Spesialbioingeniør

Rebecca Elizebeth Moen Monrad jobber som spesialbioingeniør / obduksjonstekniker på Sørlandet sykehus.

Foto: Privat

Hvorfor valgte du å studere bioingeniør?

Jeg valgte å studere bioingeniørfag fordi jeg har hatt lyst til det helt siden 8. klasse på ungdomsskolen. Tidligere ville jeg bli veterinær, men kravene for å komme inn på studiet var og er ganske høye. Så jeg pratet med en veterinær, og hørte hvordan han hadde gjort det. Han frarådet meg å starte på veterinærstudiet, og sa at jeg heller burde bli bioingeniør. Da kan en blant annet jobbe på sykehus, i oljebransjen eller hos veterinærer – mulighetene er mange! Etter en del «googling», fant jeg ut at bioingeniørfag var midt i blinken for meg!

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg fikk min første sommerjobb som bioingeniør på Sørlandet sykehus på Avdeling for patologi, sommeren 2017. Da sommeren var over ble jeg spurt om jeg ville komme tilbake neste sommer også, og siden har jeg blitt her. Trivselsfaktoren er stor!

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Den viktigste faktoren tror jeg at det var få søkere som ikke presiserte at de ville på Avdeling for patologi i søknaden. Alle avdelingene en bioingeniør kan jobbe på er samlet under samme stillingsannonse, dette gjelder biokjemi, mikrobiologi, blodbank, patologi m.m. Grunnen til at få presiserte at de ville på patologi tror jeg er uvitenhet om arbeidsoppgavene til en bioingeniør på de ulike avdelingene.

Jeg ville på Avdeling for patologi fordi jeg syns det virket interessant etter at jeg var på praksis på en avdeling for patologi. Derfor syns jeg praksis er så viktig, gjerne så tidlig som mulig i studieåret, slik at studentene som går på bioingeniørlinjen får et innblikk i arbeidshverdagen til en bioingeniør på de ulike avdelingene.

Noe som også er en viktig faktor er en god og ærlig søknadstekst og CV.

Bioingeniører skal jobbe systematisk, nøyaktig og ryddig.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver? 

På Avdeling for patologi utføres det diagnostikk på vev og celleprøver, samt materiale fra obduksjoner. Avdelingen har i hovedsak ansvar for kreftdiagnostikk basert på makro- og mikroskopiske undersøkelser. En bioingeniør legger til rette for at en patolog kan vurdere et vevssnitt i mikroskop og stille en diagnose. Forarbeidet er en rekke prosesser som innebærer makroskopisk beskrivelse av vevet, samt bearbeiding av aktuelt vev for nærmere undersøkelser i mikroskop. Det er altså mye praktisk arbeid ved Avdeling for patologi, noe som er viktig for meg i arbeidshverdagen.

Arbeidsoppgavene varierer fra uke til uke, da vi har flere ulike stasjoner på laboratoriet vi rullerer mellom. Jeg har også vært heldig og fått ekstra opplæring på avdelingen. Jeg har blitt en spesialbioingeniør, hvor jeg er lært opp i makrouttak av «stormakro», det vil si større organer som tarm, livmor, prostata m.m. Jeg har også begynt å få opplæring i obduksjonsteknikk, da de trengte en ekstra til å utføre obduksjoner sammen med patologene. Så hverdagen min er veldig variert, da jeg kan være på histologisk laboratorium, stormakro eller på obduksjon de gangene det er det.

På hvilken måte bruker du utdanningen din i jobben?

Jeg bruker utdanningen min hver dag og i så å si alt jeg gjør. Under utdanningen ble vi lært at kvalitetssikring av arbeidet er svært viktig, og ikke minst pasientidentifiseringen - altså at vi passer på at pasientprøver ikke forveksles. Bioingeniører skal jobbe systematisk, nøyaktig og ryddig. Vi har mange prøver inn og ut hver dag, og da er det viktig å dobbeltsjekke at svaret kommer ut til riktig pasient, så kvalitetssikring er absolutt et «must»! 

Ellers bruker jeg mye av det vi lærte i patologi- og anatomifaget og mye fra praksisoppholdene mine. Jeg har også faktisk erfart å måtte ta opp notatene fra utdanningen når jeg skulle lage fargeløsninger på jobben - da fikk jeg bruk for kjemien jeg hadde lært.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Ha en god CV og jobbsøknad, samt møte opp og snakke med avdelingsleder, gi et godt håndtrykk og vær deg selv. Vis at du er interessert. I praksisperioden får man vist frem hvem man er og hvordan man jobber, og hvis man er heldig kan man sikre seg noe arbeid på kveldstid/helger, og da har man større mulighet for jobb senere etter studiene. Jeg startet å søke ferievikarjobb på sommeren, og siden har jeg blitt på avdelingen.


Navn:
Rebecca Elizebeth Moen Monrad
Studieprogram:
Bachelori Bioingeniørfag
Uteksaminert:
2018
Stillingstittel:
Spesialbioingeniør og obduksjonstekniker under opplæring.
Arbeidsgiver:
Sørlandet sykehus, Kristiansand – Avdeling for patologi

Publisert 13. jan. 2020 12:38 - Sist endret 14. juni 2021 20:10