Jo Ese

Høgskolen i Østfold
English version of this page Stilling
Prorektor
Kontakt
+4769608396
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Arbeidsområde

Prorektor for samhandling og samfunnskontakt.

Bakgrunn

Stillinger

2019-dd: Prorektor

2018/19: Førsteamanuensis/høgskolelektor i organisasjon og ledelse

2017: Studieleder, økonomi og samfunnsfag

2012-16: Stipendiat, arbeidsvitenskap

2006-11: Ulike administrative stillinger (opptak, kvalitetssystem, rapportering og analyse), HiØ

Utdanning

2019: PhD, arbetsvetenskap, Karlstads Universitet

2004: Cand. polit (hovedfag sosiologi), Universitetet i Oslo

Verv

Leder Formidling- og samfunnskontaktutvalget (FoS).

Medlem fagråd for sosial ulikhet i helse i Østfold.

Representant for HiØ i Bynettverket i Østfold.

Representant for HiØ i koordinatorforum (for folkehelsekoordinatorar i Østfold).

Medlem samarbeidsorganet for Østfold for Folkehelseprogrammet 2017-2027.

Forskningsprosjekter

2017-2020: Samarbeid med Østfold fylkeskommune og NMBU om prosjektet Helsefremmende lokalsamfunn.

2018-2019: Samarbeid med NMBU og WHO-RHN om prosjektet Health promoting partnerships.

