raf

Kontakt

Faglige interesser

Mine faglige interesser er knyttet til samfunnsvitenskapelige problemstillinger innenfor tematikk som: rusproblematikk, psykisk helsearbeid, rustiltak og enetiltak i barnevernet, digitalisering av tjenester i NAV, samhandling av tjenester for mennesker med sammensatte utfordringer og behov.

 • Sosialt arbeid
 • Sosialpolitikk
 • Sosiologi
 • Barnevern
 • Kvalitative metoder
 • Inkludering i arbeidslivet
 • Samordning av helse- og velferdstjenester
 • Psykisk helsearbeid
 • Rusproblematikk
 • Digitalisering i offentlig sektor

Undervisning

Jeg underviser og veileder studenter på masterprogrammet: Samordning av helse- og velferdstjenester.

 • HSSVHV40317 Samordning 3: Forskningsbasert praksis
 • HSSHV40517 Masteroppgave

Bakgrunn 

 • 2018: Førsteamanuensis; Institutt for helse, velferd og organisasjon, Høgskolen i Østfold.
 • 2018: Ph. d. i Sosialt arbeid og sosialpolitikk, OsloMet- Storbyuniversitetet, 2018. https://skriftserien.hioa.no/index.php/skriftserien/article/view/614
 • 2012- 2016: Stipendiat; Høgskolen i Østfold; OsloMet - Storbyuniversitetet. 
 • 2006-2012 Høgskolelektor; Avdeling for helse og velferd, Høgskolen i Østfold.
 • 2004- 2006: Fagkonsulent; Kvinnetiltaket avdeling Bryn, Velferdsetaten, Oslo kommune.
 • 2004: Cand.polit i Sosiologi, UiO.

Verv

 • 2016-2018: Ansvarlig redaktør Tidsskrift for psykisk helsearbeid; Universitetsforlaget.
 • 2018: Vitenskapelig redaktør; Tidsskrift for psykisk helsearbeid; Universitetsforlaget.
 • 2012-2016: Redaksjonsmedlem;Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Universitetsforlaget.
 • 2007-2012: Medlem av lokalt FoU utvalg, HiØ.

Eksterne forskningssamarbeid

# Barn i enetiltak og rustiltak -  Studien skal undersøke hvordan enetiltak og rustiltak fungerer for ungdom, hvilket tilbud som gis i tiltakene, om tiltakene er forsvarlige, og om de unges rettsikkerhet blir ivaretatt. Evalueringsprosjektet er i samarbeid med OsloMet- Storbyuniversitetet.

# Digitalisering av tjenester for mennesker med ROP utfordringer. Studien undersøker erfaringene knyttet til digitaliseringen av tjenester rettet mot mennesker med ROP utfordringer. Forskningsprosjektet er i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

 

Emneord: digitalisering av tjenester i NAV, rusproblematikk, psykisk helsearbeid, Kvalitative metoder

