Praksisinformasjon

Dette er hjemmesiden til team praksisstudier ved studiested Fredrikstad. På denne siden finner du fellesinformasjon vedrørende praksis ved Avdeling for helse og velferd.


Team praksisstudier består av:

Ønsker du å snakke med oss?


Praksisdokumenter for de ulike studieretningene:

Bachelor i Barnevern
Bachelor i Sosialt arbeid
Bachelor i Vernepleie
Bachelor i Sykepleie

Årshjul for praksisstudier:

Årshjul for praksisstudier ved studiested Fredrikstad 2018/2019

Retningslinjer i praksisstudier:

Retningslinjer for fordeling av eksterne praksisplasser avd. HV og IR (Oppdatert 22.01.19)
Retningslinjer for refusjon av reise- og boutgifter til studenter i praksisundervisning (Gjeldende fra 01.08.17)
Studenter i praksis og legemiddelhåndtering - Retningslinjer
Plikt til å opplyse om deltakelse i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Skikkethetsvurdering:

Informasjon om skikkethetsvurdering finner du på denne siden.

Taushetsplikterklæring:

Taushetsplikterklæring
Declaration of secrecy (engelsk versjon)

Mer om taushets- og smittevernerklæring ved Sykehuset Østfold finner du på denne siden.

Publisert 10. apr. 2018 14:50 - Sist endret 11. mars 2019 19:03