Vivian Nystrøm

Fakultet for helse, velferd og organisasjon
English version of this page Stilling
Stipendiat
Kontakt
+4769608727
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Ledelse og organisering

Kvalitetsutvikling

Intensivpasienter

Håndtering av sedasjon og delir hos intensivpasienter

Respirasjon og respiratorbehandling 

Sirkulasjon og hemodynamikk

Digitalisering i helsetjensten

Bakgrunn

Utdanning:

 • Sykepleierutdanning ved Høyskolen I Østfold 1996-1999
 • Videreutdanning i intensivsykepleie ved Høyskolen i Bergen 2001-2002
 • Master i sykepleie -fagutvikling og klinisk forskning ved OsloMet 2014-2016
 • PhD stipendiat  ved Universitetet I Oslo - medisinsk fakultet

Arbeidserfaring:

Intensiv og Overvåkingsavdelinger fra 1999-2018 ved

 • SØF- Sykehuset i Østfold
 • Helse Bergen - Haukeland Universitetssykehus
 • UNN Universitetssykehuset NordNorge Tromsø

Høyskolelektor

 • Høyskolen I Østfold, avdeling for Helse og Velferd 2018 - 2019
 • PhD stipendiat 2019 - d.d.

 

 

 

 

 

 

Publikasjoner

 • Nystrøm, Vivian; Lurås, Hilde; Moger, Tron Anders & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2022). Finding good alternatives to hospitalisation: a data register study in five municipal acute wards in Norway. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 22. doi: 10.1186/s12913-021-06444-x.
 • Nystrøm, Vivian; Lurås, Hilde; Midlov, Patrik & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2021). What if something happens tonight? A qualitative study of primary care physicians’ perspectives on an alternative to hospital admittance. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 21(1), s. 1–10. doi: 10.1186/s12913-021-06444-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olsen, Brita Fosser & Nystrøm, Vivian (2020). Respiratorbehandling . I Gulbrandsen, Tove Anita & Stubberud, Dag-Gunnar (Red.), Intensivsykepleie. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202603748. s. 339–386.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Nystrøm, Vivian; Grimsrud, Inger-Johanne Sælid; Hauge, Linn Maria & Olsen, Brita Fosser (2020). Competence in caring for patients with respiratory insufficiency-A cross-sectional study. Intensive & Critical Care Nursing. ISSN 0964-3397. s. 1–8. doi: 10.1016/j.iccn.2020.102952.
 • Nystrøm, Vivian; Olsen, Brita Fosser & Brekke, Idunn (2020). Practised sedation in mechanically ventilated patients: A survey of nurses’ perceptions. Nordic journal of nursing research. ISSN 2057-1585. 40(2), s. 105–112. doi: 10.1177/2057158519899548.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nystrøm, Vivian (2021). Tenk om noe skjer i natt. Kommunale legers erfaringer med å henvise pasienter til kommunale akutte døgnenheter .
 • Nystrøm, Vivian (2021). Kommunale legers erfaringer med å henvise pasienter til kommunale akutte døgnenheter.
 • Nystrøm, Vivian (2021). Kommunale leger skeptiske til å legge pasienter inn på KAD. [Internett]. Dagens Medisin.
 • Nystrøm, Vivian (2021). Finding good alternatives to hospitalization? A register study from five municipal acute wards in the southeastern part of Norway.
 • Nystrøm, Vivian (2021). Hva hvis noe skjer i natt? [Internett]. Legeforeningen.no.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist & Nystrøm, Vivian (2020). Hvordan kan vi organisere akutte helsetjenester på en god måte? Sykepleien. ISSN 0802-9768. doi: 10.4220/Sykepleiens.2020.82265.
 • Nystrøm, Vivian (2020). Kvalitet og effektivitet ved sykehus versus KAD.
 • Bratli, Lene; Nystrøm, Vivian & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Hvordan kan sykepleiere kartlegge barns smerte? Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. s. 50–56. doi: 10.4220/SYKEPLEIENS.2020.80444.
 • Baastad, Sophie; Nystrøm, Vivian & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Bruk av dagbok hos intensivpasienter. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing. ISSN 0809-9707. s. 26–29.
 • Skrøder, Ann Christin; Michalsen, Stine; Nystrøm, Vivian & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Hyperoksi hos premature. InspirA - Tidsskrift for anestesi- og intensivsykepleiere. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing. ISSN 0809-9707.
 • Halvorsen, Hedda Teig; Hammer, Sandra Karoliussen; Nystrøm, Vivian & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Delirium hos intuberte intensivpasienter- intensivsykepleieres erfaringer. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing. ISSN 0809-9707. 4, s. 17–25.
 • Fjerdingby, Tine; Nystrøm, Vivian & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Mobilisering av intensivpasienter. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing. ISSN 0809-9707. 4, s. 12–16.
 • Winsvold, Therese; Eriksen, Mina; Nystrøm, Vivian & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Bruk av NIV til ekstuberte pasienter. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing. ISSN 0809-9707. 3, s. 15–20.
 • Nystrøm, Vivian (2018). Smerte,sedasjon og delirhåndtering - et kvalitetsforbedringsprosjekt.
 • Nystrøm, Vivian (2016). Støy øker sederingsbehov.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:12 - Sist endret 28. des. 2021 21:56