Publikasjoner

 • Fugletveit, Ragnhild (2021). «… det vanskeligste er jo å finne noe fornuftig å gjøre». - Om betydningen av arbeid og aktivitet for mennesker med ROP-utfordringer. I Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (Red.), Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73453-4. s. 235–257. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.140.
 • Fugletveit, Ragnhild & Lofthus, Ann-Mari (2021). From the desk to the cyborg’s faceless interaction in The Norwegian Labour and Welfare Administration. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research. ISSN 2464-4161. 6(2), s. 77–92. doi: 10.18261/issn.2464-4161-2021-02-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fugletveit, Ragnhild & Lofthus, Ann-Mari (2020). Digitalisering av tjenester - sårbare brukeres erfaringer. I Bergum, Svein (Red.), Digital ledelse for synergier mellom brukermøter og digitale kanaler: Sluttrapport fra et NAV FoU-prosjekt 2017-2020. Høgskolen i Innlandet skriftserien 10/2020.
 • Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild & Arvesen, Petter (2019). Arbeid som recovery-strategi : . Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. 16(2), s. 80–89. doi: 10.18261/issn.1504-3010-2019-02-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brottveit, Gudrun & Fugletveit, Ragnhild (2018). "Å møtes som mennesker og medmennesker". I Olsen, Bennedichte C. R.; Skotte, Pernille Stornæss & Farstad, Gunhild Regland (Red.), Sosiologi i sosialfagene. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15.03086-9. s. 207–219.
 • Pettersen, Kaare Torgny & Fugletveit, Ragnhild (2015). "Should we talk about it?": A study of the experiences business leaders have of employing people with mental health problems. Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation. ISSN 1051-9815. 52(3), s. 635–641. doi: 10.3233/WOR-152125.
 • Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild & Arvesen, Petter (2015). What Works? Flexibility as a Work - Participation Strategy for People with Addiction and Mental Health Problems. Nordic Journal of Social Research. ISSN 1892-2783. 6, s. 135–148. doi: 10.7577/njsr.2086.
 • Fugletveit, Ragnhild (2014). "...Jeg hadde ingenting...". I Skærbæk, Eva & Nissen, Morten (Red.), Psykososialt Arbeid: fortellinger, medvirkning og fellesskap. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-46443-8. s. 134–150.
 • Fugletveit, Ragnhild & Hansen, Gunnar Vold (2013). Fleksibilitet gir brukertilpasset tjenester. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. 10(3), s. 209–218.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fugletveit, Ragnhild (2019). Forskeren forklarer: Fra rus til et stabilt arbeidsliv. [Internett]. Erfaringskompetanse.no.
 • Fugletveit, Ragnhild (2019). Rusomsorg: Lang vei fra misbruk til arbeidsliv . [Internett]. Velferd.no.
 • Fugletveit, Ragnhild & Lofthus, Ann-Mari (2019). Fra skranke til skjerm - Digitalisering av tjenester i NAV.
 • Fugletveit, Ragnhild (2019). Prosessene fra rus til arbeidsliv.
 • Fugletveit, Ragnhild (2019). Fra rus til arbeidsliv.
 • Fugletveit, Ragnhild (2019). Fra rus til arbeidsliv. Hva har hatt betydning?
 • Sjølie, Hege & Fugletveit, Ragnhild (2018). Psykisk helsearbeid - slik vi ser det. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. 15(4), s. 272–272. doi: 10.18261/issn.1504-3010-2018-04-01.
 • Fugletveit, Ragnhild & Sjølie, Hege (2018). Hvordan ivaretas ansatte? Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. 15(2-3), s. 97–97. doi: 10.18261/issn.1504-3010-2018-02-03-01.
 • Fugletveit, Ragnhild (2018). Prosesser til arbeidslivet.
 • Sjølie, Hege & Fugletveit, Ragnhild (2017). Leder. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. 14(1), s. 2–3. doi: 10.18261/issn.1504-3010-2017-01-01.
 • Fugletveit, Ragnhild & Sjølie, Hege (2016). Leder. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. 12(03), s. 186–187. doi: 10.18261/issn.1504-3010-2016-03-01.
 • Fugletveit, Ragnhild & Sjølie, Hege (2016). Leder. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. 12(01-02), s. 3–4. doi: 10.18261/issn.1504-3010-2016-01-02-01.
 • Fugletveit, Ragnhild (2016). Prosesser og arbeidsliv.
 • Fugletveit, Ragnhild (2015). Veier til arbeid - Om prosesser til arbeidslivet.
 • Fugletveit, Ragnhild; Skærbæk, Eva & Nissen, Morten (2014). Prototypical Narratives.
 • Fugletveit, Ragnhild (2014). Veier til arbeid - betydningen av ettervern.
 • Pettersen, Kaare Torgny & Fugletveit, Ragnhild (2013). Å jobbe med verdighet - om livskvalitet i arbeidslivet.
 • Fugletveit, Ragnhild (2012). "...Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret..." - En analyse av oppfølgingstjenesten i bydel Alna, Oslo.
 • Fugletveit, Ragnhild (2009). "...Det er mye gull som ligger Åpent her, med kistelokket på vidt gap"... Presentasjon av en intervjustudie av studenter i høyere utdanning sine erfaringer med fusk og plagiering.
 • Løkkeberg, Stine Torp & Fugletveit, Ragnhild (2009). Fusk og plagiering i høyere utdanning.
 • Fugletveit, Ragnhild (2008). "Choir practice for soloists" - Interprofessional collaboration within education.
 • Fugletveit, Ragnhild (2018). Fra rus til arbeidsliv. Hva har hatt betydning? -En kvalitativ intervjustudie av prosessene fra å ha rusproblemer til å bli stabil arbeidstaker. . OsloMet- Storbyuniversitetet. ISSN 978-82-8364-132-5.
 • Fugletveit, Ragnhild (2013). ..."Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret"... Oppfølgingstjenesten, Bydel Alna, Oslo kommune. Høgskolen i Østfold. Oppdragsapport. ISSN 978-82-7825-381-6.
 • Biong, Stian ; Fugletveit, Ragnhild & Lofthus, Ann-Mari (2012). Utdanningen medarbeider med brukererfaring i Nedre Buskerud : en forskningsbasert evaluering. IFPR – Institutt for forskning innen psykisk helse og rus, fakultet for helsevitenskap, Høgskolen i Buskerud. ISSN 978-82-8290-003-4.
 • Hansen, Gunnar Vold & Fugletveit, Ragnhild (2010). "... Vi driver oog rydder hver uke vi ...": evaluering av Oppsøkende rusteam i Moss/Rygge. Høgskolen i Østfold. ISSN 9788278253076.
 • Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild & Arvesen, Petter (2010). "Pedalen". sykkelverksted og sykkelparkering. Høgskolen i Østfold. ISSN 9788278253298.
 • Boger, Torunn Skofsrud; Eng, Anne-Lise; Fugletveit, Ragnhild & Løkkeberg, Stine Torp (2010). Hvilke erfaringer og holdninger har studenter i høyere utdanning til fusk og plagiering? Høgskolen i Østfold. ISSN 9788278253137.
 • Fugletveit, Ragnhild & Tonholm, Trude (2010). Rehabilitering etter langvarig rusavhengighet : "to liv i ett" : en kvalitativ studie om å bli rusfri. Høgskolen i Østfold. Rapport. ISSN 978-82-7825-302-1. 2010(3).
 • Fugletveit, Ragnhild (2009). "Vi er ikke så ulike som vi tror". Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold). ISSN 978-82-7825-273-4. 2009(01).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:10 - Sist endret 14. des. 2021 12:03