Kirsti-Iren Skovdahl

Fakultet for helse, velferd og organisasjon
English version of this page Stilling
Prodekan forskning
Kontakt
+4769608658
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Arbeidsområder

 • Ansvar for forskning og forskerutdanning ved fakultetet
 • Utvikling av fakultetets forskningsstrategi i samsvar med høgskolens strategi
 • Forskningsformidling
 • Inngår i dekanens ledergruppe

Bakgrunn

 • Professor i aldring og helse (2012)  
 • Medicine doktor med forskerutdanning fra Karolinska Institutet, Sverige (2004)
 • Master i omvårdnad, Umeå universitet (1998)
 • Sykepleie, grunnutdanning, Høgskolen i Hedmark (1987)
 • Min forskning har i hovedsak fokus på kommunale helsefremmende tjenester til eldre personer generelt og spesifikt yngre og eldre personer med demens. Et annet stort forskningsområde er personsentrerte helsetjenester på person-, organisasjons- og systemnivå samt personsentrert tilnærming i forskning.
 • Jeg har vært faglig leder/programansvarlig for ph.d programmet Personorientert helsearbeid, universitetet i Sørøst-Norge, samt har hatt en faglig prosjektstilling forskningsavdelingen universitetet i Sørøst-Norge.
 • Jeg har lang og bred erfaring av veiledning av ph.d kandidater og har per dags dato veiledet 14 ph.d kandidater fram til disputas.
 • Bred erfaring fra ulike sakkyndige oppdrag, faglige råd, samt program- og forskningsutvalg.

 

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 2. juli 2021 07:25 - Sist endret 19. okt. 2021 12:27