Taushets- og smittevernerklæring

Sykehuset Østfold har egne rutiner for taushets- og smittevernerklæringer for studenter som skal gjennomføre praksis ved institusjonen.

Både taushetserklæring og smittevernerklæring skal leveres i underskrevet stand ved utlevering av adgangskortet ved begynnelsen av hver praksisperiode.


De nødvendige dokumentene er følgende:

 

Smittevernerklæring skal være sykehuset i hende seneste en uke før praksis begynner. Det arbeides med nye rutiner for innlevering av disse skjemaene, men foreløpig kan de leveres praksiskoordinator.
Har du krysset av «JA» i noen av rubrikkene, må de nødvendige tiltak igangsettes før du kan starte praksis.
Se skjemaet her:
Smittevernerklæring - avkrysningsskjema

Studentene skal ta kopi av dokumentene i besvart/underskrevet stand og ta vare på dem for evt. forevisning på seksjonen der de skal gjennomføre praksis.

Publisert 30. mai 2018 13:16 - Sist endret 21. okt. 2019 11:16