Yngve Herikstad

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608908
+4799544957
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Systematisk helse- og miljøarbeid

Anvendt atferdsanalyse, Atferdsøkonomi

Endring av livsvaner, Avhengighetsproblematikk, Rusbehandling

Veiledning

 

Undervisning

Bachelorstudium i vernepleie:

https://www.hiof.no/studier/programmer/ve3-bachelorstudium-i-vernepleie-heltid/index.html
https://www.hiof.no/studier/programmer/ve4-bachelor-vernepleie-deltid/index.html

Emneansvar: 

HSVPD30111 Miljøarbeid og rehabilitering i forhold til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser (Høst 2018–Vår 2019), og

HSVPD40116 Forskningsmetoder og kunnskapsbasert praksis (Høst 2019).

Bakgrunn

Vernepleier med master i læring i komplekse systemer

Videreutdanning: veiledning, ledelse, høgskolepedagogikk

Arbeidserfaring som miljøterapeut og fagkonsulent i arbeid med mennesker med utviklingshemning og autisme, samt miljøterapeutisk arbeid og ledererfaring fra Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling.

Priser

...

Verv

Medlem av fagrådet for habilitering i Helse Sør Øst 

https://www.helse-sorost.no/helsefaglig/fagrad
 

Samarbeid

 

Publikasjoner

  • Dechsling, Anders; Larssen, Lill Melissa & Herikstad, Yngve (2019). Bruk av tegnøkonomi for å korte ned latenstiden etter friminutt for en elev med Downs syndrom. En systematisk replikasjon. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  46(2), s 65- 69 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:13 - Sist endret 11. apr. 2019 19:43