Laila Garberg Hagen

Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag
English version of this page Stilling
Instituttleder
Kontakt
+4769608874
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Bakgrunn og faglige interesser

Mitt forsknings- og utviklingsarbeid i høgskolen har hovedsakelig vært knyttet til områdene Internasjonalisering, sykepleiedokumentasjon, studentaktive læringsmetoder og velferdsteknologi.

Innen velferdsteknologien er "Teknologi for behandling og pleie" og medisinsk avstandsoppfølging ett hovedinteresseområde. 

Jeg ble utdannet sykepleier i 1990. Som nyutdannet sykepleier var jeg opptatt av å skaffe meg bred klinisk erfaring. Jeg var i direkte pasientrettet arbeid som sykepleier og som leder i 13 år; hvor jeg arbeidet på kirurgiske og medisinske sykehusavdelinger og som sykepleier og virksomhetsleder ved legevakt. 

I  mitt kliniske arbeid  har kompetanseutvikling og pasientsikkerhet stått sentralt. I arbeidet som høgskolelektor har det å bistå studenter i deres læring av faget vært spennende, og viktig del av mitt arbeid.  

Undervisning

Emne: HSSPL20116 Sykepleie- helse, sykdom og lidelse II 
<https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2019/host/hsspl20116.html#
...

UTDANNING

 

Høgskolen i Østfold  

Videreutdanning i helse og sosialadministrasjon                        - kompetanse i organisasjons- og ledelsesfag 

2004-2005

Universitetet i Oslo                                                                  Sykepleievitenskap  Cand. San. Sykepleie (hovedfag)                                                

1996-2003

Namdal Sykepleierhøgskole             

Høgskolestudium i sykepleie; Offentlig godkjent sykepleier

1987-1990

UTVALGT ERFARING

 

Høgskolelektor/Førstelektor

Høgskolen i Østfold; avd. Helse- og sosialfag.                         

Ansatt som høgskolelektor med undervisnings-, forsknings- og utviklingsansvar. Vurdert til førstekompetent desember 2018.

2018-

Leder avdeling helse, senior rådgiver 

Dignio As                                                                       

Hadde ansvar for oppbygging og daglig drift av oppfølgingssenter som ytte ”helseoppfølging på avstand”.  Utviklet fagområdene ”helseoppfølging på avstand” og ”medisineringsstøtte”. Prosjektledelse. Bistod kommuner i etablering og gjennomføring av prosjekter og implementeringer av velferdsteknologi. Inngikk i Dignios ledergruppe. 

2014-2018

Høgskolelektor                                     

NTNU i Gjøvik                                                                        

Sensor

2012-

Høgskolelektor                                                                 Høgskolen i Østfold; avd. Helse- og sosialfag.                  

Ansatt som høgskolelektor med undervisnings-, forsknings- og utviklingsansvar. Ansvar for oppbygging av ferdighetssenter og implementering av simulering som undervisningsmetodikk.

2003-2014

Virksomhetsleder                                                    

Fredrikstad Kommune; Fredrikstad Legevakt          

Virksomhetsleder med ansvar for drift og ledelse inklusive kommunens alarmmottak for trygghetsalarmer.  Stedfortreder for virksomhetsleder 1998-1999.

1999-2003

Sykepleier
Fredrikstad Kommune, Sykehuset Østfold, Oslo legevakt,
Statens senter for ortopedi, Namdal Sykehus

Offentlig godkjent sykepleier og fagutviklingssykepleier

1990-1999

 

Prosjekter og utviklingsarbeid

 

Improved health training programme in Malawian Nursing colleges (Kirkens Nødhjelp) Internasjonalt samarbeidsprosjekt

Prosjektleder for Høgskolen I Østfold

Et hovedmål med prosjektet var styrke sykepleierutdanningen i Malawi gjennom byggingen av kapasitet og kvalitet i utdanningen med fagplan utvikling, utvikling i undervisnings og læringsressurser, forskning, og lærerveiledning. Hovedprosjektet bestod av rekke underprosjektet som prosjektledere planla og gjennomførte. 

