Praksis sykepleie

På denne siden finner du dokumenter for bachelorstudiet i sykepleie som er aktuelle i alle praksisperioder.

 

 

1.studieår

EMNE HSSPL40112 Sykepleie - fokus og funksjon

Vurderingsdokument (Nytt dokument kommer)

 

2. og 3. studieår 

Høstsemester, første praksisperiode:

EMNE HSSPL40216A Sykepleie til pasienter under medisinsk utredning og behandling (Klasse A)

EMNE HSSPL40316B Sykepleie til pasienter før og etter kirurgisk behandling (Klasse B)

EMNE HSSPL40410 Psykisk helsearbeid (Klasse C og D)

 

Høstsemester, andre praksisperiode:

EMNE HSSPL40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet (Klasse A og B)

HSSPL40216D Sykepleie til pasienter under medisinsk utredning og behandling (Klasse D)

HSSPL40316C Sykepleie til pasienter før og etter kirurgisk behandling (Klasse C)

 

3. studieår

Emne HSSPL40618 Sykepleiens pedagogiske og organisatoriske funksjon

Vurderingsdokument (Nytt dokument kommer)

Publisert 30. mai 2018 15:08 - Sist endret 1. okt. 2019 12:44