Liv Torill Halvorsrud

Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608758
+4797952187
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Sykepleie til kronisk syke voksne/eldre, Livskvalitet, Velferdsteknologi, Brukermedvirkning, Innovasjon, Kommunehelsetjenste.

Undervisning

https://www.hiof.no/studier/programmer/mavspl-masterstudium-i-avansert-sykepleie-ved-kronisk-sykdom/index.html

https://www.hiof.no/studier/programmer/spl-bachelorstudium-i-sykepleie-heltid/index.html

https://www.hiof.no/studier/programmer/s421o-brukermedvirkning-innovasjon-og-velferdsteknologi/index.html

Bakgrunn

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning

 

Samarbeid

 

Emneord: Livskvalitet, kronisk syke, sykepleie, velferdsteknologi, Det digitale samfunn, DigiHealth

Publikasjoner

 • Anker-Hansen, Camilla; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Informal caregivers and assistive technology in Norwegian nursing homes. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 17(10). doi: 10.1371/journal.pone.0275474. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nygaard, Agnete; Halvorsrud, Liv Torill; Grov, Ellen Karine & Bergland, Astrid (2022). ‘What matters to you?'—a qualitative study on the views of nursing home residents with dementia regarding the health care they receive. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 31(1-2), s. 262–274. doi: 10.1111/jocn.15904.
 • Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv Torill & Lund, Anne (2022). Digital assistive technology to support everyday living in community-dwelling older adults with mild cognitive impairment and dementia. Clinical Interventions in Aging. ISSN 1176-9092. 17, s. 519–544. doi: 10.2147/CIA.S357860.
 • Gulestø, Ragnhild; Lillekroken, Daniela; Bjørge, Heidi & Halvorsrud, Liv (2021). Interactions between healthcare personnel and family caregivers of people with dementia from minority ethnic backgrounds in home-based care—An explorative qualitative study. Journal of Advanced Nursing. ISSN 0309-2402. 78(5), s. 1389–1401. doi: 10.1111/jan.15101.
 • Lillekroken, Daniela; Halvorsrud, Liv Torill; Gulestø, Ragnhild & Bjørge, Heidi (2021). Family caregivers’ experiences of providing care for family members from minority ethnic groups living with dementia: A qualitative systematic review. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. doi: 10.1111/jocn.16127.
 • Sæterstrand, Torill Margaret; Blomberg, Karin; Finstad, Ann-Kristin; Sheikoleslami, Rohangez; Bjørge, Heidi & Halvorsrud, Liv [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Caring, Learning and Learning Environment in the Early Stage of the Pandemic. "I want to become a nurse to contribute to society!" Nursing students experiences 3 months into a pandemic-views on study situation and thoughts on a future in nursing. International Journal of Caring Sciences (IJCS). ISSN 1791-5201. 14(2), s. 1009–1017.
 • Slåtsveen, Ruth-Ellen; Wibe, Torunn; Halvorsrud, Liv Torill & Lund, Anne (2021). Needs-led research: a way of employing user involvement when devising research questions on the trust model in community home-based health care services in Norway. Research Involvement and Engagement. ISSN 2056-7529. 7. doi: 10.1186/s40900-021-00291-0.
 • Lund, Anne; Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv Torill; Karterud, Dag; Johannessen, Adele Flakke & Lovett, Hilde [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Involving older adults in technology research and development discussions through dialogue cafés. Research Involvement and Engagement. ISSN 2056-7529. 26(7). doi: 10.1186/s40900-021-00274-1.
 • Halvorsrud, Liv Torill; Holthe, Torhild; Karterud, Dag; Thorstensen, Erik & Lund, Anne (2021). Perspectives on assistive technology among older Norwegian adults receiving community health services. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology. ISSN 1748-3107. doi: 10.1080/17483107.2021.1906962.
 • Halvorsrud, Liv Torill; Bye, Asta; Brekke, Liv A. & Bergland, Astrid (2020). Being a trained volunteer Peer Supporter for carers of people living with dementia in Norway: Reciprocal benefits and challenges. Health and Social Care in the community. ISSN 0966-0410. 28(6), s. 2150–2159. doi: 10.1111/hsc.13026.
 • Forsberg, Ellen-Marie; Thorstensen, Erik; Casagrande, Flavia Dias; Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv Torill & Lund, Anne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Is RRI a new R&I logic? A reflection from an integrated RRI project. Journal of Responsible Technology. doi: 10.1016/j.jrt.2020.100007.