2004-2012

Opplæring i elektronisk pasientjournal (EPJ). Samarbeidsprosjekt mellom  Sykehuset Østfold og Høgskolen i Østfold                                             

Formålet med prosjektet var å innføre EPJ for studenter og undervisningspersonell  ved HIØ samt å utarbeide undervisningsopplegg og innarbeide det i studieplaner 

2006-2009

”SOS: Simulering og Scenarier”                                               Høgskolen i Østfold, Eidsberg Kommune

Formålet med prosjektet var å utvikle og prøve ut felles scenarier for bruk i hjemmesykepleien, vernepleierutdanningen og sykepleierutdanningen for å kunne bruke simulering som metode i undervisning og opplæring.

2011-2012

Prosjekt -Praksis - Avdeling for Helse- og Sosialfag HiØ   Høgskolen I Østfold

Hovedmålet med prosjektet var å kvalitetsutvikle gjennomføringen av praksisstudier ved avdeling for helse- og sosialfag gjennom forbedring av indre og ytre betingelser. Hovedaktiviteter har vært å vurdere felles IT-systemer og rutiner. Vurdere intern organisering samt å kartlegge og medvirke til overordnede avtaler med sentrale kommuner.

2012-2013

Etablering av videreutdanning "Velferdsteknologi for ansatte i helse og sosialsektoren"   Høgskolen i Østfold                           Utviklingsansvarlig for nytt studium i velferdsteknologi  for ansatte i helse og sosialsektoren med utvikling av egen fagplan og studieplan.  

2010-2013

Etablering av nytt ferdighetssenter                             

Høgskolen i Østfold                                                       

Ansvarlig for å utvikle og tilrettelegge pedagogiske metoder for læring av ferdigheter av mellommenneskelig, praktisk og kunnskapsmessig karakter. Undervise ansatte i bruk av utstyr og pedagogiske metoder.  Ansvar for å utvikle undervisning/ kurs for eksterne aktører i samarbeid med senter for kompetanseutvikling.  

2011-2013

IFU prosjekt ”trygghetspakke- og helsebemannet kontaktsenter” Dignio AS            

Prosjektdeltager og prosjektleder med ansvar for å delta i gjennomføring av to delprosjekter hvor det har blitt utviklet, testet og pilotert konsepter for helsetjeneste og helsebemannet oppfølgingssenter v.h.a. velferdsteknologisk oppfølging.  

2012-2013

“Avstandsoppfølging - Mestry"

Nasjonalt prosjekt, Helsedirektoratet, Prosjektleder Dignio AS

2015-2018

Legemiddelhåndtering i bydel Sant Hans 

Dignio AS

Oppdragsleveranse til bydel Sant Hans Haugen i å se på prosessene rundt legemiddelhåndteringen i bydelen med arbeidsrapport.  

2017

Priser

2013                Utdanningskvalitetsprisen

Høgskolen i Østfold. «Avansert simulering som undervisningsmetode». Inger Hjelmeland, Liv Berit Fagerli, Laila Hagen, Kirsti Meum Paulsen.
...

