English version of this page

Complex Connections: People, Places And Organisations (CC:PPO)

Stedene der folk møtes, og organisasjonene de arbeider i, er komplekse og ikke-lineære. CC:PPO består av forskere som er opptatt av hva som skjer i disse møtene, hvordan møtene koples sammen, og hvilke konsekvenser møtene og koplingen mellom dem får.


Forskergruppens faglige fokus

Stedene der folk møtes, og organisasjonene de arbeider i, er komplekse og ikke-lineære. Vår forskningsgruppe består av forskere som er opptatt av hva som skjer i disse møtene, hvordan møtene koples sammen, og hvilke konsekvenser møtene og koplingen mellom dem får.

Manglende kunnskaper om slike komplekse koplinger kan vise seg dyrekjøpt, siden vi lever i en tid der faren for det Harding har kalt «korte dårlige svar på komplekse problemer» er overhengende. Dagens utfordringer krever derfor komplekse koplinger mellom folk, steder og organisasjoner som tar hensyn til hva problemet virkelig er (Bacchi, C (2012). Why Study Problematizations? Making Politics Visible. Open Journal of Political Science 2012, vol. 2, No 1, 1-8.), og som fokuserer på løsninger som er både bærekraftige, realistiske og går utenom tradisjonelle kart og veibeskrivelser. Vi trenger med andre ord forskning som øker vår forståelse for hvordan vi skal navigere og innrette våre organisasjoner og vårt arbeidsliv i en verden preget av uforutsigbarhet og kompleksitet.     

CC:PPO møter disse utfordringene og behovene ved å:

  • Utfordre, utforske og forstå de komplekse koplingene som eksisterer mellom mennesker, steder og organisasjoner
  • Foreslå bærekraftige løsninger som tar hensyn til organisatorisk kontekst og sosial kompleksitet, målet må være å håndtere kompleksiteten, ikke å eliminere den

Komplekse koplinger mellom individer, organisasjoner og samfunn er kommet for å bli, og sannsynligvis vil kompleksiteten bare øke i framtiden. Utviklingen som i vår tid har fått det populære kallenavnet «den fjerde industrielle revolusjon» er et godt eksempel på dette. Denne bidrar til å fjerne eller minske betydningen av noen koplinger, endrer eller øker betydningen av andre koplinger, og erstatter tidligere koplinger med nye. En slik utvikling stiller nye krav til hvordan vi bør tenke om koplingene mellom forskningen på organisasjoner og utvikling av strategier og intervensjoner i organisasjoner. For eksempel trenger vi økt kunnskap om hva som egentlig skjer når abstrakte ideer og strategier for organisatorisk endring skal omsettes til lokal praksis. Konteksten for, kompleksiteten i og konsekvensene av denne lokale praksisen vil variere i forhold til hvilket nivå (nasjonalt, organisatorisk, individuelt) vi er på og koplingene i og mellom nivåene.

Deltakere

Emneord: Det digitale samfunn, DigiWork
Publisert 4. feb. 2019 14:20 - Sist endret 15. des. 2021 15:37