Publikasjoner

 • Ese, Jo (2020). Motstand for kvalitetens skyld. UF-ansattes syn på styringssystemene i akademia.
 • Ese, Jo & Ihlebæk, Camilla (2020). Sustainable public health partnerships: Results from 41 European, Asian and American regions.
 • Ese, Jo & Ihlebæk, Camilla (2020). Sustainable public health partnerships: Results from 41 European, Asian and American regions.. European Journal of Public Health.  ISSN 1101-1262.  30, s 989- 990
 • Ese, Jo (2019, 01. september). Akademiska värderingar krockar med styrsättet. [Fagblad].  Universitetsläraren.
 • Ese, Jo (2019). Byutvikling og folkehelse. Presentasjon om utviklingen av et nytt studieprogram som resultat av prosjektet "Helsefrememnde lokalsamfunn"..
 • Ese, Jo (2019). Byutvikling og sosial ulikhet.
 • Ese, Jo (2019). Defending the university?: Academics’ reactions to managerialism in Norwegian higher education. Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2019). Eiendomsutviklere, ingeniører og arkitekter alene vil ikke finne ut hvorfor det er få barnefamilier i sentrum. Fredrikstad Blad.
 • Ese, Jo (2019). Evaluering av "Helsefremmende lokalsamfunn". Sammenstilling av sluttrapport.
 • Ese, Jo (2019, 22. mai). Folkemøte i Halden. [TV].  NRK Østfold.
 • Ese, Jo (2019, 21. oktober). Forskning på ulydige akademikere: Gjør passiv motstand mot systemet. [Internett].  Khrono.
 • Ese, Jo (2019, 23. september). Forskningspodden: Academics reactions to managerialism. [Radio].  Forskningspodden.
 • Ese, Jo (2019, 07. mai). Håper byutviklere vil sette seg på skolebenken.  Sarpsborg arbeiderblad.
 • Ese, Jo (2019, 22. mai). Klart råd i Os-debatten.  Halden Arbeiderblad.
 • Ese, Jo (2019). Motstand for kvalitetens skyld? UF-ansattes reaksjoner på styringssystemene i akademia.
 • Ese, Jo (2019, 24. mai). När akademiska värderingar krockar med styrning av universitet. [Internett].  Mynewsdesk.se.
 • Ese, Jo (2019, 28. oktober). Når professoren spiller dum. [Tidsskrift].  Forskerforum.
 • Ese, Jo (2019). Skolen som nærmiljøarena i et sosiologisk perspektiv.
 • Ese, Jo (2019, 21. oktober). Slik gjør akademikerne passiv motstand mot systemet og ledelsen. [Internett].  Forskning.no.
 • Ese, Jo (2019). Sosial kapital - perspektiver fra Bourdieu, Putnam og Wollebæk.
 • Ese, Jo (2019, 24. mai). Så gör akademiker motstånd i det tysta. [Internett].  Forskning.se.
 • Ese, Jo (2019). Vi har gjort det sammen - Helsefremmende lokalsamfunn som samarbeidsprosjekt mellom befolkningen, kommunene, fylkeskommunen og akademia.
 • Ese, Jo; Castellan, Camilla; Flobak, Jenny & Ihlebæk, Camilla (2019). Important factors to ensure wellbeing in a whole-school setting - a photovoice study.
 • Ese, Jo; Castellan, Camilla; Flobak, Jenny & Ihlebæk, Camilla (2019). Poster: Important factors to ensure wellbeing in a whole-school setting - a photovoice study.
 • Ese, Jo; Flobak, Jenny; Castellan, Camilla & Ihlebæk, Camilla (2019). Important factors to ensure wellbeing in a whole-school setting – a photovoice study. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  47, s 14- 15
 • Ese, Jo; Flobak, Jenny; Castellan, Camilla & Ihlebæk, Camilla Martha (2019). Important factors to ensure wellbeing in a whole-school setting – a photovoice study. European Journal of Public Health.  ISSN 1101-1262. . doi: 10.1093/eurpub/ckz186.456
 • Ese, Jo & Ihlebæk, Camilla (2019). Presentation: Joining two worlds - When academia meets real life and vice versa.
 • Ese, Jo & Ihlebæk, Camilla Martha (2019). Joining two worlds - When academia meets real life and vice versa. European Journal of Public Health.  ISSN 1101-1262. . doi: 10.1093/eurpub/ckz185.558
 • Ihlebæk, Camilla Martha & Ese, Jo (2019). Partnerships for improving population health between regional universities and governments -The WHYs, WHATs and HOWs.
 • Ihlebæk, Camilla Martha; Ese, Jo & Zambon, Francesco (2019). Partnerships for public health between regional governments and academic institutions – status quo in European regions. European Journal of Public Health.  ISSN 1101-1262. . doi: 10.1093/eurpub/ckz185.559
 • Ihlebæk, Camilla & Ese, Jo (2019). Partnerships for health, RHN.
 • Ihlebæk, Camilla & Ese, Jo (2019). Partnerships for public health - Collaboration between sub-national regional universities and governments.
 • Negaard, Arve; Ese, Jo & Rognlien, Knut Johan (2019, 03. november). Nå skal Norges sykeste fylke dø. [Internett].  NRK.
 • Skipstein, Anni & Ese, Jo (2019). Oss i Østfold – hvem er vi? Funn fra befolkningsundersøkelsen i Østfold.
 • Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar & Ese, Jo (2018). Områderettet arbeid: Hva vet vi?.
 • Ese, Jo (2018). Forskningsdesign på Lisleby. Kvalitative intervjuer i prosjektet helsefremmende lokalsamfunn.
 • Ese, Jo (2018). Kvalitativ analyse. Koding, koding, koding.
 • Ese, Jo (2018). Lislebyprosjektet - kvalitative intervjuer.
 • Ese, Jo (2018, 26. oktober). På Alvim i Sarpsborg er skolen og skolebygget limet i nærmiljøet. [Internett].  Østfold fylkeskommune.
 • Ese, Jo (2018, 11. januar). Utdanningsvalg 2018. [Radio].  NRK Østfold.
 • Ese, Jo & Pavlic, Edel (2018). Samarbeid mellom høgskole og kommune på Lisleby.
 • Ese, Jo & Rosbach, Hanne (2018). Faktorer som fremmer livskvalitet og trivsel ved nærmiljøhuset på Alvim.
 • Ihlebæk, Camilla & Ese, Jo (2018). Partnerships for better health at subnational level.
 • Nätt, Tom Heine & Ese, Jo (2018). Fra student til jobbsøker - Noen gode tips på veien.
 • Ese, Jo (2017). A Status report of the "Work First" Project. Where we are and how we got here.
 • Ese, Jo (2017). Begrepet "samfunnsfloker". Hvordan kan folkehelse- og byutviklingsarbeidet forstås som komplekse fenomener.
 • Ese, Jo (2017). Forsker, forvalter eller omdømmebygger? En typologi over ulike forventninger i egenevaluering av offentlige prosjekter.
