Miljøveileder

Joakim Bunjaku Bakke jobber som miljøveileder i Sarpsborg Kommune.

Hvorfor valgte du å studere vernepleie?

Jeg fikk en midlertidig jobb på barneskole etter jeg var uteksaminert fra videregående. Der jobbet jeg primært med barn med atferdsutfordringer og syntes dette var en kombinasjon av varierende, spennende og givende arbeidshverdager. Jeg gikk så et år på folkehøgskole og jobbet som ordensvakt/vekter i en periode, før jeg kom frem til at jeg ønsket å ta opp jobb med mennesker med bistandsbehov igjen. Jeg valgte derfor å søke på vernepleier utdanningen ved Høgskolen i Østfold, da jeg fikk forhørt meg om at dette var en god skole for å lære seg å jobbe med systematisk målrettet miljøarbeid. Samt å ha en utdanning innenfor helse åpnet dører for å få fast jobb.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg startet å jobbe i bolig for mennesker med utviklingshemming ved helger og ferier i studietiden. Da jeg var uteksaminert fra høgskolen flyttet jeg, og begynte å jobbe i psykiatrien i Midt-Norge. Da jeg flyttet hjem igjen ble jeg oppfordret til å søke på en ny stilling i enheten av tidligere kolleger og enhetsleder, og har per i dag 100 % stilling som vernepleier i en bolig.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg tror det er en kombinasjon av flere elementer, blant annet at jeg har jobbet der tidligere og hatt et ganske godt forhold til ledelsen, tjenesteytere og tjenestemottakere. Samt at jeg har en utdanning og at jeg er mann i et yrke hvor det er begrenset antall menn. Så liker jeg også å tro at jeg er dyktig og engasjert i jobben jeg gjør og at dette er en faktor som har påvirket hvorfor jeg fikk jobben.   

Utdanningen er med på kunne begrunne valg man tar i jobben med faglig tyngde.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Mine hovedarbeidsoppgaver er å hjelpe personer med ulike behov til å gjennomføre dagligdagse aktiviteter, som legging, gi og gjøre klar ulike medisiner, lage tiltaksplaner for å sikre at tjenestene som blir gitt er av god kvalitet, samt at de blir gjennomført korrekt etter gjeldende prosedyrer.

På hvilken måte bruker du utdanningen din i jobben?

Jeg bruker den hver dag, både bevist og ubevisst. Det er en kompetanseheving med en vernepleierutdanning. Utdanningen er med på kunne begrunne valg man tar i jobben med faglig tyngde. Det er som en stor sekk med kompetanse og erfaring som er fylt med ulike redskaper man kan bruke i ulike settinger i arbeidshverdagen.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Bruk studietiden til å bygge erfaring innenfor feltet, ta deg en ekstra jobb innenfor det yrket som er relevant for dine fremtidsplaner. Lær å kjenne de ulike brukergruppene du kan komme over og aksepter at det er lite fasit og at alle mennesker er individuelle og vi må se personen før diagnosen. Vis at du vil jobbe og ha stå på vilje. Ikke vær redd for å gi av deg selv, så skal det ikke være noe problem å være attraktiv på arbeidsmarkedet i helsevesenet. 


Navn:
Joakim Bunjaku Bakke
Studieprogram:
Vernepleie
Uteksaminert:
2018
Stillingstittel:
Miljøveileder
Arbeidsgiver:
Sarpsborg kommune

Publisert 16. sep. 2019 13:15 - Sist endret 16. sep. 2019 13:15