English version of this page
Pågående prosjekt

Digitalisering i barnevernet: hvordan opplever profesjonelle og tjenestemottakere bruken av digitale verktøy og sosiale medier

Prosjektet utforsker hvordan profesjonelle barnevernsarbeidere opplever og erfarer bruken av digitale verktøy i sosialt arbeid i praksis og spesielt i kommunikasjonen med brukere. Også tjenestemottakeres erfaringer med bruk av digitale verktøy i kommunikasjonen med profesjonelle studeres, det legges vekt på sosiale medier.

Om prosjektet

Prosjektet utforsker hvordan barnevernsansatte og tjenestemottakere i barnevernet (foreldre og ungdommer) erfarer og benytter digitale og sosiale medier. Hvordan endres profesjonell praksis i barnevernet som følge av måten ansatte bruker digitale og sosiale medier? Og hvordan endres forholdet mellom barnevernsansatte og tjenestemottakere når det i økende grad benyttes digitale og sosiale medier til kommunikasjon? Dette er noen av spørsmålene prosjektet søker å finne svar på. Inspirasjonen bak prosjektet er DigiBarnevern, et digitaliseringsprosjekt som tar sikte på å digitalisere barnevernet og barnevernets arbeidsprosesser. Studien er kvalitativ og tar utgangspunkt i individuelle intervjuer og fokusgrupper av ansatte og tjenestemottakere i fire store barneverntjenester i Norge. I tillegg studeres politiske styringsdokumenter for å undersøke hvorfor barnevernet digitaliseres. Hva er de eksplisitte og implisitte politiske føringene som ligger bak digitaliseringsprosjektet i barnevernet? Det tas utgangspunkt i profesjonsteori, bakkebyråkrati, bruk av skjønn, tillit, og makt.

Prosjektets tidsramme

2018-2022

Prosjekttype

Stipendiatprosjekt

Mål

Målsettingen med prosjekter er å bidra med ny kunnskap om hvordan barnevernsarbeidere opplever og erfarer bruken av digitale verktøy i sosialt arbeid i praksis og spesielt i kommunikasjonen med brukere. 

Finansiering

Intern  

Prosjektleder

Minela Kvakic

Samarbeid

Prosjektet gjennomføres ved ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk ved Institutt for sosialfag, OsloMet. Minela Kvakic er her medlem i forskningsgruppen Welfare Access Through Technology (WATT)

Emneord: Det digitale samfunn, DigiWork
Publisert 15. des. 2021 07:50 - Sist endret 6. apr. 2022 17:04