Mariya Khoronzhevych

Institutt for velferd, ledelse og organisasjon
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608608
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A 302

Faglige interesser

Innvandring; Integrering; Arbeidsinkludering; Arbeidsrettede rehabilitering; Globalisering. 

Undervisning

Bachelorstudium i sosialt arbeid

HOVFEL21020 Comparative welfare systems

HOVFEL20020 Digitalisation and interdisciplinary collaboration in health and welfare services

Emneansvar:  HOVAVF10422 Velferdsviterens arbeidsmetoder i teori og praksis

Bakgrunn

I flere år har jeg jobbet som veileder i NAV der jeg opparbeidet bred praktisk kunnskap i sosialt arbeid med fokus på arbeidsinkludering, norske arbeids- og velferdsordninger, samt arbeidspolitikk og prosesser i det norske arbeidsmarkedet.  

Nå er jeg i avslutningsfase av doktorgradsutdanning i sosialt arbeid og sosialpolitikk ved OsloMet.  I mitt doktorgradsarbeid har jeg forsket bl.a. på inkludering av innvandrere i arbeidslivet i Norge, hvor godt en personsentrert tilnærming innen Supported Employment settes ut i live i en aktiveringskontekst, og det påpekes særtrekk man bør ta høyde for når man jobber med innvandrere.

Gjennomført utdanning

Master in Peace and Conflict Transformation, Universitet i Tromsø

Master in Methods of Secondary Education, Statsuniversitet i Kherson, Ukraina

Samarbeid

Centre for Person Centred Research ved Auckland University of Technology, New Zealand

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Khoronzhevych, Mariya (2021). Personsentrert oppfølging av innvandrere i Supported Employment.
  • Khoronzhevych, Mariya (2021). Personsentrert tilnærming i Supported Employment i arbeid med innvandrere.
  • Khoronzhevych, Mariya (2019). Activation of immigrant jobseekers in the Norwegian labour market.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. aug. 2021 10:10 - Sist endret 29. okt. 2022 14:26