • Røising, Hanne Schou; Brynhildsen, Siri & Nilsen, Sigurd Roger (2011). Strukturerte og planlagte refleksjonsprosesser gir erfaringsbasert kunnskap.
 • Brynhildsen, Siri & Nilsen, Sigurd Roger (2010, 25. november). NRK Østfolds ettermiddagssending. [Radio]. Vis sammendrag
 • Brynhildsen, Siri & Nilsen, Sigurd Roger (2010). Pleie og omsorgstjenesten i kommunene-mulighetenes arena. Fredrikstad Blad.
 • Nilsen, Sigurd Roger & Brynhildsen, Siri (2009). Hvilke utfordringer og muligheter for faglig vekst opplever ansatte i omsorgstjenesten ?. Vis sammendrag
 • Brynhildsen, Siri (2008). Tverrprofesjonell studentpraksis.
 • Brynhildsen, Siri & Martinsen, Anne Kristin (2008). Tverrprofesjonelt to-spann.
 • Nilsen, Sigurd Roger; Brynhildsen, Siri & Rummelhoff, Guri (2007). Dagtilbudene for eldre i Fredrikstad kommune : en kartleggingsundersøkelse.
 • Nilsen, Sigurd Roger; Brynhildsen, Siri & Rummelhoff, Guri (2006). Dagsentertjenesten for eldre i Fredrikstad kommune : en kartleggingsundersøkelse. Vis sammendrag
 • Brynhildsen, Siri (2002). Tildeling av hjemmesykepleie : saksbehandling, behov for sykepleie og pasientrettigheter Assignement of home nursing : case assessment, need for nursing and patient rights.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:11 - Sist endret 18. des. 2019 14:01