Praksisstudier sykepleie

Studiested for Bachelorstudium i sykepleie er Fredrikstad. Rundt halvparten av studiet på sykepleierutdanningen er praksisstudier, noe som innebærer totalt seks praksisperioder fordelt på tre studieår. HiØ benytter praksisplasser innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og hos private aktører. Ved spørsmål om praksis kan du kontakte Team praksisstudier på praksis-fred@hiof.no.

Mål for praksisstudiene

Målet med veiledede praksisstudier er å oppnå yrkeskompetanse gjennom direkte kontakt med pasienter og pårørende i reelle arbeidssituasjoner.

 

Når gjennomføres praksis?

For oversikt over praksisperiodene se årshjulet for sykepleie - studieåret 2019/2020

 

Praksisstudier i utdanningen

I dokumentet Å lære i praksisstudier finner dere viktig informasjon om hva som forventes i praksisstudene, om rammene for praksis, bruk av arbeidsredkaper i praksisperioden, om veiledning og om vurderingen av praksisstudiene.

Bachelorstudiet i sykepleie har seks ulike praksisemner i løpet av utdanningen med ulike læringsutbytter som skal oppnås. Mer om læringsutbyttene finner dere i de aktuelle emnebeskrivelsene.

 

Praksisdokumenter

 

1. STUDIEÅR

HSSPL40112 Sykepleie - fokus og funksjon

 

2. og 3. STUDIEÅR

Høstsemester, første praksisperiode:

HSSPL40216A Sykepleie til pasienter under medisinsk utredning og behandling

HSSPL40316B Sykepleie til pasienter før og etter kirurgisk behandling

HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

 

Høstsemester, andre praksisperiode:

HSSPL40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet

HSSPL40216D Sykepleie til pasienter under medisinsk utredning og behandling

HSSPL40316C Sykepleie til pasienter før og etter kirurgisk behandling

   

  Vårsemester, første praksisperiode:

  HSSPL40216C Sykepleie til pasienter under medisinsk utredning og behandling

  HSSPL40316D Sykepleie til pasienter før og etter kirurgisk behandling

  HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

   

  Vårsemester, andre praksisperiode:

  HSSPL40216B Sykepleie til pasienter under medisinsk utredning og behandling

  HSSPL40316A Sykepleie til pasienter før og etter kirurgisk behandling

  HSSPL40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet

   3. STUDIEÅR

   HSSPL40618 Sykepleiens pedagogiske og organisatoriske kompetanse

    

    

   Publisert 30. mai 2018 15:08 - Sist endret 14. apr. 2020 08:24