 • Nygaard, Agnete; Halvorsrud, Liv Torill; Grov, Ellen Karine & Bergland, Astrid (2020). What matters to you when the nursing is your home: a qualitative study on the views of residents with dementia living in nursing homes. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 20(227), s. 1–13. doi: 10.1186/s12877-020-01612-w.
 • Nygaard, Agnete; Halvorsrud, Liv Torill; Bye, Asta & Bergland, Astrid (2020). It takes two to tango: carers’ reflections on their participation and the participation of people with dementia in the James Lind Alliance process. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 20(175), s. 1–11. doi: 10.1186/s12877-020-01570-3.
 • Gulestø, Ragnhild; Halvorsrud, Liv Torill; Bjørge, Heidi & Lillekroken, Daniela (2020). ‘The desire for a harmonious interaction’: A qualitative study of how healthcare professionals in community‐based dementia teams perceive their role in reaching and supporting family caregivers from minority ethnic backgrounds. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 31(13-14), s. 1850–1863. doi: 10.1111/jocn.15518.
 • Thorstensen, Erik; Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv Torill; Karterud, Dag & Lund, Anne (2020). Technological Care. Health Professionals’ Discourses on Technology in Home-Based Services Seen Through a Capability Approach. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. s. 177–195. doi: 10.1007/978-3-030-50249-2_14.
 • Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv Torill & Lund, Anne (2020). A critical occupational perspective on user engagement of older adults in an assisted living facility in technology research over three years. Journal of Occupational Science (JOS). ISSN 1442-7591. 27(3), s. 376–389. doi: 10.1080/14427591.2020.1758200.
 • Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv Torill; Thorstensen, Erik; Karterud, Dag; Laliberte Rudman, Debbie & Lund, Anne (2020). Community Health Care Workers’ Experiences on Enacting Policy on Technology with Citizens with Mild Cognitive Impairment and Dementia. Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN 1178-2390. 13, s. 447–458. doi: 10.2147/JMDH.S246180.
 • Sletner, Anita & Halvorsrud, Liv Torill (2020). Opplæring i systematisk observasjon (ALERT) i kommunehelse­tjenesten og betydningen for jobbtilfredshet . Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 15. doi: 10.4220/Sykepleienf.2020.80410.
 • Nygaard, Agnete; Halvorsrud, Liv Torill; Linnerud, Siv; Grov, Ellen Karine & Bergland, Astrid (2019). The James Lind Alliance process approach: Scoping review. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 9(8). doi: 10.1136/bmjopen-2018-027473.
 • Rostad, Hanne Marie; Grov, Ellen Karine; Utne, Inger & Halvorsrud, Liv Torill (2019). Kjennetegn ved sykehjemsbeboere med langtkommen demens og smerter. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. doi: 10.4220/Sykepleienf.2019.79184. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haraldstad, Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Andenæs, Randi; Andersen, John Roger; Andersen, Marit Helen & Beisland, Elisabeth Grov [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2019). A systematic review of quality of life research in medicine and health sciences. Quality of Life Research. ISSN 0962-9343. 28(10), s. 2641–2650. doi: 10.1007/s11136-019-02214-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halvorsrud, Liv; Ollivier, Marianne & Kvarme, Lisbeth Gravdal (2018). Fontenehusets betydning for unge medlemmer. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. 15(4), s. 285–295. doi: 10.18261/issn.1504-3010-2018-04-03.
 • Holthe, Torhild; Casagrande, Flavia Dias; Halvorsrud, Liv & Lund, Anne (2018). The assisted living project: a process evaluation of implementation of sensor technology in community assisted living. A feasibility study. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology. ISSN 1748-3107. doi: 10.1080/17483107.2018.1513572.
 • Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv; Karterud, Dag; Hoel, Kari Anne & Lund, Anne (2018). Usability and acceptability of technology for community-dwelling older adults with mild cognitive impairment and dementia: A systematic literature review. Clinical Interventions in Aging. ISSN 1176-9092. 13, s. 863–886. doi: 10.2147/CIA.S154717.
 • Rostad, Hanne Marie; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine; Småstuen, Milada C; Puts, Martine & Halvorsrud, Liv (2018). The impact of a pain assessment intervention on pain score and analgesic use in older nursing home residents with severe dementia: A cluster randomised controlled trial. International Journal of Nursing Studies. ISSN 0020-7489. 84, s. 52–60. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2018.04.017.
