Praksisinformasjon

Dette er hjemmesiden til Team praksisstudier ved studiested Fredrikstad. På denne siden finner du fellesinformasjon vedrørende praksisstudier ved Avdeling for helse og velferd og Avdeling for ingeniørfag.

Ønsker du å snakke med oss?

Team praksisstudier består av:


Praksisdokumenter for de ulike studieretningene:

Bachelor i Barnevern
Bachelor i Sosialt arbeid
Bachelor i Vernepleie
Bachelor i Sykepleie

Når er praksisperiodene?

Årshjul for praksisstudier ved studiested Fredrikstad 2020/2021
Årshjul for praksisstudier ved studiested Fredrikstad 2019/2020

Praksis under koronapandemien:

Prosedyre for studenter i praksisstudier under Koronapandemien

Retningslinjer i praksisstudier:

Retningslinjer for fordeling av eksterne praksisplasser avd. HV og IR (Oppdatert 22.01.19)
Studenter i praksis og legemiddelhåndtering - Retningslinjer
Plikt til å opplyse om deltakelse i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Skikkethetsvurdering:

Informasjon om skikkethetsvurdering finner du på denne siden.

Politiattest:

Informasjon om krav om politiattest finner du på denne siden.

Taushetserklæring:

Taushetserklæring
Declaration of secrecy (engelsk versjon)

Taushets- og smittevernerklæring ved Sykehuset Østfold finner du på denne siden.

Refusjon av reiseutgifter i praksisundervisning:

Retningslinjer for refusjon av reise- og boutgifter til studenter i praksisundervisning (Gjeldende fra 01.08.17)
Refusjonsskjema - Reiseutgifter til studenter i praksis

Publisert 10. apr. 2018 14:50 - Sist endret 16. sep. 2020 09:40