Sjur Granmo

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608799
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Jeg er interessert i vitenskapsdisipliner som gir vernepleieren et godt grunnlag for profesjonell tjenesteyting. Jeg interesserer meg for psykologisk forskning generelt og spesielt for temaer relatert til selvkontroll og prokrastinering, kognitive og språklige ferdigheter, og atferdsanalyse herunder eksperimentell forskning på stimuluskontroll, klinisk og anvendt atferdsanalyse.

Undervisning

Jeg underviser hovedsakelig i forskningsmetode, kritisk tenkning, skriving/dokumentasjon og relevansen til tjenesteyting. Underviser også i temaer innen læringspsykologi, systematisk miljøarbeid og atferdsanalyse. Har også en del veiledning i akademisk skriving og praksisoppfølging der akademisk skriving og praktisk tjenesteyting er sammenflettede aktiviteter.

Bakgrunn

Har jobbet med helse- og omsorgstjenester til personer med ulike typer funksjonsnedsettelser i deres hjem, og ved habiliteringsarbeid i hjem, skoler og på arbeidsplasser. Primære arbeidsoppgaver har vært opplæring og vedlikehold av motoriske, verbale og sosiale ferdigheter, og endringsarbeid med enkelte brukeres utfordrende atferd. Når det gjelder målrettet, eller systematisk, arbeid med personers liv, så vektlegger jeg det normative arbeidet (e.g., etiske betraktninger) som overordnet tiltaksarbeidet (e.g., effektive prosedyrer for læring).

Verv

Forskningsgruppe for miljøtiltak og høgskolepedagogikk.
Sekretær i Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO), lokallag Østfold.
Programkomitémedlem for Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO)

Samarbeid

Sammen med Jon Arne Løkke er jeg leder for Forskningsgruppen for miljøtiltak og høgskolepedagogikk. Her samarbeider vi med flere aktørerer i praksisfeltet og vi har en tilhørende Studentlab for FoU der sisteårs bachelorstudenter forsker sammen med noen av oss i kliniske saker. Her kan du lese med om studentlaben. Jeg har hatt samarbeid med prof. Erik Arntzen ved OsloMet relatert til eksperimentelle studier på stimuluskontroll i forskningsgruppen Eksperimentelle studier av kompleks menneskelig atferd. Jeg samarbeider per dags dato med prof. Frode Svartdal ved Universitetet i Tromsø / Norges Arktiske Universitet (UiT) relatert til studier på prokrastinering, selvkontroll og regelstyring.

 

Se forøvrig:

ResearchGate

Kontakinfo:

Ta kontakt med meg på sjur.granmo@hiof.no. Du finner med også på rom A-301, campus Fredrikstad.

Emneord: Prokrastinering, Atferd, Opplæring, Miljøarbeid

Publikasjoner

 • Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne & Granmo, Sjur (2018). Studentaktiv forskning som virkemiddel for å utdanne profesjonsutøvere som også kan atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  45(2), s 87- 100 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Svartdal, Frode; Granmo, Sjur & Færevaag, Fredrik Svartdal (2018). On the Behavioral Side of Procrastination: Exploring Behavioral Delay in Real-Life Settings. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  9(MAY), s 1- 11 . doi: 10.3389/fpsyg.2018.00746 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2017). Om begreper: intraverbaler som de viktigste byggeklossene i en atferdsanalytisk akademisk pedagogikk. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  44(2), s 87- 92 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre & Navestad, Bjørn Erik (2017). Preferansebasert mandopplæring for barnehagebarn med forsinket utvikling i barnehage. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  44(2), s 63- 78 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arntzen, Erik; Granmo, Sjur & Fields, Lanny (2016). The relation between sorting tests and matching-to-sample tests in the formation of equivalence classes. The Psychological Record.  ISSN 0033-2933.  67(1), s 81- 96 . doi: 10.1007/s40732-016-0209-9 Vis sammendrag
 • Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Bredholt, Espen & Fredriksen, Marius (2016). Reading comprehension with common naming training.

Se alle arbeider i Cristin

 • Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne & Granmo, Sjur (2018). Studentaktiv forskning som virkemiddel for å utdanne profesjonsutøvere som også kan atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  45(2), s 87- 100 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Svartdal, Frode; Granmo, Sjur & Færevaag, Fredrik Svartdal (2018). On the Behavioral Side of Procrastination: Exploring Behavioral Delay in Real-Life Settings. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  9(MAY), s 1- 11 . doi: 10.3389/fpsyg.2018.00746 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Granmo, Sjur; Andresen, Mai Linda; Begdouri, Linn; Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2017). Tidsbasert presentasjon av stimuli med forsterkereffekt og redusert alarmringing hos en person med demens. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  44(1), s 25- 29 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2017). Om begreper: intraverbaler som de viktigste byggeklossene i en atferdsanalytisk akademisk pedagogikk. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  44(2), s 87- 92 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre & Navestad, Bjørn Erik (2017). Preferansebasert mandopplæring for barnehagebarn med forsinket utvikling i barnehage. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  44(2), s 63- 78 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arntzen, Erik; Granmo, Sjur & Fields, Lanny (2016). The relation between sorting tests and matching-to-sample tests in the formation of equivalence classes. The Psychological Record.  ISSN 0033-2933.  67(1), s 81- 96 . doi: 10.1007/s40732-016-0209-9 Vis sammendrag
 • Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2016). Seleksjon er vel og bra—men hva med variasjonen? Et bidrag for varierte undersøkelser av privat atferd. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  43(1), s 31- 42

