Vernepleier

Anne Marthe Strædet jobber som vernepleier i Fredrikstad kommune

Anne Marthe Strædet jobber som vernepleier i Fredrikstad kommune

Foto: Privat

Hvorfor valgte du å studere vernepleie?

Jeg har en bachelor fra før fra BI, men fant fort ut at næringslivet ikke var stedet å jobbe for meg. Jeg sluttet i min daværende jobb og begynte som vikar på en barneskole. Der jobbet jeg mye med barn og ungdom med utfordrende atferd. Han som jobbet som sosiallærer på skolen var vernepleier og lurte på hva jeg skulle gjøre videre. Jeg sa jeg ikke visste, og da han nevnte vernepleier gjorde jeg litt research og fant ut at det var noe som kunne passe meg.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg fant stillingen på Fredrikstad kommune sine hjemmesider, og var gjennom en vanlig intervjurunde.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben? 

Jeg hadde arbeidserfaring i min daværende jobb innenfor utfordrende atferd som var var veldig relevant for den jobben jeg søkte, altså min nåværende jobb. Jeg tror arbeidserfaring er like viktig, om ikke viktigere, enn gode karakterer når det kommer til å søke jobb etter endt utdanning.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Min hovedoppgave er at jeg har primæransvaret for alt som oppstår rundt en bruker,såkalt primærkontakt. Da har jeg ansvaret for helseoppfølging (kontakt med fastlege osv.) og kontakt med verge og nettverket. Jeg har også ansvar for tiltaksplanen til brukeren. Det er den individuelle planen til brukeren der vi skal jobbe systematisk så han/hun skal få mest mulig stabilitet i hverdagen, Dette kan for eksempel være hvordan morgenrutinene gjennomføres.

I tillegg har jeg ansvaret for medisinhåndtering. Dette innebærer endring og seponering av medisiner, kontrollere medisiner, og oppstart av nye medisiner. Jeg er også delaktig i møter vedrørende brukerne, såkalte fagmøter og primærmøter. Der diskuterer vi utfordringer og eventuelle endringer/mål vedrørende den enkelte bruker. I tillegg er jeg ansvarsvakt på de fleste vakter. Dette innebærer i hovedsak at jeg sørger for at alt som skal gjøres på jobb blir gjort den dagen, som for eksempel at alle medisiner gis og at tiltaksplanene blir fulgt.

Det viktigste jeg har tatt med meg fra utdanningen er det overordnende vi lærer om miljøarbeid, som innebærer brukermedvirkning og selvbestemmelse i tillegg til bruken av skjønn.

På hvilken måte bruker du utdanningen din i jobben?

Medisinkompetanse er en viktig del av utdanningen som man garantert kommer til å bruke i jobb. I tillegg har jeg fått bruk for somatikken (fysisk helse), da noen av brukerne jeg jobber med begynner å bli eldre. I tillegg har jeg fått bruk for kunnskapen om de ulike diagnosene vi lærer om, både når det kommer til utviklingshemning, autismespekterforstyrrelser og CP.

Det viktigste jeg har tatt med meg fra utdanningen er det overordnende vi lærer om miljøarbeid, som innebærer brukermedvirkning og selvbestemmelse i tillegg til bruken av skjønn. Lover og regler anvender jeg og i praksis, da vi på huset har noen brukere som har tvangsvedtak (kap. 9). I tillegg til at jeg har tatt med meg en del erfaring fra praksis.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Få jobberfaring ved siden av skolen. Det er gull verdt å knytte praksis og erfaring opp mot teoretisk kunnskap, og jeg opplever at det er lettere å få jobb etter endt praksis.


Navn:
Anne Marthe Strædet
Studieprogram:
Bachelor i vernepleie
Uteksaminert:
2017
Stillingstittel:
Vernepleier
Arbeidsgiver:
Fredrikstad Kommune


 

Publisert 12. sep. 2019 14:59 - Sist endret 16. sep. 2019 13:01