index.html

Remmen

Om instituttet

Institutt for sykepleie-, helse- og bioingeniørfag er ett av to institutter ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon.

Instituttet har ca. 820 studenter og 55 ansatte. Instituttet tilbyr utdanning på bachelornivå i sykepleie, bioingeniørfag og paramedisin, videreutdanning i akutt-, anestesi-, intensiv- og operasjonsykepleie, samt mastergradsstudier i klinisk sykepleie, med spesialisering i avansert klinisk allmensykepleie, anestesisykepleie, operasjonssykepleie og intensivsykepleie.

Instituttet huser også høgskolens nye og innovative øvingsarena SimFredrikstad. Instituttets ansatte brenner for undervisning og forskning og tar aktivt del i institusjonens satsningsområder.  

Organisasjon

Her kan du lese mer om hvordan instituttet er organisert og om ledelsen ved instituttet.

Kontakt

Sentralbord (+47) 69 60 80 00
Åpningstid servicetorget:
Mandag - fredag kl. 08:00 – 15:45