index.html

Foto av campus Fredrikstad

Om instituttet

Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag er ett av to institutter ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon.

Instituttet har ca. 860 studenter og 60 ansatte. Instituttet tilbyr utdanning på bachelornivå i sykepleie, bioingeniørfag, paramedisin, og videreutdanning innen akuttsykepleie. Videre tilbys utdanning på masternivå i klinisk sykepleie med spesialisering i avansert klinisk allmennsykepleie, anestesisykepleie, operasjonssykepleie og intensivsykepleie.

Instituttet har et sterkt og aktivt fagmiljø innen helsefaglige områder. Vi er langt fremme når det gjelder bruk av studentaktive læringsmetoder. Våre innovative øvingsarenaer, med Lab-senter og SimFredrikstad, er sentrale for å sikre arbeidslivsrelevante utdanninger.  

Organisasjon

Her kan du lese mer om hvordan instituttet er organisert og om ledelsen ved instituttet.

Kontakt

Sentralbord (+47) 69 60 80 00
Åpningstid servicetorget:

  • 15. mai - 15. september: 08:00-15:00
  • 16. september - 14. mai: 08:00-15.45