Ble masterstudent etter oppmuntring fra egen arbeidsgiver

Silje Solstad stortrives som sykepleier i Hvaler kommune. Når arbeidsgiveren lurte på om hun ønsket å ta en masterutdannelse grep hun muligheten. I dag kombinerer hun jobb og studier og er også klassetillitsvalgt på masterstudiet i klinisk sykepleie - avansert klinisk allmennsykepleie på Høgskolen i Østfold.

Masterstudent Silje Solstad ved Høgskolen i Østfold

Foto: Privat

Hva heter du og kan du fortelle litt om deg selv?

Jeg heter Silje Solstad. Jeg er 24 år og er født og oppvokst i Fredrikstad. Jeg er svært sosial av meg og liker å være med venner, gå ut å spise, male og høre på musikk. Jeg trives svært godt som sykepleier og har jobbet som dette i snart 3 år i Hvaler kommune.

Hvorfor valgte du å studere Masterstudium i klinisk sykepleie - Avansert klinisk allmennsykepleie ved Høgskolen i Østfold?

Jeg hadde faktisk ikke hørt om studiet før jeg fikk e-post fra min arbeidsgiver om noen kunne tenke seg å ta denne utdannelsen. Da måtte jeg gå inn å se hva dette studiet handlet om, og jeg ble svært interessert da studiet viser til nyttige kunnskaper ved endt utdannelse. Fordelen min var også at jeg da kunne studere i egen by, ved siden av jobb. Det hadde blitt svært tungt å måtte pendle til et annet fylke eller kommune for å studere heltid ved siden av.

"Jeg opplever at lærerne på studiet er svært engasjerte og ønsker at vi skal gjøre det bra. De er lette å få tak i om det er noe vi lurer på og om det er noe de ikke kan svare på, så finner de ut av det. Dette er en stor trygghet for meg. "

Silje Solstad, masterstudent på Høgskolen i Østfold.

Hvordan vil du beskrive masterstudiet i avansert klinisk allmennsykepleie?

Studiet er bygd opp av fellesemner sammen med anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleierne som får ta master til neste semester (høst 2022) og egne emner der vi skal utvikle oss som avansert klinisk allmennsykepleiere (AKS). Siden studieretningene med anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie ikke har startet opp enda, så er vi en liten klasse på 13 studenter i alle aldere. Det har vært veldig nyttig å få høre erfaringer og kunnskap som mine medstudenter har. Det forskjellige utgangspunktet vi har, gjør at vi jobber godt sammen og skal se ting fra flere vinkler. Dette har gjort flere av undervisningene lettere å forstå, da man kan drøfte og snakke om ting underveis eller i ettertid.

Jeg opplever at lærerne på studiet er svært engasjerte og ønsker at vi skal gjøre det bra. De er lette å få tak i om det er noe vi lurer på og om det er noe de ikke kan svare på, så finner de ut av det. Dette er en stor trygghet for meg. Siden jeg også er tillitsvalgt for klassen, gjør dette at samhandlingen og endringer for neste kull blir lettere.

På hvilken måte tenker du at mastergraden vil være verdifull i din yrkespraksis?

Det er meningen at man skal bli «ekspert» i sykepleie etter endt utdannelse. Vi står dessverre i en stor krise innen helse som blir verre og verre for hvert år. Sykepleiere orker ikke stå i presset lengere og det er en stor mangel på fastleger. Det finnes også de som flytter fra kommunen sin, som står på venteliste fordi det ikke er fastleger tilgjengelige og da må benytte seg av legevakt ved bistand. Sånn kan det ikke være.

Det som noen tror, er at vi skal ta over jobbene til fastlegene og dette er selvfølgelig helt feil. Den kunnskapen vi skal sitte igjen med er at vi skal klare å kartlegge og forebygge sykdom hos pasientene våre, før de blir så dårlige at de må på legevakt eller sykehus. Hverdagen vår er travel, vi må løpe fra pasient til pasient. Ved å ta ut AKS fra bemanningsplanen, ha en strukturert arbeidsplan med sine pasienter og oppfølginger i kommunen, så tror jeg dette kunne bidra mye samfunnsøkonomisk og ikke minst øke pasientsikkerheten og pasientkvaliteten. Dette skal det snart komme en sluttrapport på, altså om primærhelseteam i kommunene.

Hva liker du best med studiet?

Det jeg liker best med studiet må være hvordan vi i klassen jobber sammen om å løse forskjellige case og måten studiet er lagt opp. Det er dessverre mange som ikke får noen prosent med permisjon fra arbeidsgiver for å ta en master på heltid og har sine utfordringer. Jeg vil si at studiet er lagt opp til at man har muligheten til å gjøre begge deler. Når vi har praksis så vil dette selvfølgelig være noe vanskelig, men ellers er det overkommelig.

Hvordan opplever du studentmiljøet?

Nå har det seg slik at jeg også tok bachelor i sykepleie på Høgskolen i Østfold og dette ble svært upersonlig da vi var over 200 studenter. Det å være i en klasse nå på 13 stykker gjør at samholdet blir mye bedre og det er alltid noen man kan snakke med. Som nevnt tidligere, er også lærerne mye mer involvert i oss som studenter. Jeg føler meg virkelig sett og hørt og det ser jeg på som en av de viktigste tingene med å være student.

Har du noen tips og råd til andre som vurderer å ta studiet?

Vær strukturert. Bruk litteraturlistene, men gå også utenfor for å hente inn nyttig kunnskap. Biblioteket har veldig mange bøker som ikke står på litteraturlistene, som er svært aktuelle. Finn deg også en eller to nære i klassen som kan bistå ved vansker, retting av oppgaver og rett og slett hjelpe deg igjennom studiet. Utnytt praksistidene og hospiter så mye du kan. Det er viktig å vite hvordan andre også jobber for å få en forståelse av hvordan helsevesenet i Norge er bygd opp.


Aktuell lenke:

Masterstudium i klinisk sykepleie - Avansert klinisk allmennsykepleie

Publisert 13. mars 2022 13:10 - Sist endret 13. mars 2022 13:10