Ruth-Linda Mihaila Hansen

Fakultet for helse, velferd og organisasjon
English version of this page Stilling
Stipendiat
Kontakt
+4769608719
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

  • Personsentert omsorg og det digitale samfunnet
  • Eldreomsorg og geriatriske pasienter 
  • Teknologi i kommunehelsetjenesten
  •  Pasient og brukermedvirkning
  • Kvalitativ forskningsmetode
  • Kvalitet i praksis

Bakgrunn

Ruth Linda er utdannet sykepleier ved Universitetet i Agder (UIA)- Grimstad (2011) og tok sin mastergrad i Helsefag- med studieretning i klinisk sykepleievitenskap (2014). Hun har sin kliniske erfaring fra medisinske og kirurgiske avdelinger i spesialisthelsetjeneste ved ortopedisk og urologisk avdeling på Sørlandet sykehus- Arendal (2013-2016), og fra sykehjem i kommunehelsetjenesten i Arendal kommune (2016-2018). Hun har også hatt kortere arbeidsforhold i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten gjennom studiene og arbeidet blant annet i hjemmesykepleie, på legekontor og barneavdelingen. Videre har hun videreutdanning innen veiledningspedagogikk, på individnivå (2018) og gjennomført universitetspedagogikk og fasilitatorkurs (2019) ved UIA der hun var ansatt fra 2018-2020. Hun ble ansatt januar 2021 på Høgskolen i Østfold (HIØ) i stipendiatstilling og forsker på digital teknologi i sykehjem. En av hennes faglige interesser er kvalitet i praksis.

Samarbeid

 

Prosjekter

Publikasjoner

  • Hansen, Ruth-Linda & Fossum, Mariann (2016). Nursing documentation of pressure ulcers in nursing homes: comparison of record content and patient examinations. Nursing Open. ISSN 2054-1058. s. 159–167. doi: 10.1002/nop2.47. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. jan. 2021 07:44 - Sist endret 19. juni 2021 09:32