Camilla Gjellebæk

Fakultet for helse, velferd og organisasjon
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608842
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A-224

Faglige interesser

Kombinerer rollen som fagkoordinator for den tverrfaglige videreutdanningen Brukermedvirkning, digitalisering og etikk med å være prosjektleder og PhD-student i informatikk med spesialisering i work-integrated learning ved Högskolan Väst i Trollhättan. PhD-prosjektet fokuserer på Interregprosjektet eTeam for velferdsteknologi, som er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold, Högskolan Väst, Västra Götalands Läns Landsting, Stromder AB, Sotänas kommune, Trollhättan Stad og Uddevalla kommune.

Jeg er tilknyttet avdeling for helse og velferd hvor jeg også underviser på bachelor- og mastergradsnivå, i tillegg til veiledning og praksisoppfølging ved Bachelor i sykepleie.

Mine faglige interesser er i hovedsak relatert til innovasjon- og endringsprosesser i offentlig helse- og omsorgstjeneste;

 • Hvilken type lærings- og kunnskapsbehov oppstår i forbindelse med digitalisering av tjenestene?
 • Hvordan organisere for læring i helse- og omsorgstjenestene?
 • Hvordan engasjere ledere og ansatte i læring og i utvikling av tjenestene?
 • Hvordan ny organisering og nye måter å jobbe på kan bidra til å imøtekomme fremtidens behov for helse- og omsorgstjenester?
 • Hvordan jobbe mer systematisk med kompetanseutvikling og innovasjon?
 • Hvordan ivareta etiske og juridiske aspekter i endrings- og innovasjonsarbeid?
 • Hvordan jobbe med å ta i bruk (ny) teknologi som del av tjenestetilbudet?
 • Hvordan samhandle med ulike aktører for å videreutvikle tjenestetilbudet?
 • Hvordan involvere brukere og pasienter, pårørende, ansatte og ledere i innovasjons- og endringsarbeid?
 • Hvordan få til økt samhandling mellom privat og offentlig sektor?

Problemløsende metode og dokumentasjon av sykepleie og helsehjelp, samfunnsvitenskapelige tema knyttet til kommunikasjon, sosiologi og sosialantropologi, tverrfaglig samarbeid og samskaping samt sykepleierens organisatoriske kompetanse er også del av mine faglige interesser.

Undervisning

Brukermedvirkning, digitalisering og etikk
Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi - juridiske rammer

Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi - organisering
Bachelorstudium i sykepleie

Bakgrunn

Tidligere studier innen sosialantropologi (Universitetet i Oslo), Bachelor i sykepleie (Høgskolen i Oslo - nå OsloMet), Master i helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet (Høgskolen i Gjøvik) og høgskolepedagogikk og bruk av digitale verktøy i undervisning (Høgskolen i Østfold).

Masteroppgave (2010):

"... for å få litt kjøtt på beinet i forhold til å jobbe med mennesker som er noe av det jeg skal gjøre...". En studie av studenter ved BSV-utdanningenes begrunnelser for deltakelse i Nattergalprosjektet.

Jobbet som sykepleier i kommunehelsetjenesten i rollen som sykepleier, assisterende avdelingssykepleier, avdelingssykepleier og prosjektleder. Leder for prosjekt for direkte pasient- og brukerrettet dokumentasjon innen omsorg og prosjekt om velferdsteknologi og eRom.

Har hatt oppdrag som forfatter i Cappelen Damms nettressurs: Øvelser i klinisk sykepleie med case fra praksis.

Per i dag jobber jeg som høgskolelektor ved HiØ, er stipendiat ved Högskolan Väst og jobber som prosjektleder for Interregprosjektet eTeam for velferdsteknologi.

Samarbeid

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Fylkesmannen i Viken og Oslo

