Vernepleier

Lene Antonsen jobber som vernepleier i Enhet for rus og psykiatri.

Foto: Privat

Hvorfor valgte du å studere vernepleie?

Jeg valgte å studere vernepleier da det er mange fine jobbmuligheter som vernepleier. I tillegg lærer man om masse forskjellig underveis i studie, og har ulike praksisplasser alle tre årene. Studie passer perfekt for den som ikke vet sikkert hva en ønsker å jobbe med. Men det er selvfølgelig viktig at en vet at en ønsker å jobbe tett med mennesker som ofte er i en sårbar situasjon.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg søkte på utlyst stilling.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben? 

Jeg tror jeg fikk jobben fordi jeg var i praksis på stedet, og fikk vist gjennom min tid som student at jeg var/er faglig dyktig og skikket til å jobbe med mennesker som er i en sårbar situasjon.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

I rus og psykiatri yrket er det viktig å være et medmenneske og vise omsorg ovenfor brukerne. Så i dette yrket handler det mye om personlig egenskaper. Mine hovedoppgaver er samtaler, medikamentell behandling, boveiledning/botrening og andre daglige gjøremål som for eksempel å gå i butikken. I tillegg samarbeider jeg med andre profesjoner, eksempelvis leger, fysioterapeuter, psykologer og institusjoner.

På hvilken måte bruker du utdanningen din i jobben?

Lovverket blir brukt, spesielt innenfor tvang og makt. Sykdomslære (både somatisk og psykisk) og medikamenthåndtering.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Vær aktiv og søk på de jobbene som passer deg. Dersom du kommer i praksis ved en arbeidsplass du ønsker å jobbe anbefaler jeg at du søker jobb der, ettersom du da har hatt muligheten til å vise hva du kan og hvordan du er som person.


Navn:
Lene Antonsen
Studieprogram:
Bachelor i vernepleie
Uteksaminert:
2019
Stillingstittel:

Vernepleier
Arbeidsgiver:
Enhet for rus og psykiatri, Horten Kommune

Publisert 1. okt. 2019 14:19 - Sist endret 1. okt. 2019 14:25