Thor-David Halstensen

Fakultet for helse, velferd og organisasjon
English version of this page Stilling
Stipendiat
Kontakt
+4769608832
+4741330765
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

A-I For en bedre helse. Forbedre vård for pasienter gjennom å kunne predikere vårdbehovet ved hjelp av beslutningsstøtte.

PERDA: Patient experiences after day surgery.

Undervisning

https://www.hiof.no/studier/programmer/s408o-paramedic/studieplaner/h2017.html
...

Bakgrunn

Anestesisykepleier

Master i klinisk sykepleie

Arbeider 50% som anestesisykepleier

 

Priser


...

Verv

 
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

  • Wevling, Astrid; Halstensen, Thor-David & Johansson, Inger Signe (2015). Operasjonssykepleierens vurdering av egen kompetanse i forhold til arbeidskrav. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 10(2), s. 132–141. doi: 10.4220/Sykepleienf.2015.54300.

Se alle arbeider i Cristin

  • Gran Bruun, Anne Marie; Svensen, Katrine; Johansen, Elin; Gustavsson, Anette; Halstensen, Thor-David & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2022). Pasienterfaringer etter dagkirurgi. .
  • Halstensen, Thor-David; Ghanima, Waleed; Tavoly, Mazdak; Hardeland, Camilla & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2022). Forbedre beslutningsstøtteverktøy. Dyp venetrombose.
  • Leonardsen, Ann-Chatrin; Bruun, Anne Marie Gran; Johansen, Elin; Svensen, Katrine; Halstensen, Thor-David & Gustavsson, Anette (2021). Pasienterfaringer etter dagkirurgiske inngrep- en multisenter, longitudinell studie.
  • Bruun, Anne Marie Gran; Svensen, Katrine; Johnsen, Elin; Halstensen, Thor-David & Gustavsson, Anette (2021). Pasienterfaringer etter dagkirurgiske inngrep- en multisenter, longitudinell studie Sykepleierens plass i utvikling av helse- og omsorgstjenestene.
  • Bekkhus, Egil; Halstensen, Thor-David & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2021). Væskebehandling og syre-base-balanse, del av kapittelet som omhandler venøse tilganger. I Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (Red.), Anestesisykepleie. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60510-0. s. 114–116.
  • Wevling, Astrid; Halstensen, Thor-David & Johansson, Inger Signe (2015). Operasjonssykepleierens egenvurdering av kompetanse sett i forhold til arbeidskrav.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:11 - Sist endret 14. juni 2021 14:44