Trond Heitmann

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608889
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

 • Sosialt arbeid
 • Sosial inkludering
 • Folkehelse
 • Sosialt arbeid i et internasjonalt perspektiv
 • Rammer og styrende relasjoner i yrkesutøvelsen
 • Sosialt arbeid i Brasil
 • Institusjonell etnografi
 • Sosialantroplogi
 • Kvalitativ forskning

Undervisning

Sosialt arbeid
Juridiske og samfunnsvitenskapelige emner (emneansvarlig)
Kunnskapsbasert praksis i spenningsfeltet mellom individ og samfunn

Bakgrunn

Hovedfag i sosialantroplogi i 2003. Tematikk for hovedoppgave var implementering av forebyggende helsetilbud i det offentlige helsevesenet i Brasil.
PhD i sosialt arbeid 2018. tematikk for avhandling var konstruksjon av profesjonelt sosialt arbeid i en brasiliansk kontekst.
Engasjert av Østfold Fylkeskommune til å følge opp kommunale prosjekter som er tildelt midler gjennom Mestring og mening.
Ti års erfaring i offentlig administrasjon i universitets- og høgskolesektoren.

Samarbeid

Østfold Fylkeskommune
International Center for Research and Policy on Childhood (Rio de Janeiro)

Emneord: Sosialt arbeid, folkehelse, Brasil, institusjonell etnografi, sosialantropologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Heitmann, Trond (2018). Constructing social work in Brazilian contexts.
 • Heitmann, Trond (2018). "In which of these services do you participate?" - social workers in networks of professionals.
 • Heitmann, Trond (2017). Moralities of citizenship in social assistance, a Brazilian dilemma.
 • Heitmann, Trond (2016). Brasil 2016- hva nå?.
 • Heitmann, Trond (2016). The Significance of Voluntarism in Social Work.
 • Heitmann, Trond (2015). Brasil sin kamp mot fortiden. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Heitmann, Trond (2015). Hverdagsliv i Brasil.
 • Heitmann, Trond (2015). Institutional Etnhography as analytical approach to the study of implementation of social policies.
 • Heitmann, Trond (2015). Institutional Etnhography as analytical approach to the study of implementation of social policies.
 • Heitmann, Trond (2015, 06. november). Om farsdagen. [Radio].  NRK Østfold.
 • Heitmann, Trond (2015, 13. november). Statsbesøk til Brasil. [Radio].  NRK Østfold.
 • Dybvik, Kjell-Arne & Heitmann, Trond (2014). Hva er det de frivillige organisasjoner kan bidra med (tilby) som det offentlige ikke kan? Hvordan bør profesjonsidentiteten og utdanningene respondere på problemer som oppstår i møte mellom frivillig og offentlig sektor?.
 • Heitmann, Trond (2014). Barndom i Rio de Janeiro- en oppvekst i kontraster.
 • Heitmann, Trond (2014). Forskning på sosialt arbeid i Brasil.
 • Heitmann, Trond (2014). Hva er sosialt er sosialt arbeid i andre kulturer?.
 • Heitmann, Trond (2014). Infância no Rio de Janeiro- contrastes.
 • Heitmann, Trond (2014). Serviço social na Noruega.
 • Heitmann, Trond (2014). Serviço social na Noruega.
 • Heitmann, Trond (2014). Studentpraksis og samarbeid med næringslivet.
 • Heitmann, Trond (2013). Debating social work- debating the welfare state.
 • Heitmann, Trond (2013). Identitet og rettigheter- erfaringer fra folkehelsearbeid i Brasil.
 • Berge, Erik & Heitmann, Trond (2012). Health and social inequality in Brazil and Norway.
 • Heitmann, Trond (2012). Brasil og HiØs samarbeidspartnere i landet.
 • Heitmann, Trond (2011). Business Culture Brazil.
 • Heitmann, Trond & Pettersen, Kaare Torgny (2011). The Humiliation of Poverty.
 • Heitmann, Trond (2007). Kreativitetens grenser Bologna på mitt kontor- makroprosesser på mikronivå. Vis sammendrag
 • Heitmann, Trond (2005). Når hjemmet utfordrer. ?.  40(2), s 8 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:11 - Sist endret 20. aug. 2019 09:26