Avdelingsleder

Mai Linda Andresen jobber som avdelingsleder for dagtjenesten i Moss kommune.

Foto: Privat

Hvorfor valgte du å studere vernepleie?

Jeg fikk inntrykk av at vernepleiere har et bredt arbeidsfelt med helhetlig fokus. Jeg var usikker på om jeg ønsket arbeid i helsevesenet eller sosialsektoren. Men når jeg så at vernepleiere arbeider i begge felt var jeg ikke i tvil om at det var det jeg burde studere.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg arbeidet først i to år som fagleder på arbeidsplassen jeg nå er avdelingsleder for. Så med relevant videreutdanning (Master i samordning av helse og velferdstjenester som avsluttes mai 2019) og arbeidserfaring på arbeidsplassen, gjorde jeg meg kvalifisert til stillingen som avdelingsleder. Før jeg ble fagleder og avdelingsleder for dagtjenesten for funksjonshemmede arbeidet jeg som vernepleier i demensomsorgen.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg tror nok at videreutdanningen jeg tar nå spiller en stor rolle for den stillingen jeg nå er i. Men når jeg søkte stilling som vernepleier i demensomsorgen var det avgjørende at jeg hadde erfaring fra praksisfelt og hadde deltidsstilling mens jeg studerte.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Som vernepleier i demensomsorgen var mine hovedoppgaver likestilt som sykepleiere sine. Eksempelvis istandgjøring av medisiner, injeksjoner, kateterisering, blodprøvetaking og veneflonsetting, sårstell, legevisitter, palliativ pleie, skrive tiltaksplaner, ha studenter og mye mer. Min erfaring var at tiltaksarbeidet der man skriver ulike målsetninger med eller for beboerne, var vernepleierens sterke side. Ut fra planen kan man arbeide for å opprette ulike ADL- ferdigheter (aktiviteter i dagliglivet) og sørge for et verdig og meningsfullt opphold på sykehjemmet. Jeg anser arbeid på sykehjem som en meget verdifull arbeidsplass der man drifter menneskers siste tilværelse.

Som vernepleier på dagsenter kan man være kreativ, arbeide i grupper og individuelt og hjelpe til at mennesker med ulike funksjonsnedsettelser får en meningsfull hverdag gjennom arbeid og aktiviteter.

Som fagleder på dagtjenesten var hovedoppgavene mine i hovedtrekk å sikre forsvarlige tjenester og gi opplæring til mine kollegaer. På dagsenter arbeider man med mennesker med ulike funksjonshemninger. Dagsentrene anses som en arbeidsplass hvor man individuelt legger opp ukeplaner/arbeid utfra behov og ønsker. Kollegene mine er kreative og tilbyr både vev, skogsarbeid, støpe lys, vaktmesterarbeid på huset, matlaging, turkjøring, ridning, bading og mye mer. Som vernepleier på dagsenter kan man være kreativ, arbeide i grupper og individuelt og hjelpe til at mennesker med ulike funksjonsnedsettelser får en meningsfull hverdag gjennom arbeid og aktiviteter. Tiltaksarbeid, koordinatorarbeid, IP-arbeid (individuell plan), medisinansvar, oppfølging av helse med mer, er det flere vernepleiere som har som hovedoppgaver. Som fagleder på dagsentrene har man ansvar for at alle tjenestene er forsvarlige, at prosedyrer er oppdaterte og at kolleger kan få veiledning og opplæring. Å arbeide på dagsenter er en veldig verdifull jobb der man bidrar til at mennesker med funksjonshemninger får en verdifull hverdag ut fra deres interesser og behov.

På hvilken måte bruker du utdanningen din i jobben?

Min erfaring som vernepleier er at det aller meste fra studiet brukes uavhengig av arbeidsfelt. Vernepleiere blir gode på systematisk arbeid, uavhengig om de arbeider som helsepersonell eller miljøterapeuter. En positiv ting hvis man velger å studere i Fredrikstad er at man lærer om forskning og kritisk tenkning. Den kunnskapen gagner en da man skal holde seg oppdatert etter endt studie.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Hvis man kommer rett fra skolen og har lite arbeidserfaring anbefaler jeg og ta vare på tilbakemeldingene fra praksis. Arbeidserfaring alene er ikke det som avgjør om man er attraktiv eller ikke. Som avdelingsleder ønsker jeg vernepleiere som er opptatt av forsvarlige tjenester, gjort seg kjent med arbeidsplassen de søker til og som har med seg etisk gode holdninger. Lykke til!


Navn: Mai Linda Andresen
Studieprogram: Bachelor i vernepleie
Uteksaminert: 2013
Stillingstittel: Avdelingsleder for dagtjenesten
Arbeidsgiver: Moss kommune

Publisert 26. nov. 2018 13:34 - Sist endret 26. nov. 2018 14:42