Praksisinformasjon

Dette er hjemmesiden til Team praksisstudier ved studiested Fredrikstad. På denne siden finner du fellesinformasjon vedrørende praksisstudier ved Avdeling for helse og velferd og Avdeling for ingeniørfag.

Team praksisstudier består av:

Ønsker du å snakke med oss?


Praksisdokumenter for de ulike studieretningene:

Bachelor i Barnevern
Bachelor i Sosialt arbeid
Bachelor i Vernepleie
Bachelor i Sykepleie

Når er praksisperiodene?

Se Årshjul for praksisstudier ved studiested Fredrikstad 2019/2020

Retningslinjer i praksisstudier:

Retningslinjer for fordeling av eksterne praksisplasser avd. HV og IR (Oppdatert 22.01.19)
Retningslinjer for refusjon av reise- og boutgifter til studenter i praksisundervisning (Gjeldende fra 01.08.17)
Studenter i praksis og legemiddelhåndtering - Retningslinjer
Plikt til å opplyse om deltakelse i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Skikkethetsvurdering:

Informasjon om skikkethetsvurdering finner du på denne siden.

Taushetserklæring:

Taushetserklæring
Declaration of secrecy (engelsk versjon)

Mer om taushets- og smittevernerklæring ved Sykehuset Østfold finner du på denne siden.

Publisert 10. apr. 2018 14:50 - Sist endret 3. nov. 2019 23:34