Thor-David Halstensen

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608832
+4741330765
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

A-I For en bedre helse. Forbedre vård for pasienter gjennom å kunne predikere vårdbehovet ved hjelp av beslutningsstøtte.

PERDA: Patient experiences after day surgery.

Undervisning

https://www.hiof.no/studier/programmer/s408o-paramedic/studieplaner/h2017.html
...

Bakgrunn

Anestesisykepleier

Master i klinisk sykepleie

Arbeider 50% som anestesisykepleier

 

Priser


...

Verv

 
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

  • Wevling, Astrid; Halstensen, Thor-David & Johansson, Inger Signe (2015). Operasjonssykepleierens vurdering av egen kompetanse i forhold til arbeidskrav. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  10(2), s 132- 141 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2015.54300 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:11 - Sist endret 5. nov. 2018 09:47