Fagansvarlig vernepleier

Oda Brandbu jobber som fagansvarlig vernepleier i Fredrikstad kommune.

Foto: Privat

Hvorfor valgte du å studere vernepleie?

Jeg valgte å studere vernepleie fordi jeg allerede hadde erfaring med å jobbe med personer med utviklingshemming. Det var viktig for meg å få faglig kunnskap om hvorfor vi praktiserte slik vi gjorde, finne nye løsninger på utfordringer, og det å kunne bidra til å øke livskvaliteten til de som trenger bistand.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg ble oppfordret til å søke på jobben som fagansvarlig av ledelsen på den avdelingen der jeg nå arbeider.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben? 

Jeg tror at jeg fikk denne jobben ettersom jeg er faglig engasjert og har en vilje til å hele tiden holde meg faglig oppdatert. I tillegg har jeg arbeidet med personer med utviklingshemming i flere år, og har vært innom ulike roller i dette arbeidet.

Utdanningen min ligger til grunn for alt arbeid jeg utfører. Verdigrunnlaget, kunnskapen om sårbare grupper og kompetansen vernepleiere har er spesielt viktig for å utføre arbeidet på en forsvarlig måte.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Mine hovedarbeidsoppgaver er faglig koordinering, ha ansvar for oppfølging av kapittel 9-vedtak (Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning), fagutvikling, kompetanseheving, være primærkontakt og ikke minst arbeide med direkte miljøarbeid. Disse oppgavene innebærer at jeg har ansvaret for å ta beslutninger i spørsmålet om hvilke teknikker vi skal bruke i prosedyrene våre, og jeg jobber mye med kartlegging og registrering av atferd for å finne svarene på nettopp dette. Jeg leder møter med interne og eksterne samarbeidspartnere, og planlegger hva vi skal jobbe med videre fremover for den enkelte tjenestemottakeren. Jeg er også rundt og veileder i andre virksomheter og snakker om hva vi kan gjøre for å forebygge tvangsbruk.  

På hvilken måte bruker du utdanningen din i jobben?

Utdanningen min ligger til grunn for alt arbeid jeg utfører. Verdigrunnlaget, kunnskapen om sårbare grupper og kompetansen vernepleiere har er spesielt viktig for å utføre arbeidet på en forsvarlig måte. Jeg arbeider mye med tematikken tvang og makt opp mot selvbestemmelse, og tenker at vernepleiere her har en stor fordel i praksisfeltet på grunn av innholdet i utdanningen. Det å ha kunnskap om etikk og empirisk systematisk miljøarbeid gjør at vi kan vekte normative verdier på en god måte.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Vær engasjerte, hold dere faglig oppdaterte, tren på å formidle kunnskapen deres, og husk at arbeidsgivere setter pris på medvirkning og nærvær på jobb!


Navn: Oda Brandbu
Studieprogram: Bachelor i vernepleie
Uteksaminert: 2012
Stillingstittel: Fagansvarlig vernepleier
Arbeidsgiver: Fredrikstad kommune, etat tjenester til funksjonshemmede

Publisert 26. nov. 2018 14:03 - Sist endret 26. nov. 2018 14:03