English version of this page

Biomedisinsk teknologi

Forskningsgruppen initierer, gjennomfører og formidler forskning med utgangspunkt i biomedisinske problemstillinger, samt forskning på metoder for opplæring og utdanning innenfor ulike laboratorieteknologier.   

Gruppens medlemmer har kompetanse innenfor biomedisinsk laboratoriearbeid, bioteknologi, celle- og molekylærbiologi, genetikk, mikrobiologi, kjemi, fysiologi og medisin. Forskningsgruppen Biomedisinsk teknologi er tilknyttet Avdeling for ingeniørfag og Avdeling for helse og velferd ved Høgskolen i Østfold.

Gruppens arbeid: 
  • Bygge et sterkt forskningsmiljø med utgangspunkt i biomedisinske og bioingeniørfaglige problemstillinger 
  • Produsere vitenskapelige publikasjoner og delta i forskningsformidling til allmennheten 
  • Bidra aktivt til forsterket forskningsbasert undervisning basert på egen og andres forskning, og aktivt inkludere studenter i forskningsprosjekter 
  • Bistå med kunnskap og utførelse av biomedisinske analyser til forskningsprosjekter 
  • Fremme tverrfaglig samarbeid internt på Høgskolen i Østfold og eksternt   
  • Øke kunnskapen om bruk av digitale undervisningsmetoder for biomedisinske fagdisipliner 
  • Understøtte satsingsområdet Det digitale samfunn ved å utvikle og anvende digitale løsninger i undervisningen og arbeidsprosesser i laboratoriet 

 

 

Deltakere

Publisert 26. mai 2021 15:06 - Sist endret 26. juli 2021 11:13