Ingunn Johansen

Fakultet for helse, velferd og organisasjon
English version of this page Stilling
Stipendiat
Kontakt
+4769608755
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
N-223

Faglige interesser

Inflammatorisk tarmsykdom (IBD), kroniske lidelser, pasientrapporterte endepunkter (PROM), kliniske studier, kreft

 

Stipendiatprosjekt: 

Symptom burden in patients with inflammatory bowel disease - impact on health-related quality of life and sick leave (Institutt for helse og samfunn, UiO) 

Bakgrunn

St. Olavs hospital, kreftavdelingen - forskningssykepleier

Høgskolen i Hedmark - høgskolelektor sykepleieutdanningen

 

 

 

Prosjekter

Publikasjoner

  • Kristensen, Vendel Ailin; Opheim, Randi; Perminow, Gøri Margrete; Huppertz-Hauss, Gert; Detlie, Trond Espen & Lund, Charlotte [Vis alle 39 forfattere av denne artikkelen] (2021). Inflammatory bowel disease in South-Eastern Norway III (IBSEN III): a new population-based inception cohort study from South-Eastern Norway. Scandinavian Journal of Gastroenterology. ISSN 0036-5521. 56(8), s. 899–905. doi: 10.1080/00365521.2021.1922746. Fulltekst i vitenarkiv
  • Berger, Ola; Sand, Kari; Johansen, Ingunn; Loge, Jon Håvard; Kaasa, Stein & Grønberg, Bjørn H. (2014). What Do Cancer Patients and Members of Ethical Review Boards in Norway Consider Important Elements of Informed Consent Documents? AJOB Empirical Bioethics. ISSN 2329-4515. 5(4), s. 1–13. doi: 10.1080/23294515.2014.938199.

Se alle arbeider i Cristin

  • Johansen, Ingunn (2019). IBSEN III: Symptom burden in patients with inflammatory bowel disease - impact on health-related quality of life and sick leave.
  • Ekman, Stina; Fladeby, Nina; Johansen, Ingunn; Hardeland, Camilla & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Hvordan kan sykepleierstudenter få det bedre i praksis? Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.74902.
  • Berger, Ola; Sand, Kari; Johansen, Ingunn; Kaasa, Stein; Loge, Jon Håvard & Grønberg, Bjørn Henning (2014). What Do Cancer Patients and Members of Ethical Review Boards in Norway Consider Important Elements in Informed Consent Documents?
  • Berger, Ola; Sand, Kari; Johansen, Ingunn; Loge, Jon Håvard; Kaasa, Stein & Grønberg, Bjørn Henning (2014). What Do Cancer Patients and Members of Ethical Review Boards in Norway Consider Important Elements in Informed Consent Documents? Palliative Medicine. ISSN 0269-2163. 28(6). doi: 10.1177/0269216314532748.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:09 - Sist endret 14. juni 2021 14:44