Aktuelle saker

«Det er bare å ta seg sammen», «Hun bare klusser med maten», «De i idretten som får spiseforstyrrelser er uansett ikke vinnermateriale!» Mytene rundt spiseforstyrrelser i idretten er mange. Etter 30 år med forskningsbasert kunnskap om disse utfordringene er det på tide at uvitenhet adresseres og myter avlives mener forskere innen fagfeltet. Dette har de skrevet om i denne kronikken. 

Det er tittelen på en ny forskningsartikkel der det kommer frem at allmennleger nøler med å bruke kommunal akuttavdeling (KAD) som et alternativ til å legge inn pasienter på sykehus, av frykt for at forverring ikke fanges opp.

I en nylig publisert studie har forskere ved Høgskolen i Østfold gjennomført fokusgruppeintervjuer med totalt 34 veiledere i kommune og på sykehus. Funnene viser at veiledning oppleves som utfordrende på grunn av kompleksiteten i praksisfeltet.

PODCAST. Ingjerd Skafle sin interesse for autisme startet gjennom jobben som lektor i videregående skole. Der har hun over flere år jobbet med elever med autismediagnose. Hun ville lære seg mer om diagnosen og har siden fordypet seg i dette både gjennom en mastergrad og nå gjennom en doktorgrad. Målet hennes er å bidra til å avdekke feilinformasjon og stereotypiske holdninger som florerer om diagnosen, spesielt innenfor sosiale medier.  

PODCAST. Høgskolens ferske prorektor for forskning og formidling er utdannet molekylær cellebiolog og har drevet med forskning i en eller annen form hele sin yrkesaktive karriere. Hun mener det gir ekstra motivasjon å jobbe med noe som gir mening. 

Studenter fra Bachelor i bioingeniørfag ved Høgskolen i Østfold står nå klare for å teste medstudenter som har behov for å gjennomføre ferdighetstrening, intern praksis og laboratoriearbeid for å opprettholde normal studieprogresjon.