Praksis sykepleie

På denne siden finner du dokumenter for bachelorstudiet i sykepleie som er aktuelle i alle praksisperioder.

 

 

1.studieår

EMNE HSSPL40112 Sykepleie - fokus og funksjon

Vurderingsdokument (Nytt dokument kommer)

2. og 3. studieår 

EMNE HSSPL40216
Sykepleie til pasienter under medisinsk utredning og behandling

Vurderingsdokument (Nytt dokument kommer)
 

EMNE HSSPL40316
Sykepleie til pasienter før og etter kirurgisk behandling

Vurderingsdokument (Nytt dokument kommer)
 

EMNE HSSPL40410
Psykisk helsearbeid

Vurderingsdokument (Nytt dokument kommer)
 

EMNE HSSPL40510
Sykepleie til mennesker i hjemmet

Vurderingsdokument (Nytt dokument kommer)
 

3. studieår

Emne HSSPL40618
Sykepleiens pedagogiske og organisatoriske funksjon

Vurderingsdokument (Nytt dokument kommer)

Publisert 30. mai 2018 15:08 - Sist endret 24. juni 2019 22:30