Högskolan Väst

Universitetet i Lund

Universitetet i Göteborg

Indre Østfold kommune

Halden kommune

HiØ, avdeling for ingeniørfag

HiØ, avdeling for informasjonsteknologi

NAV Hjelpemiddelsentral

Sarpsborg kommune

Fredrikstad kommune

KS

Forskergrupper

Publikasjoner

 • Gjellebæk, Camilla; Svensson, Ann & Bjørkquist, Catharina (2020). The dark sides of technology - Barriers to work-integrated learning. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 12197, s. 69–85. doi: 10.1007/978-3-030-50439-7_5.
 • Gjellebæk, Camilla; Svensson, Ann; Bjørkquist, Catharina; Fladeby, Nina & Grundén, Kerstin (2020). Management challenges for future digitalization of healthcare services. Futures: The journal of policy, planning and futures studies. ISSN 0016-3287. 124. doi: 10.1016/j.futures.2020.102636. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjellebæk, Camilla (2020). Factors influencing employees' engagement in work-integrated learning, INTED2020 Proceedings. IATED. ISSN 978-84-09-17939-8. s. 5943–5947. doi: 10.21125/inted.2020.1604.
 • Gjellebæk, Camilla; Johansson, Victoria & Samuelson, Sarah (2020). Application of work integrated learning in descriptions of practical implications - a study of dissertation work within informatics with specialization in work integrated learning, INTED2020 Proceedings. IATED. ISSN 978-84-09-17939-8. s. 3507–3507. doi: 10.21125/inted.2021.0728.
 • Carcani, Klaudia; Gjellebæk, Camilla & Stigberg, Susanne Koch (2019). Participatory design as an approach for work-integrated learning of digital competences: putting theory into practice. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi. ISSN 1892-0748. 27(1). Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjellebæk, Camilla; Svensson, Ann & Bjørkquist, Catharina (2018). Competence development and the implementation of technology in healthcare services. I Gómez Chova, L.; López Martínez, A. & Candel Torres, I. (Red.), ICERI2018 Proceedings. IATED Academy. ISSN 978-84-09-05948-5. doi: 10.21125/iceri.2018.1124.
 • Kirchhoff, Jörg W; Gjellebæk, Camilla & Tangen, Merete (2014). Personlige relasjoner har betydning for pasienters tilfredshet på sykehjem. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 9(3), s. 226–233. doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0130.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjellebæk, Camilla & Edvardsen, Magdalena (2021). Kan HiØ fortsatt holde pallplasseringen når det gjelder kjønnsbalanse? . Høgskolen i Østfold.
 • Johansen, Ann-Kristin & Gjellebæk, Camilla (2021). HiØ-forskere skal bidra til økt likestilling i akademia. [Internett]. Høgskolen i Østfold .
 • Gjellebæk, Camilla; Dahl, Annette Veberg; Del Busso, Lilliana Andrea; Edvardsen, Magdalena & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). HiØ best på kjønnsbalanse - vil fortsatt holde stand på barrikadene. Fredriksstad Blad.
 • Johansen, Ann-Kristin & Gjellebæk, Camilla (2020). Camilla leder høgskolens rykende ferske stipendiatforum . [Internett]. hiof.no.
 • Gjellebæk, Camilla (2020). The Dark Sides of Technology - Barriers to Work-Integrated Learning.
 • Gjellebæk, Camilla (2020). Factors influencing employees' engagement in work-integrated learning.
 • Gjellebæk, Camilla & Ihlebæk, Hanna Marie (2020). Hvorfor det er viktig med flere kvinner i forskning! Fredrikstad Blad.
 • Ihlebæk, Hanna Marie & Gjellebæk, Camilla (2020). Digitalisation and professional work in healthcare, technology, knowledge and learning.
 • Gjellebæk, Camilla & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Sjekk hvordan det kan gå uten: Derfor er det behov for flere kvinnelige forskere . [Avis]. Fredriksstad Blad.
 • Gjellebæk, Camilla & Hansen, Wenche Charlotte (2020). Bill. mrk. Stilling ledig som vaktbikkje - Hvem stiller de kritiske spørsmålene når ikke mediene gjør det? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Gjellebæk, Camilla; Femdal, Ingrid; Andreassen, Hilde Marie & Helgesen, Ann Karin (2019). Flest kvinner tar forskerutdanning, men flest menn blir professorer. Fredriksstad Blad.
 • Gjellebæk, Camilla & Fladeby, Nina (2019). Erfarte utfordringer ved innføring av velferdsteknologi – i et forskningsperspektiv .
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Gjellebæk, Camilla & Helgesen, Ann Karin (2019). Personsentrert omsorg og teknologi - venn eller fiende? Pasienter, pårørende og helsepersonell i et digitalisert helsevesen.
 • Carcani, Klaudia; Gjellebæk, Camilla & Stigberg, Susanne Koch (2019). Participatory design as an approach for work-integrated learning of digital competences - putting theory into practice.
