Camilla Anker-Hansen

Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608624
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
N 325

Faglige interesser

 • Personsentrert helsearbeid
 • Emosjoner i organisasjoner
 • Maktrelasjoner
 • Temaer knyttet til kommunehelsetjenesten
 • Pårørende
 • Kvalitative forskningsmetoder

Undervisning

Bachelorstudium i sykepleie:

Bakgrunn

Sykepleier med mastergrad i organisasjon og ledelse. Disputerte i 2020 med avhandlingen " «On making the invisible visible. A qualitative study of care partners of older people with mental health problems and home care services”.  Fokuset i avhandlingen var samarbeidet mellom hjemmesykepleien og pårørende, sett i et personsentrert perspektiv. 

Jeg har klinisk erfaring fra sykehus (medisinsk/ortopedisk avdeling), hjemmesykepleie og sykehjem. Videre har jeg jobbet som leder i sykehjem og hjemmesykepleien, og som rådgiver i helseadministrasjonen i Sarpsborg kommune. I tiden som rådgiver var jeg også prosjektleder i forbindelse med innføring av samarbeidsreformen, med fokus på opprettelse av et Helsehus i kommunen.

 

Samarbeid

 

 

Emneord: Det digitale samfunn, DigiHealth

Publikasjoner

 • Sanchez, Veralia Gabriela; Anker-Hansen, Camilla; Taylor, Ingrid & Eilertsen, Grethe (2019). Older People’s Attitudes and Perspectives of Welfare Technology in Norway. Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN 1178-2390. 12, s. 841–853. doi: 10.2147/JMDH.S219458. Fulltekst i vitenarkiv
 • Anker-Hansen, Camilla; Skovdahl, Kirsti-Iren; McCormack, Brendan & Tønnessen, Siri (2019). Collaboration between home care staff, leaders and care partners of older people with mental health problems: a focus on personhood. Scandinavian Journal of Caring Sciences. ISSN 0283-9318. doi: 10.1111/scs.12714.
 • Anker-Hansen, Camilla; Skovdahl, Kirsti-Iren; McCormack, Brendan & Tønnessen, Siri (2018). Invisible cornerstones. A hermeneutic study of the experience of care partners of older people with mental health problems in home care services. International Journal of Older People Nursing. ISSN 1748-3735. doi: 10.1111/opn.12214.
 • Anker-Hansen, Camilla; Skovdahl, Kirsti-Iren; McCormack, Brendan & Tønnessen, Siri (2018). The third person in the room: The needs of care partners of older people in home care services - A systematic review from a person-centred perspective. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 27(7-8), s. e1309–e1326. doi: 10.1111/jocn.14205.

Se alle arbeider i Cristin

 • Radbron, Emma; Anker-Hansen, Camilla; Renie, Karen; McCance, Tanya; McCormack, Brendan & Dewing, Jan (2021). Adopting a person-centred approach in doctoral supervision. I McCormack, Brendan; Dewing, Jan & McCance, Tanya (Red.), Person-centred Nursing Research: Methodology, Methods and Outcomes . Springer Publishing Company. ISSN 9783030278670. s. 149–159. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-27868-7_13.
 • Anker-Hansen, Camilla; Nyborg, Vibeke Narverud & Frost, Donna (2021). Developing Theoretical Frameworks: Integrating Specific Values and Principles into Research. I McCormack, Brendan; Dewing, Jan & McCance, Tanya (Red.), Person-centred Nursing Research: Methodology, Methods and Outcomes . Springer Publishing Company. ISSN 9783030278670. s. 59–69. doi: 10.1007/978-3-030-27868-7.
 • Wenstøb, Bengt Morten Maximilian & Anker-Hansen, Camilla (2021). Rasisme har ingen plass i vår sammenvevde verden. Moss Avis.
 • Anker-Hansen, Camilla (2021). Presentation of Østfold University Colleg.
 • Anker-Hansen, Camilla & Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2021). Å forebygge rasisme begynner med oss og våre verdier. Moss Avis.
 • Anker-Hansen, Camilla (2020). Integrating values and perspectives of person in nursing science.
 • Anker-Hansen, Camilla (2020). How to prepare for the thesis defense and trial lecture.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Bååth, Carina Barbro & Halvorsrud, Liv Torill [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, ansatte og studenter.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Bergheim bo- og aktivitetssenter deltar i prosjektet "Et godt hverdagsliv» i samarbeid med Høgskolen i Østfold. . Facebook Halden kommune.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Enhet sykehjem satser stort på personsentrert omsorg. Halden kommunes nettside.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla & Bååth, Carina Barbro (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem .
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Johansen, Håkon & Halvorsrud, Liv Torill (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Helgesen, Ann Karin; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland & Johansen, Håkon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Buzzi, Camilla; Anker-Hansen, Camilla; Arvesen, Petter & Graarud, Helén (2019). Det tverrfaglige kunnskapstorget - bruk av digitale verktøy for å utvikle og styrke tverrfaglig kompetanse.
 • Anker-Hansen, Camilla (2017). Velferdsstatens usynlige bærebjelker.
 • Anker-Hansen, Camilla & Bolstad, Kristian (2017). Vil ha psykisk helse blant eldre frem i lyset, deltar i forsker-NM. [Avis]. Fredrikstad blad.
 • Anker-Hansen, Camilla (2020). On making the invisible visible : a qualitative study of care partners of older people with mental health problems and home care services. . Faculty of Health, Universuty of South-Eastern Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. sep. 2018 15:47 - Sist endret 11. jan. 2022 15:48