 • Ese, Jo (2017). Forsker, utreder, konsulent eller utfører? En typologi over de ulike rollene kommunene kan ha i nærmiljøprosjektet.
 • Ese, Jo (2017). Hvordan kan akademia bidra til det regionale folkehelsearbeidet?.
 • Ese, Jo (2017). Partnerships of Research, Teaching and Practice. A regional cooperative model of from Østfold.
 • Ese, Jo (2017). Sosial kapital og byplanlegging.
 • Cheek, Julianne & Ese, Jo (2016). The Work First Project. Building Social, Organisational, Educational and Research Capital.
 • Dahlgren, Kenneth; Ese, Anders; Brattbakk, Ingar; Wergeland, Even Smith; Andersen, Bengt & Ese, Jo (2016). Steds- og mulighetsstudie for Sarpsborg sentrum. En sammenstilling av analyser og anbefalinger..
 • Ese, Jo (2016). Administrator eller akademiker? En ny type administrativt ansatt.
 • Ese, Jo (2016). Folkehelsa som politisk brobygger. Sarpsborg Arbeiderblad.  s 8- 9
 • Ese, Jo (2016). Folkehelsa som veiviser. Kronikk. Halden Arbeiderblad.  s 8
 • Ese, Jo (2016). Fremtidens arbeidsmarked. Hva vi forteller studiesøkerne og hva vi egentlig vet.
 • Ese, Jo (2016, 14. januar). Hva er det som vil gi de sikreste jobbene i framtida?. [Radio].  NRK Østfold.
 • Ese, Jo (2016). Når kvalitative og kvantitative data møtes. Refleksjoner rundt kommunenes kunnskapsbehov.
 • Ese, Jo (2016). Ongæne våres. Our Kids på Østfoldsk. Foredrag på parallellsesjon på konferansen Østfold, mangfold og frivillighet.. Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2016). Scenariobygging. Noe annet en fremskrivninger..
 • Ese, Jo (2016, 03. mai). Skolefrafall og helse henger sammen. [Radio].  NRK Østfold.
 • Ese, Jo (2016). Sosial kapital og klassesamfunnet Østfold. Åpningsforedrag på konferansen "Østfold, mangfold og frivillighet". Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2016). Sosial kapital og samfunnsplanlegging.
 • Ese, Jo (2016, 15. april). Søknadsfrist for høyere utdanning. Intervjuobjekt. [Radio].  NRK Østfold. Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2016). Tverrpolitisk samarbeid er i tiden. Kronikk. Moss Avis.  s 10- 11
 • Ese, Jo; Grønn, Berit; Avias, Andre; Akerbæk, Trond Henry & Skumsnes, Anne M. (2016). Paneldebatt: Ressurser til å jobbe med fleksibel undervisning, utfordringer, dilemma, hva egner seg online og hva egner seg ikke?.
 • Ese, Jo & Persson, Mats (2016). The Emptiness of Quality? A Comparative Discourse Analysis of two Reforms in Norwegian Higher Education.
 • Persson, Mats & Ese, Jo (2016). Digitale kollokviegrupper i Adobe Connect.
 • Persson, Mats & Ese, Jo (2016). Digitale kollokvier. Problemstillinger, utfordringer og resultater.
 • Dahlgren, Kenneth & Ese, Jo (2015). Fra folkehelse i alt vi gjør, til folkehelse på 1-2-3: Følgeevaluering av pilotprosjekt med helsekonsekvensvurderinger i fire østfoldkommuner. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 6. Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2015, 06. juli). Alt må handle om folkehelse. [Internett].  NRK Østfold.
 • Ese, Jo (2015). Faculty Friction. Modes of Resistance in Higher Education.
 • Ese, Jo (2015, 08. juli). Folkehelse i alle sektorer. [Radio].  NRK Østfold.
 • Ese, Jo (2015). Her vil folk bo, jobbe og handle! Betydningen av forholdet mellom det fysiske og det sosiale.
 • Ese, Jo (2015). Implementering av helsekonsekvensvurderinger i kommunal saksbehandling.
 • Ese, Jo (2015, 09. januar). Skal følge studiedrømmen.  Halden arbeiderblad.
 • Ese, Jo (2015). Velg smart. Fremtidens arbeidsmarked og det norske utdanningssystemet.
 • Ese, Jo (2015, 27. februar). Videregående valg. [TV].  NRK Østfold.
 • Ese, Jo (2015). What is Academic Work? A Typology of Academic Resistance.
 • Negaard, Arve; Ese, Jo & Dahlgren, Kenneth (2015). Helsekonsekvensvurdering.
 • Ese, Jo (2014, 23. september). "- Bør definitivt lage analyser før sykehusflyttingen".  Fredrikstad blad.
 • Ese, Jo (2014). Den sosiale byen. Hvordan sosiologi kan hjelpe oss å bygge bedre byer. Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2014, 09. desember). Framtid: Har de mellomstore byene en sjanse?. [Radio].  Ekko i NRK P2. Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2014). Hvorfor sentrum?.
 • Ese, Jo (2014). Organisasjonskultur i akademia.
 • Ese, Jo (2014). Stedsplanlegging. Hva kan samfunnsfaglig metode bidra med?. Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2014, 23. september). Uten handel intet sentrum. [Internett].  Fredrikstad næringsforum medlemsblad.
 • Ese, Jo (2014). Velferdsstaten og profesjonene. Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2014). Velg smart. Fremtidens arbeidsmarked og det norske utdanningssystemet.
 • Ese, Jo (2014). Å administrere akademikere. Celia Whitchurch og "Third Space Professionals".
 • Didriksson, Louise; Sunde, Henning; Grønning, Marius & Ese, Jo (2013, 29. januar). "Nå blir det Nice i Oslo." Reportasje fra arkitektkonkurranse om ny havnepromenade i Oslo.  Aftenposten. Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2013). 100-årspresang med bismak (Kommentar). Halden Arbeiderblad.
 • Ese, Jo (2013). Alienation and Academic Freedom. A Scandinavian Perspective on Autonomy and Working Conditions in Contemporary Higher Education. Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2013). Arkitektur - bare for arkitekter?. Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2013). Arkitektur – bare for arkitekter?. Fredrikstad Blad.  s 59 Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2013, 14. november). Byutvikling over en øl.  Halden arbeiderblad.
 • Ese, Jo (2013). Byutvikling, skolestruktur og sentrumsskolene.
 • Ese, Jo (2013). Deskilled Academics? Lessons to be Learned From Labour Process Theory. Vis sammendrag
 • Ese, Jo (2013). Deskilled Academics: Lessons to be Learned from Labour Process Theory (Abstract).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2019 12:25 - Sist endret 26. juli 2021 11:10