 • Gjellebæk, Camilla; Svensson, Ann; Fladeby, Nina; Grundén, Kerstin & Bjørkquist, Catharina (2019). Management strategies for facilitating learning at the workplace when introducing technology and new ways of providing healthcare services.
 • Mathisen, Jorunn Irene; Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Gjellebæk, Camilla (2018). Eldreomsorg i fortid, nåtid og framtid.
 • Høyer, Joachim Constantin & Gjellebæk, Camilla (2018). Skal utvikle eldreomsorgen. [Avis]. Moss Avis.
 • Gjellebæk, Camilla (2018). Lager framtidens eldreomsorg. [Avis]. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Gjellebæk, Camilla & Svensson, Ann (2018). Erfaringer og resultater eTeam.
 • Gjellebæk, Camilla (2018). Competence development and the implementation of technology in healthcare services.
 • Gjellebæk, Camilla (2018). Brukerfokusert innovasjonsarbeid.
 • Gjellebæk, Camilla & Svensson, Ann (2018). eTeam för välfärdsteknologi - organisering, innføring og anvendelse av velferdsteknologi i kommunune.
 • Gjellebæk, Camilla (2018). Teknologi og kompetansebehov.
 • Gjellebæk, Camilla; Mathisen, Jorunn Irene & Sørensen, Tom Erik (2018). Eldreomsorg før, nå og i framtida. [Radio]. Frokostradioen P1+.
 • Gjellebæk, Camilla & Svensson, Ann (2018). eTeam för välfärdsteknologi .
 • Gjellebæk, Camilla (2018). VKA – hvordan påvirkes organisasjonsprosessene i et innovasjonsprosjekt?
 • Gjellebæk, Camilla (2017). Millionbeløp til forskning på velferdsteknologi. [Internett]. Forskning.no.
 • Høyer, Joachim Constantin & Gjellebæk, Camilla (2017). Høgskolen skal utvikle fremtidens eldreomsorg. [Avis]. Fredriksstad Blad.
 • Gjellebæk, Camilla & Forsman, Berit (2017). Tjänsteinnovation i Vården Tre projekt med gemensamt tema presenterarsig: Projekten SOL, Vältel och Velferdsteknologi.
 • Gjellebæk, Camilla; Svensson, Ann & Forsman, Berit (2017). Velferdsteknologi for en bedre hverdag for eldre - dialogseminar Grenseløst samarbeid.
 • Gjellebæk, Camilla (2017). Kliniske vurderingsprosesser og dokumentasjon av helsehjelp.
 • Fredheim, Nina Skajaa & Gjellebæk, Camilla (2017). Millionbeløp til forskning på velferdsteknologi. [Internett]. Høgskolens hjemmeside.
 • Gjellebæk, Camilla (2017). Hva skal til for å nå målet om at velferdsteknologi skal være en del av tjenesten innen 2020?
 • Gjellebæk, Camilla (2017). Alle vil ha teknologi - eller?
 • Gjellebæk, Camilla (2016). Dokumentasjon i pasientjournal - fagdag Fredrikstad kommune.
 • Andersen, Lise Gro & Gjellebæk, Camilla (2016). Intervju om velferdsteknologi på Morran, NRK Østfold. [Radio]. NRK Østfold, Morran.
 • Gjellebæk, Camilla & Tjøstolvsen, Inger Marie (2016). Tilrettelegging av læresituasjoner i praksisemner rettet mot kommunehelsetjenesten - presentasjon og refleksjon.
 • Gjellebæk, Camilla (2015). Hvordan kan systematisk brukerkartlegging benyttes hos personer som kan tenkes å ha nytte av velferdsteknologi?
 • Gjellebæk, Camilla (2015). Pasient- og brukerrettet dokumentasjon.
 • Gjellebæk, Camilla (2015). Tverrfaglig tilnærming til morgendagens helsetjeneste og bruk av velferdsteknologi.
 • Halvorsen, Bård & Gjellebæk, Camilla (2015). Studenter utvikler velferdsteknologi. [Internett]. Høgskoleavisa.
 • Myhre, Kristin & Gjellebæk, Camilla (2015). Hvordan kan bruk av bilveileder med annen yrkesbakgrunn bidra til å skape tverrprofesjonelle læringsarenaer?
 • Nilsen, Sigurd Roger; Gjellebæk, Camilla; Brynhildsen, Siri; Tjøstolvsen, Inger Marie & Johansen, Siv Groth (2015). Studenter trenger å lære organisering. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. s. 60–63.
 • Hagen, Laila Garberg & Gjellebæk, Camilla (2013). Etablering av en videreutdanning i velferdsteknologi for helse- og sosialtjenestene: - å skape rom for tverrfaglig kompetanse.
 • Gjellebæk, Camilla & Svensson, Ann (2019). Delrapport 4 Interreg 1905-1910 eTeam for velferdsteknologi. Interreg Norge-Sverige.
 • Gjellebæk, Camilla & Svensson, Ann (2019). Delrapport 3 Interreg 1811-1904 eTeam for velferdsteknologi. Interreg Norge-Sverige.
 • Gjellebæk, Camilla & Svensson, Ann (2018). Delrapport 2 Interreg 1805-1810 eTeam for velferdsteknologi. Interreg Norge-Sverige.
 • Gjellebæk, Camilla & Svensson, Ann (2018). Delrapport 1 Interreg 1801-1804 eTeam for velferdsteknologi. Interreg Norge-Sverige.
 • Gjellebæk, Camilla & Svensson, Ann (2017). Interreg Sverige – Norge Projekt Välfärdsteknologi för en bättre vardag för äldre. Høgskolen i Østfold/Högskolan Väst.
 • Nilsen, Sigurd Roger; Gjellebæk, Camilla; Brynhildsen, Siri; Tjøstolvsen, Inger Marie & Johansen, Siv Groth (2015). Hvordan utvikle organisatorisk kompetanse?: - en studie knyttet til sykepleierstudenters siste praksisperiode. Høgskolen i Østfold. ISSN 978-82-7825-439-4.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:08 - Sist endret 14. juni 2021 14:44