HEKS; Helsesvikt, epidemiologi, kronisk sykdom og symptomforskning

Andelen mennesker som lever med kroniske sykdommer og helsesvikt er økende. 

Andelen mennesker som lever med kroniske sykdommer og helsesvikt har de siste årene vært økende, og verdens helseorganisasjon (WHO) har estimert at forekomsten vil fortsette å stige i årene som kommer. I tillegg øker forekomst av kronisk sykdom med alderen og med et økende antall eldre i fremtiden, vil det bli stadig flere pasienter med kroniske sykdommer. Også i Norge utgjør kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdommer, diabetes, lungesykdom og muskel- og skjelettsykdommer store utfordringer for folkehelsen. I et lokalt perspektiv viser folkehelsemeldingene for perioden 2012-2015 at Østfold fylke har en større forekomst av enkelte kroniske sykdommer enn landet forøvrig (Folkehelseinstituttet).

Faktorer som bruk av tobakk og alkohol, for lite fysisk aktivitet og kosthold øker risikoen for kroniske sykdommer. Disse risikofaktorene kan i stor grad forebygges. Fremvekst av avansert medisinsk behandling, har gjort at mennesker nå lever lenger med sykdommer de tidligere døde av, men utfordringene knyttet til kronisk sykdom kan ikke løses med behandlende tiltak alene. Det er derfor avgjørende at vi klarer å forebygge flere av de tilfellene som nå krever behandling, eller at vi klarer å utsette dem til et senere tidspunkt i livet.

Mennesker som lever med kronisk sykdom og helsesvikt har ofte spesielle utfordringer knyttet til sin spesifikke lidelse. Samtidig viser studier, klinisk arbeid og innspill fra pasientene selv at det kan være fellestrekk i sykdomsmønster, mestringsproblematikk og sykdomshåndtering på tvers av ulike kroniske sykdommer. Kartlegging av disse fellestrekkene kan i stor grad gjøres med pasientrapporterte utfallsmål (patient reported outcome measures, PROMS). Felles for forskningsgruppens medlemmer er at vi alle jobber, eller har erfaring, med pasientrapporterte utfallsmål (PROMS) blant pasienter med kroniske sykdommer og helsesvikt.

Målet til forskergruppen:

 • Bidra til økt forskning på og om kronisk sykdom og helsesvikt, med særlig vekt på epidemiologi og symptomforskning
 • Bidra til synergi mellom forskere ved HiØ og forskere fra andre institusjoner
 • Bidra til å stimulere studenter i et akademisk utdanningsløp
 • Bidra til å styrke rekruttering av fremtidige stipendiater
 • Bidra med veiledning av aktuelle kandidater
 • Medvirke til økt synliggjøring av HiØ’s forskning på dette feltet.
 • Etablere strategi for fremtidige forskningsprosjekter
 • Utarbeide søknader om ekstern finansiering, primært også knyttet til rekruttering av stipendiater.

Nasjonale samarbeidspartnere

 • Sykehuset Østfold
 • Oslo Universitetssykehus,
 • Sykehuset Vestfold
 • Stavanger Universitetssykehus
 • Sykehuset Ålesund
 • Sykehuset Innlandet
 • Sykehuset Telemark
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Norges arktiske universitet, Tromsø (UiT)
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet (NTNU)
 • Norges idrettshøgskole (NIH)
 • Oslo Metropolitan University (OsloMet)

Internasjonale samarbeidspartnere

 • Sahlgrenska sjukhuset, Gøteborg, Sverige
 • Sødersjukhuset, Stockholm, Sverige
 • Århus Universitet, Danmark
 • Imperial College, London, UK
 • Oxford University Hospitals, UK
 • King’s College, University of London, UK
 • University of Greenwich, London, UK
 • Cork University, Irland
 • University of California San Fransisco, USA

 

Neste møte: 

29.04.2022: Heldagsseminar - Refsnes gods, Jeløy

Deltakere

Publisert 30. apr. 2018 14:25 - Sist endret 7. feb. 2022 12:04