Feiret SimFredrikstad sammen med samarbeidspartnere

Mange samarbeidspartnere og sentrale aktører har bidratt til realiseringen av SimFredrikstad. Denne uken ble de invitert til åpningen av det som er en av høgskolens aller største satsinger. 

Trond Delbekk, Værste AS og direktør for støttetjenester ved HiØ Carl Morten Gjeldnes

SimFredrikstad ble offisielt åpnet i september, da med statsråd Henrik Asheim og ordfører i Fredrikstad til stede. Etter at simuleringssenteret nå har vært i drift i noen uker var det omsider duket for en åpningsmarkering der alle aktører og samarbeidspartnere sto på gjestelisten. På programmet sto blant annet taler, mingling, mat og musikalsk underholdning. Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ønsket alle velkommen og lovet samtidig flere investeringer til simuleringssenteret i tiden fremover. Blant de fremtidige investeringsplanene er et eget «Imersive room» og et nytt rombestillingssystem. 

Direktør for støttetjenester Carl Morten Gjeldnes som holdt hovedtalen, tok gjestene med på et tilbakeblikk på prosessen fra Værste varslet om at de skulle rehabilitere bygningsmassen, til hvordan beslutningen ble tatt om start av bygging i høgskolestyremøtet i mars 2018. 

Målet for senteret har hele tiden vært å lage det beste simuleringssenteret i Norge, og det har vært viktig å ta lærdom av andre. Prosjektgruppen har derfor vært på befaringer på ulike andre simuleringssentre og høstet erfaringer. 

Avgjørende med samarbeidspartnere

Høgskolens samarbeidspartnere, med spesielt Fredrikstad Kommune, Værste AS og andre partnere i prosjektet ble behørig takket for godt samarbeid i prosjektet. Et viktig aspekt for at senteret skulle realiseres var Fredrikstad kommunes involvering i prosjektet. Et slik senter må ha stor utnyttelsesgrad for å være lønnsom. Det at Fredrikstad kommune ønsket å være med på et slikt prosjekt, til det beste for hele regionen ble også kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold berømmet for.

Inger Hjelmeland holder tale
Inger Hjelmeland var meget fornøyd med sin prosjektgruppe under sin tale. Foto: Tore Petter Engen, Høgskolen i Østfold

Prosjektleder Inger Hjelmeland skrøt uhemmet av alle prosjektmedlemmene hun har hatt med, og hun var svært takknemlig for at alle de hadde bidratt så positivt på de områdene de hadde kompetanse innenfor.

- Jeg er helt sikker på at vi alle har fått Norges beste simuleringssenter, var hennes påstand. 

Fredrikstad kommune ved kommunedirektør for helse og velferd Janka Ekrem Holstad, og Værste AS, med administrerende direktør Trond Delbekk overrakte begge gode ord og blomster og takket for godt samarbeid.

- Det å ha en utdanningsinstitusjon som Høgskolen i Østfold i byen er viktig, både for oss og for kommunen, sa Delbekk.

Viktig læringsarena for studenter og ansatte

Dekan Randi Sommerfelt ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon, instituttleder Laila Garberg Hagen ved Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag og Heidi Grønlien, leder av forskningsgruppen Undervisningsmetoder for studentaktiv læring (UMSAL) understrekte alle hvor stor betydning SimFredrikstad er for studentene.

- Det å ha et moderne simuleringssenter betyr mye for læringsomgivelsene for høgskolens studenter, og ikke minst er det viktig for forskningsmiljøet, påpekte de. 

De rettet samtidig en stor takk til Inger Hjelmeland og Sim-kollega og fasilitator Marian Bringa Arntsen for at de har hatt så stort fokus på at simulering er viktig for helsetjenesten.

Alle gjestene fikk en omvisning i de ulike delene av simuleringssenteret før det hele ble avsluttet med kaker sammen med resten av kollegaene ved fakultetet.

Bilder fra markeringen

SimFredrikstad
Alle foto: Tore Petter Engen, Høgskolen i Østfold

Les mer

Av Tore Petter Engen
Publisert 22. okt. 2021 11:23 - Sist endret 22. okt. 2021 11:23