Se alle arbeider i Cristin

 • Granmo, Sjur (2017). Etablering av komplekse ferdigheter hos et barn med utviklingshemning og autisme.
 • Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2017). Databaserte beslutninger: fra utforming av grafer til vurdering av effekt.
 • Hansen, Gjertrud; Heidenberg, Tone; Sannerød, Frank Øyvind; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur & Vold, Jørn Arve (2017). Funksjonelle analyser og tidsbasert presentasjon av forsterkere i demensomsorgen.
 • Løkkevik, Ina Madelen; Møller Nilsen, Anette; Thomassen, Linn Adriana; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2017). Auditorisk-visuell matching-to-sample hos kvinne med forsinket utvikling og autisme.
 • Myrvin, Steffen; Ruud, Regina; Straith, Sven Terje; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2017). Opplæring i bildekommunikasjon hos en voksen mann med autismespekterforstyrrelse og komorbide lidelser.
 • Rønneberg Hansen, Sebastian; Johannessen, Siri; Lorentzen, Karoline R.; Pedersen, Emilie; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2017). Selvendring: Vektreduksjon og utviklingshemming.
 • Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre; Navestad, Bjørn Erik; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon (2016). Etablering av spontane vokale mands hos et førskolebarn med forsinket utvikling.
 • Løkke, Jon Arne; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune; Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre & Navestad, Bjørn Erik (2016). A preference-based mand intervention in a Discrete Trial Training (DTT).
 • Fredriksen, Marius; Bredholt, Espen; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur & Løkke, Jon (2016). Etablering av enkel leseforståelse ved bruk av matching to sample med one to many treningsstruktur og stimulusekvivalenstest.
 • Granmo, Sjur (2016). Chair ved Symposium: Selveksperimentering, selvendring og atferdsanalyse versjon V..
 • Granmo, Sjur (2016). Fra betinget diskriminasjon til privat atferd som stimulus-stimulusrelasjoner: Et forsøk på ekstrapolering.
 • Granmo, Sjur (2016). Kroppspress før framlegg: Om offentlige og private stimuli i selvendring i S. Granmos (Chair) symposium..
 • Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Begdouri, Linn & Andresen, Mai Linda (2016). Non-contingent attention (NCA) in reducing alarm ringing in a person with dementia.
 • Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Bredholt, Espen & Fredriksen, Marius (2016). Reading comprehension with common naming training.
 • Gustavsen, Christer; Thorsen, Amund Kennedy; Wisur, Per; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur & Løkke, Jon (2016). Many to One og stimulusekvivalenstest.
 • Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2016). Databaserte beslutninger: fra utforming av grafer til vurdering av effekt.
 • Haukåssveen, Thomas; Lindebakk, Camilla; Aaberg, Trine; Vold, Jørn Arve; Løkke, Jon; Granmo, Sjur & Halvorsen, Lars Rune (2016). Bruk av primingaktiviteter for å øke sosial interaksjon mellom ansatte og brukere på et sykehjem.
 • Kimmel, Alexandra; Lindhjem, Beate; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon (2016). Vil en intervensjon basert på Social Skills Intervention Guide (SSIG) føre til økt sosial kompetanse hos en elev i tredje klasse?.
 • Løkke, Jon; Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2016). Student-active lab group in Østfold University College.
 • Pfister, Linn; Eriksen, Madelen; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur & Løkke, Jon (2016). Bruk av Functional Assessment Interview og kontinuerlig FAK-analyse i kartlegging av problematferdens funksjon hos en elev på barneskole.
 • Ro, Malin; Bjølseth, Kamilla; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon (2016). Vil bruk av aktivitetsperm føre til reduksjon av uønsket atferd i frilek?.
 • Granmo, Sjur (2015). Symposium: Reduksjon av sosialt upassende atferd: en systematisk replikasjon. Vis sammendrag
 • Granmo, Sjur & Arntzen, Erik (2015). Sorting: A Closer Look at the Concordance with the Matching-to-Sample Test.
 • Granmo, Sjur (2014). Reduksjon av sosialt upassende atferd. I J. A. Løkkes (Chair) symposium.
 • Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur & Undrum, Christine (2014). Student active lab with undergraduates and clinical professionals.
 • Larsen, Siv; Sigurbjørnsdottir, Solveig; Nkongolo, Tina; Granmo, Sjur; Løkke, Jon & Vold, Jørn Arve (2012). Kartlegging av agitasjon og aggresjon med Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) hos pasienter med demens.
 • Lund, Anya; Ormestad, Stian; Seppola, Charlotte; Granmo, Sjur; Løkke, Jon & Vold, Jørn Arve (2012). Observasjon av vandring på sykehjem.
 • Nkongolo, Tina; Larsen, Siv; Sigurbjørnsdottir, Solveig; Granmo, Sjur; Løkke, Jon & Vold, Jørn Arve (2012). Typer og omfang av mands hos sykehjemsbeboere med demens.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:11 - Sist endret 16. sep. 2019 18:07