Praktisk gjennomføring av valget

Valget skjer elektronisk i perioden tirsdag 28. september kl. 10:00 til torsdag 30. september kl. 12:00.

Stem på dine kandidater her 

Ansatte i undervisnings- og forskerstillinger avgir stemme på inntil fire kandidater blant alle de nominerte kandidatene som stiller til valg. Oversikt over kandidater på valg finnes her.

Se også gjeldende valgprosedyre for nærmere detaljer.

Spørsmål om gjennomføringen av valget kan sendes til valg-hvo@hiof.no. Eventuelle problemer med pålogging rettes til itvakt@hiof.no.

Valgresultatet offentliggjøres fredag 1. oktober

Valgstyret håper på god oppslutning om valget!

Emneord: fakultetsstyret, HVO, STEM, kandidater, Valg
Publisert 24. sep. 2021 16:07 - Sist endret 27. sep. 2021 13:26