Egil Bekkhus

Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608828
+4791169261
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Anestesisykepleie

case basert undervisning

Simulering

For tiden aktiv i tre FOU grupper.

- Patient experiences after day surgery-PERDA

- bruk og effekt av simulering i ulike læreprosesser.

- Anestesi-Akutt-operasjon-intensiv og paramedic. Forskning og utvikling knyttet opp mot relavante temaer for disse fag gruppene.

Undervisning

Ulike temaer innen anestesi, akutt og intensivsykepleie

Ulike naturvitenskaplige temaer bachelor i sykepleie.

Masterveiledning USN
...

Bakgrunn

Anestesisykepleier

Førstelektor

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1> 
<Navn og eventuelt lenke til pris 2> 
...

Verv

Medlem avdelingstyret.Navn og eventuelt lenke til verv 1> 
<Navn og eventuelt lenke til verv 2> 
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

 • Bekkhus, Egil (2013). Læring gjennom kasuistikker. I Bjørke, Gerd; Jarning, Harald & Eikeland, Olav (Red.), Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. ABM-media AS. ISSN 978-82-93298-06-9. s. 269–278.
 • Tschudi-Madsen, Christine; Aigeltinger, Eva; Haugan, Grethe; Bekkhus, Egil & Skoglund, Inger (2009). Fem korister i samspill om læring i ulike kontekster. I Bjørke, Gerd (Red.), Pedagogiske endringsprosesser : artikkelsamling fra Førstelektorprogrammet 2007-2009. Høgskolen i Oslo og Akershus. ISSN 978-82-579-4698-2. s. 61–81.
 • Bekkhus, Egil; Lie, Thomas & Lunde, Ellen (2007). Endringer i peroperativ sedasjonspraksis og årsakene til disse. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. s. 218–226.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bekkhus, Egil; Halstensen, Thor-David & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2021). Væskebehandling og syre-base-balanse, del av kapittelet som omhandler venøse tilganger. I Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (Red.), Anestesisykepleie. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60510-0. s. 114–116.
 • Wevling, Astrid; Bekkhus, Egil; Ålesve, Cathrine; Nygaard, Anne Mette & Heiberg, Turid (2017). What about non - technical skills in the operating theatre?
 • Bekkhus, Egil (2010). Væsketerapi for ansatte ved ortopedisk avdeling.
 • Bekkhus, Egil (2010). case basert undervisning.
 • Bekkhus, Egil & Bruflat, Olav (2010). e-læring og leiring.
 • Bekkhus, Egil (2010). Anestesisykepleiernes smertelindring i den umiddelbare post operative periode.
 • Bekkhus, Egil (2010). Situasjonsbasert refleksjon i basisfag kan bidra til å knytte klinikk og teori bedre sammen. Bruker praksis til å belyse teori. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 98(15), s. 58–61.
 • Bekkhus, Egil (2008). Mindre stryk med casebasert undervisning. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 96(18), s. 43–45.
 • Bekkhus, Egil; Gulbrandsen, Tove & Samuelsen, Finn (2002). PBL som metode. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 90(20), s. 42–45.
 • Karlsen, Heidi; Andersen, Beate; Bekkhus, Egil & Lillemoen, Lillian (2018). Akuttkompetanse i omsorgsbolig gir færre reinnleggelser. Sykepleien.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:11 - Sist endret 14. juni 2021 15:24