Minela Kvakic

Fakultet for helse, velferd og organisasjon
English version of this page Stilling
Stipendiat
Kontakt
+4769608623
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A330

Jeg er stipendiat tilknyttet PhD programmet "Sosialt arbeid og sosialpolitikk" ved OsloMet. Gjennomfører for tiden et forskeropphold ved UC Berkeley`s School of Social Welfare.

Faglige interesser

 • Bruk av digitale og sosiale medier i barneverns- og sosialt arbeid
 • Digitalisering i barnevernet
 • Barnevernsarbeid
 • Bakkebyråkrati
 • Profesjoner

Undervisning

Bachelor i barnevern

HOVFEL23020 Digital opportunities in health and welfare

Digitaliseringens muligheter og utfordringer i en barneverns- og sosialt arbeid kontekst

Bruk av sosiale medier

Bronfenbrenners bioøkologiske modell

Sosialpedagogisk arbeid

Veiledning av bachelorstudenter

Bakgrunn

Pågående: PhD. i sosialt arbeid og sosialpolitikk, OsloMet (2018- )

Arbeidstittel: Digitalisering i barnevernet: Konstruksjonen av nye profesjonelle praksiser og klienter.

Master i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren, Høgskolen i Østfold, 2015

Organisasjons- og prosjektarbeid, Høgskolen i Østfold, 2007

Bachelor i barnevern, Høgskolen i Østfold, 2008

 

Arbeid:

Fagkyndig for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker (2021-)

Barnevernskonsulent (2008-2018)

Miljøterapeut (2007-2012)

 

Jeg samarbeider med forskere fra følgende institusjoner:

OsloMet -Storbyuniversitetet

Universitet i Sørøst-Norge

Universitetet i Agder

Nord Universitet

Universitetet i Stavanger

Verv

Styremedlem i fakultetsstyret ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon

Styremedlem i forskerskolen PROFRES (2020-2022 )

 

Emneord: Barnevern, barnevernsarbeid, digitalisering, bakkebyråkrati, Det digitale samfunn, DigiWork, DigiHealth, tillit, makt, Profesjonelle Byråkratier, profesjonelt arbeid

Publikasjoner

 • Kvakic, Minela & Wærdahl, Randi (2022). Trust and Power in the Space Between Visibility and Invisibility. Exploring Digital and Social Media Practices in Norwegian Child Welfare Services. European Journal of Social Work. ISSN 1369-1457. doi: 10.1080/13691457.2022.2099350.
 • Kvakic, Minela; Fineide, Mona Jerndahl & Hansen, Heidi Aarum (2021). Navigering med ustø kurs: Om bruk av digitale og sosiale medier i barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN 0800-1014. 98(3), s. 164–180. doi: 10.18261/ISSN1891-1838-2021-03-02.

Se alle arbeider i Cristin

 • Løberg, Ida Bring & Kvakic, Minela (2022). Moving “towards” or “too close” to the client? Comparing frontline workers’ use of digital technologies in the Norwegian Labor and Welfare Administration and the Norwegian Child Welfare Services.
 • Kvakic, Minela; Hansen, Heidi Aarum & Fineide, Mona Jerndahl (2022). Digitalisation in the Child Welfare Services: Meeting frontline workers need for autonomy and the State`s need for control.
 • Kvakic, Minela; Fineide, Mona Jerndahl & Hansen, Heidi Aarum (2021). Navigating with unstedy course: -Norwegian Child Welfare Workers Use of Digital and Social Media.
 • Kvakic, Minela (2021). Barnevernet "ser" deg på sosiale medier. [Internett]. Høgskolen i Østfold.
 • Kvakic, Minela (2021). Bruk av digitale og sosiale medier i barnevernet: muligheter og utfordringer.
 • Kvakic, Minela (2019). Digitalisering i barnevernet: forskningsstatus.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. nov. 2018 08:54 - Sist endret 29. aug. 2022 11:12