 • Kalfoss, Mary; Low, Gail & Halvorsrud, Liv (2018). Identity Processes Among Older Norwegians Living in Urban and Rural Areas. Western Journal of Nursing Research. ISSN 0193-9459. 40(5), s. 701–724. doi: 10.1177/0193945916687514.
 • Halvorsrud, Liv; Hoel, Kari Anne & Granås, Anne Gerd (2017). Tverrprofesjonelle legemiddelgjennomganger i hjemmebaserte tjenester; en utfordring? Geriatrisk sykepleie. ISSN 1891-1889. 2, s. 8–15.
 • Halvorsrud, Liv; Kuburovic, Jelena & Andenæs, Randi (2017). Jobbtilfredshet og livskvalitet blant norske hjemmesykepleiere :. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 13(1). doi: 10.7557/14.4119.
 • Rostad, Hanne Marie; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine; Puts, Martine & Halvorsrud, Liv (2017). Measurement properties, feasibility and clinical utility of the Doloplus-2 pain scale in older adults with cognitive impairment: a systematic review. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 17(1). doi: 10.1186/s12877-017-0643-9.
 • Rostad, Hanne Marie; Puts, Martine; Småstuen, Milada C; Grov, Ellen Karine; Utne, Inger & Halvorsrud, Liv (2017). Associations between Pain and Quality of Life in Severe Dementia: A Norwegian Cross-Sectional Study. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra. ISSN 1664-5464. 7(1), s. 109–121. doi: 10.1159/000468923.
 • Leegaard, Marit; Utne, Inger; Halvorsrud, Liv; Valeberg, Berit Taraldsen; Torbjørnsen, Astrid Cathrine Vik & Bjørnnes, Ann Kristin [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). A review of self-rated generic quality of life instruments used among older patients receiving home care nursing. Health and Social Care in the community. ISSN 0966-0410. 26(3), s. e321–e328. doi: 10.1111/hsc.12447.
 • Grasbekk, Karina; Halvorsrud, Liv & Debesay, Jonas (2017). Mer kompetanse og bedre rutiner. Geriatrisk sykepleie. ISSN 1891-1889. 1, s. 18–25.
 • Halvorsrud, Liv & Andenæs, Randi (2016). Ensomhet og livskvalitet hos eldre. I Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit & Nortvedt, Finn (Red.), Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205481626. s. 109–122.
 • Klette, Trine; Kleiven, Tormod; Kalfoss, Mary; Halvorsrud, Liv & Owe, Jenny (2016). Omsorgens innhold og mangfold. Fenomenet omsorg sett fra et flerfaglig perspektiv. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN 2387-5976. 2(1), s. 12–23.
 • Halvorsrud, Liv & Kalfoss, Mary (2016). Exploring the quality of life of depressed and nondepressed, home-dwelling, Norwegian adults. British Journal of Community Nursing. ISSN 1462-4753. 21(4), s. 170–177. doi: 10.12968/bjcn.2016.21.4.170.
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena; Brekke, Idunn; Gardsjord, Ragnhild; Halvorsrud, Liv & Lidén, Hilde (2016). On duty all the time: Health and quality of life among immigrant parents caring for a child with complex health needs. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 25(3-4), s. 362–371. doi: 10.1111/jocn.13056. Fulltekst i vitenarkiv
 • Low, Gail; Kalfoss, Mary & Halvorsrud, Liv (2015). Identity processes, depression, and the aging self - a Norwegian study. Advances in Aging Research. ISSN 2169-0502. 4(6), s. 212–224. doi: 10.4236/aar.2015.46023.
 • Halvorsrud, Liv; Pahr, Ingun & Kvarme, Lisbeth Gravdal (2014). Hjemmesykepleieren i møte med den nedstemte pasienten. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. s. 244–250. doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0133. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halvorsrud, Liv & Kalfoss, Mary (2014). Quality of life data in older adults: self-assessment vs interview. British Journal of Nursing. ISSN 0966-0461. 23(13), s. 712–721. doi: 10.12968/bjon.2014.23.13.712.
 • Glavin, Kari; Schaffer, Marjorie Ann; Halvorsrud, Liv & Kvarme, Lisbeth Gravdal (2014). A Comparison of the Cornerstones of Public Health Nursing in Norway and in the United States. Public Health Nursing. ISSN 0737-1209. 31(2), s. 153–166. doi: 10.1111/phn.12082.
 • Halvorsrud, Liv Torill; Kalfoss, Mary; Diseth, Åge & Kirkevold, Marit (2012). Quality of life in older Norwegian adults living at home: a cross-sectional survey. Journal of Research in Nursing. ISSN 1744-9871. 17(1), s. 12–29. doi: 10.1177/1744987110374273.
 • Halvorsrud, Liv (2012). Livskvalitetsmålinger - og eldre. Geriatrisk sykepleie. ISSN 1891-1889. s. 26–30.
 • Halvorsrud, Liv Torill; Kirkevold, Marit; Diseth, Åge & Kalfoss, Mary (2010). Quality of life model: predictors of quality of life among sick older adults. Research and Theory for Nursing Practice. ISSN 1541-6577. 24(4), s. 241–259. doi: 10.1891/1541-6577.24.4.241.

