Ulf Arvid Carmesund

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608905
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Arbete med att främja samtal och förståelse mellan individer och institutioner i flerkulturella sammanhang i Sverige och utanför Europa. Det internationella arbetet har fokuserat demokratibyggande processer, att motverka konflikter och att öka respekt mellan människor med olika tillhörigheter, tex olika etnicitet och olika religion. 

Knutet till detta arbete har jag forskat på flyktingfrågor under 1900-talet i Europa och Israel/Palestina samt orsaker bakom dagens motsättningar mellan kulturer, religioner och länder. Jag intresserar mig för hur kultur, sociala, ekonomiska och politiska processer påverkar individ och samhälle. 

I forskning och i studier har fältarbete varit ett viktigt metodiskt grepp. 

I min forskning har jag kombinerat arkivstudier och traditionell historieskrivning med samhällsteori från vår tid om civila samhället, ett fritt kulturliv, värderingsförändringar, globalisering och hur samhällets invånare kan ha en jämnare fördelning av socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital.  

Tillsammans med professor Ulf Bjereld har jag varit redaktör för och medverkat i antologierna Framtidsarvet - svensk utrikespolitik 30 år efter Olof Palmes död (Bokförlaget Korpen 2016) och Israel och Palestina - 60 år i våra röda hjärtan (Hjalmarson & Högberg Bokförlag 2008). Texterna i dessa antologier visar hur några intellektuella socialdemokrater ser på bl.a. betydelsen av mänskliga rättigheter, folkrätt i Israel och Palestina, flyktingfrågor, FN:s roll, biståndspolitik, miljöfrågor, politik för fred och nedrustning, arbete mot antisemitism och islamofobi. Som del i mitt politiska arbete har jag skrivit ett studiematerial Antirasism i politiken (2015). 

 

Undervisning

HSPSA40117 Innføring i kunnskapsgrunnlaget for psykososialt arbeid innen helse- og sosialsektoren (Høst 2019). https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2019/host/hspsa40117.html

HSPSA40212 Mangfold i yrkesfaglig praksis (Høst 2019)
https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2019/host/hspsa40212.html

Undervisning i deltagande observation inför internationella fältstudier, vid Uppsala universitet (2001-2006) 

Kurser i demokrati inom Civitas Academy, i Kairo, en demokratiskola för demokratiaktivister under arabiska våren (2012). Jag deltog i planering av hela utbildningens innehåll. 

Lärare och projektledare, Kulturverkstan i Göteborg. En tvåårig projektledarutbildning (1999-2001).

Lärare vid Globalverkstan i Göteborg. En internationell projektledarutbildning, tre teminer lång (2004-2007) 

Arbete & utbildning 

Disputerade (2010) vid Uppsala universitet med avhandlingen:  Refugees or Returnees - European Jews, Palestinian Arabs and the Swedish Theological Institute in Jerusalem around 1948.  https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:345375/FULLTEXT01.pdf

Teol. Kand vid Uppsala Universitet (1993)

Studier i biologi och kemi vid Uppsala universitet (1986-1988)

 

Internationellt ansvarig inom Socialdemokrater för tro och solidaritet i Sverige, på dess nationella kansli i Stockholm, fd Broderskapsrörelsen (2007-2018). Ansvaret innebar att initiera och upprätthålla internationellt samarbete med organisationer i Sydafrika, Ghana, Kongo DR, Egypten, i Palestina och i Israel. I arbetet ingick att söka extern finansiering från Sida via Olof Palmes Internationella Center. 

Ordförande i Utbildningsnämnden i Alingsås kommun, Sverige (2015-2016), aktiv i politik i Alingsås bland annat som ledamot i Kommunstyrelsen och i Kommunfullmäktige (2010-2018)

Ordförande i ledningsgruppen och lärare vid Globalverkstan - en tre terminers internationell utbildning för projektledare i civila samhället. (2004-2007) Arbete på Kulturverkstan och Globalverkstan innebar ansvar för att formulera den övergripande idén med utbildningarna, utveckling av innehåll och kurser, att undervisa, tentera och handleda studenter,  kontakter med arbetsliv/näringsliv samt med kommuner och universitet, samt ett övergripande administrativt ansvar. Uppgiften innebar även att säkra extern finansiering. 

Projektledare och rektor vid Kulturverkstan - en tvåårig projektledarutbildning med inriktning mot kultur och IT (1999-2001)

Direktor för Swedish Christian Study Center i Jerusalems Gamla stad (1994-1997).

 

Samarbeid

På Högskolan i Östfold leder jag tillsammans med professor AnnaLydia Svalastog nätverket Goda grannar - godt naboskap. Professor Svalastog är nätverkets initiativtagare.  Fokus for nettverkets arbeid er flyktninger og mangfold. Nettverket har som mål å bidra til å sikre og støtte god integrering og helse, samt å styrke masterprogrammet i psykososialt arbeid ved HIØ. Deltagerne i nettverket omfatter ulike regionale aktører i sør-øst Norge og sør-vest Sverige. Den 30 - 31 oktober 2019 arrangerer nettverket sin første konferanse. Program for konferansen vil bli publisert under arrangement på forskergruppen i psykososialt arbeid sin hjemmeside. 

 

Publisert 28. feb. 2019 00:00 - Sist endret 20. juni 2019 12:55