Masteroppgaver, eksempler

Masteroppgavene som er produsert ved masterprogrammet i psykososialt arbeid er en del av fagets historie ved HIØ. Ved masteren har vi også en forskergruppe og et forskerseminar der tidligere MA studenter gis mulighet til å utvikle sin masteroppgave til publiserte artikler og kapitler, samt utvikle forskningsprosjekt som kan brukes i søknader om opptak til PhD-løp.

Av Elisabeth Bjerk-Undrum

Av Monika Pedersen