Ulf Peter Dahl

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Her kan du skrive om faglige interesser.

Undervisning

<Lenke til studieprogram/emne> 
<Lenke til studieprogram/emne> 
...

Bakgrunn

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1> 
<Navn og eventuelt lenke til pris 2> 
...

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1> 
<Navn og eventuelt lenke til verv 2> 
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

  • Dahl, Ulf Peter (2014). Et salutogent perspektiv, I: Eva Skærbæk & Morten Nissen (red.),  Psykososialt Arbeid: fortellinger, medvirkning og fellesskap.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46443-8.  Kapittel 6.  s 115 - 133
  • Pettersen, Kaare Torgny; Fineide, Mona Jerndahl & Dahl, Ulf Peter (2014). "Being a useful puppet" A study of municipal medication-assisted rehabilitation in Norway. Social Work & Social Sciences Review.  ISSN 0953-5225.  17(2), s 112- 125 . doi: 10.1921/9503170201 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

  • Hansen, Gunnar Vold; Dahl, Ulf Peter & Samuelsen, Finn (2014). EVALUERING AV BRIK – Behovs- og ressurskartlegging i kriminalomsorgen.
  • Hansen, Gunnar Vold & Dahl, Ulf (2006). Alternative rusreaksjoner.
  • Dahl, Ulf Peter; Klæboe, Anne Grethe; Løkke, Jon Arne & Ramsdal, Helge (1994). Beskrivelse av "TINA"- Trygghet i ny arbeidssituasjon. Et kompetanseoppbyggingsprosjekt for ansatte i åpen omsorg for psykisk utviklingshemmede.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:08 - Sist endret 12. juni 2018 16:08