Se alle arbeider i Cristin

 • Slåtsveen, Ruth-Ellen; Halvorsrud, Liv Torill; Wibe, Torunn & Lund, Anne (2022). Hvordan involvere de det faktisk gjelder i utarbeidelse av forskningsspørsmål?
 • Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Hansen, Anette Woldheim; Halvorsrud, Liv Torill & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Forhåndssamtaler i sykehjem og aktivitetssenter for personer med demens - helsepersonells erfaringer​ .
 • Fagerli, Liv Berit; Anker-Hansen, Camilla; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Bååth, Carina Barbro; Helgesen, Ann Karin & Halvorsrud, Liv Torill [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Personsentrert praksis - Et godt hverdagsliv for pasienter, pårørende og ansatte.
 • Slåtsveen, Ruth-Ellen; Halvorsrud, Liv Torill; Wibe, Torunn & Lund, Anne (2022). How to involve those who is affected by the phenomenon when developing research questions?
 • Nygaard, Agnete; Halvorsrud, Liv Torill; Grov, Ellen Karine & Bergland, Astrid (2021). Correction to: What matters to you when the nursing home is your home: a qualitative study on the views of residents with dementia living in nursing homes (BMC Geriatrics, (2020), 20, 1, (227), 10.1186/s12877-020-01612-w). BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 21(1). doi: 10.1186/s12877-021-02065-5.
 • Bachke, André; Anker-Rasch, Celina; Bjørge, Heidi; Blomberg, Karin; Finstad, Ann-Kristin & Gunnheim, Niklas [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2021). «Jeg ønsker å bli sykepleier og bidra i samfunnet» - studenterfaringer i en tidlig fase av pandemi.
 • Gulestø, Ragnhild; Bjørge, Heidi; Halvorsrud, Liv Torill & Lillekroken, Daniela (2021). The entwined rules of ‘the game’ - Community-based healthcare personnel’s perceptions of interactions with family caregivers of people with dementia from minority ethnic backgrounds.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Bååth, Carina Barbro & Halvorsrud, Liv Torill [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, ansatte og studenter.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Bergheim bo- og aktivitetssenter deltar i prosjektet "Et godt hverdagsliv» i samarbeid med Høgskolen i Østfold. . Facebook Halden kommune.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Enhet sykehjem satser stort på personsentrert omsorg. Halden kommunes nettside.
 • Halvorsrud, Liv Torill; Lund, Anne; Holthe, Torhild; Karterud, Dag; Flakke-Johannessen, Adele & Lovett, Hilde [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Dialogue cafés with older adults as method for appraising prioritization of technological solutions .
 • Halvorsrud, Liv Torill; Ollivier, Marianne & Kvarme, Lisbeth Gravdal (2019). Young people with mental challenges experience being a member at Clubhouse and impact on health and wellbeing.
 • Halvorsrud, Liv Torill; Bye, Asta; Brekke, Liv Anita & Bergland, Astrid (2019). Impact of volunteer peer support service on caregiver`s health and wellbeing.
 • Halvorsrud, Liv Torill; Karterud, Dag & Lund, Anne (2019). Teknologi for eldre: Hvordan er landskapet? .
 • Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv Torill; Karterud, Dag & Lund, Anne (2019). Teknologiforskning og utvikling for og med eldre, hvorfor og hvordan? Erfaringer fra Assisted Living prosjektet.
 • Lund, Anne & Halvorsrud, Liv Torill (2019). Dialogkafé som metode for samskaping i en teknologiutviklingsprosess.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Johansen, Håkon & Halvorsrud, Liv Torill (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Halvorsrud, Liv Torill; Karterud, Dag & Lund, Anne (2018). Kan studentdeltagelse i forskning og utviklingsarbeidet være til nytte i praksis og utdanning? Erfaringer fra et prosjekt i velferdsteknologi, .