Publikasjoner

 • Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne; Morken, Ingvild Margreta; Espeland, Jens; Hagen, Laila Garberg & Karlsen, Bjørg (2019). Discussing a nurse assisted ehealth service from hospital to home. IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking, and Communications. ISSN 2160-4886. 2019-October, s. 1–6. doi: 10.1109/WiMOB.2019.8923545.
 • Grisot, Miria; Kempton, Alexander Moltubakk; Hagen, Laila Garberg & Aanestad, Margunn (2019). Data-work for personalized care: Examining nurses’ practices in remote monitoring of chronic patients. Health Informatics Journal. ISSN 1460-4582. 25(3), s. 608–616. doi: 10.1177/1460458219833110.
 • Grisot, Miria; Kempton, Alexander Moltubakk; Hagen, Laila Garberg & Aanestad, Margunn (2018). Supporting patient self-care: Examining nurses' practices in a remote care setting. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN 0926-9630. 247, s. 601–605. doi: 10.3233/978-1-61499-852-5-601.
 • Myhre, Kristin; Hagen, Laila & Munkhondya, Berlington (2009). Similarities and mutual understanding: exchange experiences in Malawi for host and guest students. International Nursing Review. ISSN 0020-8132. 56(4), s. 476–482.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fagerli, Liv Berit; Hjelmeland, Inger; Paulsen, Kirsti Meum & Hagen, Laila Garberg (2015). Simulering: Å lære bort via pasientdukker. Fontene. ISSN 0805-5432. s. 50–55.
 • Hagen, Laila Garberg (2013). Faglige utfordringer og muligheter ved dokumentasjon for studenter ved videreutdanningen i geriatrisk vurderingskompetanse.
 • Hagen, Laila Garberg (2013). Simulering som metode.
 • Hagen, Laila Garberg (2013). Velferdsteknologi: hvorfor, hva, hvordan.
 • Hagen, Laila Garberg & Gjellebæk, Camilla (2013). Etablering av en videreutdanning i velferdsteknologi for helse- og sosialtjenestene: - å skape rom for tverrfaglig kompetanse.
 • Hagen, Laila Garberg & Fagerli, Liv Berit (2013). Hva tenker lærerne? – om å ta i bruk simulering i undervisning.
 • Hagen, Laila Garberg (2012). Title: NEEDS ASSESSMENT FOR SKILLS LABORATORY IN NURSING COLLEGES IN MALAWI.
 • Myhre, Kristin & Hagen, Laila Garberg (2012). TITLE: STUDENT EXCHANGE; A study made amongst Malawian and Norwegian students.
 • Hagen, Laila Garberg (2012). Dokumentasjon og elektronisk pasientjournal; pasientsikkerhet som mål.
 • Hagen, Laila Garberg (2012). bruk av simuleringsutstyr i utdanning av sykepleiere. [Radio]. NRK Østfold.
 • Hagen, Laila Garberg (2012). Utdanningsmesse og sykepleierutdanning.
 • Hagen, Laila Garberg (2012). Simulering som undervisningsmetode. [TV]. NRK Østfold.
 • Hagen, Laila Garberg (2011). Peer study in the clinical, students perspective.
 • Hagen, Laila Garberg (2011). Dokumentasjon og elektronisk pasientjournal; pasientsikkerhet som mål.
 • Hagen, Laila Garberg (2011). Dokumentasjon og elektronisk pasientjournal; pasientsikkerhet som mål.
 • Hagen, Laila Garberg (2011). Faglig og forsvarlig dokumentasjon.
 • Hagen, Laila Garberg (2011). Faglig og forsvarlig Dokumentasjon.
 • Hagen, Laila Garberg (2011). Faglig og forsvarlig dokumentasjon; hjemmetjenestene.
 • Myhre, Kristin & Hagen, Laila Garberg (2011). Student Exchange: Similarities and Mutual Understanding.
 • Hagen, Laila (2010). Elektronisk dokumentasjon ved sykehjem I.
 • Hagen, Laila (2010). Elektronisk dokumentasjon ved sykehjem II.
 • Hagen, Laila & Birkeli, Torunn Elisabeth (2010). Nursing Education: the skills laboratory.
 • Hagen, Laila & Birkeli, Torunn Elisabeth (2010). Nursing Education: the skills laboratory.
 • Hagen, Laila & Birkeli, Torunn Elisabeth (2010). Hva skjer i Malawi? Bistandsarbeideres historier fra Malwi; møtet med helsevesenet og dets utfordringer.
 • Hagen, Laila & Fagerli, Liv Berit (2009). Introduction to Problem Based Learning : problem scenarios and group reflection.
 • Hagen, Laila & Fagerli, Liv Berit (2009). Implementation of student active teaching and learning methods in the nursing education.
 • Hagen, Laila (2009). Elektronisk dokumentasjon og pleieplan.
 • Hagen, Laila (2009). Elektronisk dokumentasjon i kommunehelsetjenesten - faglige utfordringer del 3.
 • Hagen, Laila (2009). Elektronisk dokumentasjon i kommunehelsetjenesten - faglige utfordringer del 2.
 • Hagen, Laila (2009). Elektronisk dokumentasjon i kommunehelsetjenesten - faglige utfordringer del 1.
 • Hagen, Laila Garberg & Simango, Modesta (2009). Ethics and human rights in the nursing education in Malawi. Tropical medicine & international health. ISSN 1360-2276. 14, s. 99–99.
 • Myhre, Kristin & Hagen, Laila (2007). En uke for mangfoldet Sykepleierutdanningen skal fremme flerkulturell forståelse. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 95(7), s. 60–61.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. juni 2019 09:30 - Sist endret 4. nov. 2022 14:52