Studier

Studier

Instituttet tilbyr utdanning på bachelornivå i sykepleie, bioingeniørfag og paramedisin, videreutdanning i akutt-, anestesi-, intensiv- og operasjonsykepleie, samt mastergradsstudier i klinisk sykepleie, med spesialisering i avansert klinisk allmennsykepleie, anestesisykepleie, operasjonssykepleie og intensivsykepleie.

Finn studieprogram

Søk i emner

Her finner du alle publiserte emner. Historiske emner ligger også tilgjengelig.

Studieinformasjon

På Hiøs studiesider finner du informasjon om bl.a.  eksamen, opptak, utdanningskvalitet, praksis, utveksling

Eksamensoppgaver

Her finner du tidligere utgitte eksamensoppgaver ved fakultetet. 

Fellesinformasjon for HVO-studier

Fellesinformasjon for arbeids- og velferdsfag, barnevern, sosialt arbeid, vernepleie og sykepleie. 

Praksis

Fellesinformasjon om praksisstudier

Nettkurs

Kurs i pasient- og brukerrettet dokumentasjon