 • Hoel, Kari Anne; Almås, Inger Karin; Granås, Anne Gerd & Halvorsrud, Liv Torill (2018). Interdisciplinary systematic medication reviews in housing for people with intellectual disabilities in Norway .
 • Haraldstad, Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Andenæs, Randi; Andersen, John Roger; Andersen, Marit Helen & Elisabeth Grov, Beisland [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2018). A systematic snapshot review of quality of life research in medicine and health sciences.
 • Lund, Anne; Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv; Karterud, Dag; Johannessen, Adele Flakke & Lovett, Hilde [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Dialogue cafés with older adults as method for user participation in technology development .
 • Holthe, Torhild; Lund, Anne; Halvorsrud, Liv; Karterud, Dag; Thorstensen, Erik & Norvoll, Reidun [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Professional caregivers’ experiences with assistive technology to care recipients with mild cognitive impairment.
 • Lund, Anne; Holthe, Torhild; Karterud, Dag; Halvorsrud, Liv; Flakke-Johannessen, Adele & Lovett, Hilde [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Dialogue cafès with older adults to promote user participation in technology development.
 • Holthe, Torhild; Johannessen, Adele Flakke; Lovett, Hilde; Thorstensen, Erik; Norvoll, Reidun & Forsberg, Ellen-Marie [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Dialogue cafés with older adults: A method for user participatory collaboration in technology development.
 • Rostad, Hanne Marie; Puts, Martine; Småstuen, Milada C; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine & Halvorsrud, Liv (2017). Pain and quality of life in severe dementia.
 • Kalfoss, Mary; Low, Gail & Halvorsrud, Liv (2017). Identity Processes Among Older Norwegians Living in Urban and Rural Areas .
 • Flakke- Johannessen, Adele; Lovett, Hilde; Casagrande, Flavia; Forsberg, Ellen-Marie; Halvorsrud, Liv & Holthe, Torhild [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2017). User participation in Assisted Living.
 • Lund, Anne; Holthe, Torhild; Karterud, Dag & Halvorsrud, Liv (2017). Brukermedvirkning som metode i Assisted Living-prosjektet: Hvordan involvere deltakere? .
 • Rostad, Hanne Marie; Puts, Martine; Småstuen, Milada C; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine & Halvorsrud, Liv (2017). Quality of Life in Severe Dementia: the Role of Pain, Depressive Symptoms and Activities of Daily Living.
 • Rostad, Hanne Marie; Puts, Martine; Småstuen, Milada C; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine & Halvorsrud, Liv (2017). The Impact of Pain on Quality of Life and the Mediating Role of Activities of Daily Living and Depressive Symptoms in Severe Dementia.
 • Leegaard, Marit; Utne, Inger; Halvorsrud, Liv; Valeberg, Berit Taraldsen; Torbjørnsen, Astrid Cathrine Vik & Bjørnnes, Ann Kristin [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Self-rated generic quality of life instruments used among old patients receiving home care nursing.
 • Zouganeli, Evi; Casagrande, Flavia; Lund, Anne; Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv & Karterud, Dag [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2017). Responsible Development of Self-learning Assisted Living Technology for Older Adults with Mild Cognitive Impairment or Dementia.
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena; Halvorsrud, Liv & Lidén, Hilde (2016). How experience immigrant parents of children with special needs their Health and Quality of Life? .
 • Halvorsrud, Liv; Hoel, Kari Anne & Granås, Anne Gerd (2016). Erfaringer med tverrprofesjonelle legemiddelgjennomganger i hjemmebaserte tjenester i Norge .
 • Halvorsrud, Liv; Hoel, Kari Anne & Granås, Anne Gerd (2016). Experiences with interdisciplinary systematic medication reviews in homecare services in Norway.
