English version of this page

Veiledning i utdanning og profesjon

Om forskningsgruppen

Forskningsgruppen Veiledning i utdanning og profesjon er en tverrprofesjonell, avdelingsovergripende forskningsgruppe innen profesjonsveiledning. Vi samarbeider med andre høgskoler og universitet gjennom ulike faglige nettverk, samarbeidsprosjekter og gjennom sensureringsarbeid. Vi ønsker å etablere nye samarbeidsarenaer og å samarbeide med andre forskningsgrupper.

Målsetting

Det overordnede målet med forskningsgruppens arbeid er å

  • samle og å styrke fag- og forskningsmiljøet innen profesjonsveiledning ved Høgskolen i Østfold, på tvers av nivåer (bachelor-, master og phd), studieretninger og studiesteder
  • samarbeide med andre høgskoler og universitet i inn- og utland som har veiledning i utdanning og profesjon som interesse og forskningsfelt
  • utvide og utvikle teoretiske og empiriske tilnærminger til tverrprofesjonell veiledning
  • bidra med samfunnsrelevant og profesjonsretta forskning som gir tilskudd til å styrke en forskningsbasert utdanning

Publisering, formidling og samfunnskontakt

Publisering av forskningsartikler foregår i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Formidling foregår også ved vitenskapelige og populærvitenskapelige konferanser, fagmøter, kronikker og generell samfunnskontakt.


Aktuelle publikasjoner

Intervju med Gyldendal forlag om antologien «Tillit, tenkning og trøbbel i profesjonsveiledning»
med redaktørene Ann Sofi Larsen, Geir Luthen og Bente Ulla 
Trykk her for å lese intervjuet

Kronikk i Dagens medisin «Opplæring av kommende sykepleiere må prioriteres!»
av Liv Berit Fagerli og Ingrid Femdal
Trykk her for å lese kronikken

Deltakere

Emneord: Forskergruppe, veiledning, utdanning
Publisert 29. jan. 2021 11:08 - Sist endret 30. sep. 2022 11:47