Praksis sykepleie

På denne siden finner du dokumenter for bachelorstudiet i sykepleie som er aktuelle i alle praksisperioder.

 

 

1.studieår

EMNE HSSPL40112 Sykepleie - fokus og funksjon

Vurderingsdokument (word)

2. og 3. studieår 

EMNE HSSPL40216
Sykepleie til pasienter under medisinsk utredning og behandling

Vurderingsdokument (word)
 

EMNE HSSPL40316
Sykepleie til pasienter før og etter kirurgisk behandling

Vurderingsdokument (word)
 

EMNE HSSPL40410
Psykisk helsearbeid

Vurderingsdokument (word)
 

EMNE HSSPL40510
Sykepleie til mennesker i hjemmet

Vurderingsdokument (word)
 

3. studieår

Emne HSSPL40618
Sykepleiens pedagogiske og organisatoriske funksjon

Vurderingsdokument

Publisert 30. mai 2018 15:08 - Sist endret 12. apr. 2019 16:17