Praksisstudier sykepleie

Studiested for Bachelorstudium i sykepleie er Fredrikstad. Rundt halvparten av studiet på sykepleierutdanningen er praksisstudier, noe som innebærer totalt seks praksisperioder fordelt på tre studieår. HiØ benytter praksisplasser innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og hos private aktører. Ved spørsmål om praksis kan du kontakte Team praksisstudier på praksis-fred@hiof.no.

Mål for praksisstudiene

Målet med veiledede praksisstudier er å oppnå yrkeskompetanse gjennom direkte kontakt med pasienter og pårørende i reelle arbeidssituasjoner.

 

Når gjennomføres praksis?

For oversikt over praksisperiodene se årshjulet for sykepleie - studieåret 2019/2020

 

Praksisstudier for utdanningen

I dokumentet Å lære i praksisstudier finner dere viktig informasjon om hva som forventes i praksisstudene, om rammene for praksis, bruk av arbeidsredkaper i praksisperioden, om veiledning og om vurderingen av praksisstudiene.

Bachelorstudiet i sykepleie har seks ulike praksisemner i løpet av utdanningen med ulike læringsutbytter som skal oppnås. Mer om læringsutbyttene finner dere i de aktuelle emnebeskrivelsene.

 

Praksisdokumenter

 

1.studieår

EMNE HSSPL40112 Sykepleie - fokus og funksjon

Vurderingsdokument (Nytt dokument kommer)

 

2. og 3. studieår 

Høstsemester, første praksisperiode:

EMNE HSSPL40216A Sykepleie til pasienter under medisinsk utredning og behandling (Klasse A)

EMNE HSSPL40316B Sykepleie til pasienter før og etter kirurgisk behandling (Klasse B)

EMNE HSSPL40410 Psykisk helsearbeid (Klasse C og D)

 

Høstsemester, andre praksisperiode:

EMNE HSSPL40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet (Klasse A og B)

HSSPL40216D Sykepleie til pasienter under medisinsk utredning og behandling (Klasse D)

HSSPL40316C Sykepleie til pasienter før og etter kirurgisk behandling (Klasse C)

 

3. studieår

Emne HSSPL40618 Sykepleiens pedagogiske og organisatoriske funksjon

Vurderingsdokument (Nytt dokument kommer)

Publisert 30. mai 2018 15:08 - Sist endret 19. nov. 2019 12:46