Organisasjon

Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag ledes av en instituttleder og tre undervisningsledere.

Instituttets ledelse

Instituttleder

Laila Garberg Hagen
Laila Garberg Hagen


 

Undervisningsleder

Nina Fladeby
Nina Fladeby

 

 

Undervisningsleder

Trond Einar Grønvik
Trond Einar Grønvik

 

Undervisningsleder

Anette Christensen Lie-Jensen
         Anette Christensen Lie-Jensen