 • Low, Gail; Kalfoss, Mary & Halvorsrud, Liv (2015). Identity Processes, Depression, and the Aging Self – A Norway Study .
 • Bader, Kjerstin Wolter & Halvorsrud, Liv (2015). Personal Digital Assistant (PDA) and homecare .
 • Halvorsrud, Liv; Pahr, Ingun & Kvarme, Lisbeth Gravdal (2015). Hjemmesykepleier i møte med den nedstemte pasienten .
 • Andenæs, Randi; Misvær, Nina; Løyland, Borghild; Helseth, Sølvi; Wahl, Astrid Klopstad & Halvorsrud, Liv [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2014). Translation as a team-building effort: A cost-effective method for mass translation of quality-of-life tools .
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena; Halvorsrud, Liv & Lidén, Hilde (2014). How do immigrant parent of disabled or chronically ill children experience their own health and quality of life?
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena; Halvorsrud, Liv & Lidén, Hilde (2014). How do immigrant parent of disabled or chronically ill children experience their own health and quality of life?
 • Utne, Inger; Halvorsrud, Liv; Andenæs, Randi & Schwartz, Carolyn E. (2014). The concept of neurological reserve in a Norway: Cultural and social differences revealed by cognitive interviewing.
 • Tørstad, Solveig Ragnhild; Halvorsrud, Liv; Skjerve, Berit; Kongshavn, Kari & Thorstad, Margrete (2014). Samhandling i praksis. Praksismodellen gir studentene innsikt i samarbeid om pasientbehandling på ulike nivåer i helsetjenesten. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 102(3), s. 50–52. doi: 10.4220/sykepleiens.2014.0024.
 • Halvorsrud, Liv & Kalfoss, Mary (2013). Quality of life in older adults: Survey data based on self-assessment versus face-to-face interview.
 • Halvorsrud, Liv & Pahr, Ingun (2013). Additional nursing efforts in meeting patients with mild depressive symptoms in home care.
 • Halvorsrud, Liv & Kalfoss, Mary (2013). Quality of Life Among Non-depressed and Depressed Older Adults.
 • Halvorsrud, Liv (2013). Hjemmesykepleier i møte med den nedstemte pasienten.
 • Halvorsrud, Liv; Kongshavn, Kari; Tørstad, Solveig Ragnhild; Thorstad, Margrete & Skjerve, Berit (2012). Samhandlingspraksis: En ny praksismodell for sykepleierstudenter.
 • Halvorsrud, Liv & Kalfoss, Mary (2012). Quality of Life (QoL) in older adults: Survey data based on self-assessment versus face-to-face interview.
 • Glavin, Kari; Halvorsrud, Liv; Kvarme, Lisbeth Gravdal & Schaffer, Marjorie Ann (2011). Comparison of the Cornerstones of Public Health Nursing in Norway and the United States.
 • Halvorsrud, Liv (2011). Livskvalitet blant syke norske eldre som mottar kommunal hjelp - basert på en teoretisk modell.
 • Halvorsrud, Liv Torill; Kirkevold, Marit; Diseth, Åge & Kalfoss, Mary (2010). Quality of life model: predictors of quality of life among sick older adults. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 19, s. 32–32.
 • Halvorsrud, Liv (2010). Livskvalitet blant syke norske eldre som mottar kommunal hjelp.
 • Halvorsrud, Liv (2010). Livskvalitet blant norske eldre som mottar kommunal hjelp.
 • Halvorsrud, Liv (2010). Measuring Quality of Life among Older Adults.
 • Thorstensen, Erik; Casagrande, Flavia Dias; Halvorsrud, Liv Torill; Holthe, Torhild; Johannessen, Adele Flakke & Karterud, Dag [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2020). Assisted Living prosjektet. OsloMet. ISSN 978-82-8364-238-4.
 • Thorstensen, Erik; Casagrande., Flàvia Dias; Halvorsrud, Liv Torill; Holthe, Torhild; Johannessen, Adele Flakke & Karterud, Dag [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2020). The Assisted Living Project. OsloMet. ISSN 978-82-8364-237-7.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. juli 2018 14:02 - Sist endret 29. aug. 2022 11:09