Rannveig Røste

Institutt for velferd, ledelse og organisasjon
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608720
+4745166220
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A-209

Faglige interesser

 • Innovasjon i offentlig sektor
 • Store og komplekse samfunnsutfordringer og bærekraftig utvikling
 • Digital teknologi i offentlige tjenester
 • Teknologi og samfunn
 • Innovasjons- og endringsprosesser over tid
 • Offentlige tjenester: helse, velferd, utdanning, transport
 • Organisasjoner og institusjoner
 • Profesjoner og praksis

Undervisning

Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester

 • HSSHV41320: Ledelse av digitale innovasjonsprosesser i helse og velferdstjenester
 • HSSHV40217: Organisasjon og ledelse av helse og velferdstjenester
 • HSSHV40517: Veiledningsseminar masteroppgave

Bakgrunn

 • Forsker 2   NIFU, Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
 • Ph.D. Innovasjon og entreprenørskap, Handelshøyskolen BI
 • Forsker 3   STEP, Senter for Studier i Teknologi, Innovasjon og Økonomisk Politikk
 • Cand. Polit. statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Verv

Styret Nasjonalt nettverk for innovasjon i offentlig sektor, oktober 2018-, https://www.innoff.no/

 

 

 

Publikasjoner

 • Røste, Rannveig (2022). Co-evolutionary dynamics of experimental governance: a longitudinal study of sustainable mobility services in Oslo. Journal of Environmental Policy and Planning. ISSN 1523-908X. doi: 10.1080/1523908X.2022.2076661.
 • Røste, Rannveig & Bjørkquist, Catharina (2021). Samarbeid om rus- og psykisk helsetjenester - erfaringer fra en innovasjonsprosess i en storbykommune. I Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (Red.), Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73453-4. s. 195–216. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.140.ch10.
 • Weber, Matthias; Heller-Schuh, Barbara; Godø, Helge & Røste, Rannveig (2014). ICT-enabled system innovations in public services: Experiences from intelligent transport systems. Telecommunications Policy. ISSN 0308-5961. 38(5-6), s. 539–557. doi: 10.1016/j.telpol.2013.12.004.
 • Røste, Rannveig (2014). Co-evolution and Innovations in Governance – a Case Study of the New Public Service System for Electric Vehicles in Oslo. I Fuglsang, Lars; Rønning, Rolf & Enquist, Bo (Red.), Framing innovation in public service sectors. Routledge. ISSN 978-0-415-70928-6. s. 187–201.
 • Røste, Rannveig (2013). Innovasjonssystem i norske kommuner - tilbakeblikk på PUBLIN-prosjektet. I Ringholm, Toril M; Teigen, Håvard & Aarsæther, Nils (Red.), Innovative kommuner. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41182-4. s. 71–87.
 • Hernes, Tor & Røste, Rannveig (2007). Innovasjonsprosessers utfordringer og behovet for å arbeide strategisk relasjonelt, Hernes og Koefoed (red.) Innovasjonsprosesser: Om Innovasjoners Odysée. Fagbokforlaget. s. 33–51.
 • Broch, Marianne; Godø, Helge Lauritz & Røste, Rannveig (2005). Entrepreneurship in innovation of home based care for the elderly in Norway, a case study. Administration - Journal of the Institute of Public Administration of Ireland. ISSN 0001-8325. 53(3).

Se alle arbeider i Cristin

 • Røste, Rannveig (2021). Collaborative innovation in the digital age: utilizing machine learning in complex public services.
 • Behrens, Electa Woodbridge; Lie-Jensen, Anette Christensen & Røste, Rannveig (2021). Digitalisering av den direkte kontakten med studentene – erfaringer fra koronapandemien. Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. 44(3), s. 10–13.
 • Røste, Rannveig (2021). Forskning på innovasjon i offentlig sektor.
 • Røste, Rannveig & Bjørkquist, Catharina (2021). AI and collaborative data teams: a case study of the Norwegian Labour and Welfare Administration.
 • Røste, Rannveig & Bjørkquist, Catharina (2020). Utvikling av helhetlige tjenester innen rus- og psykisk helse: erfaringer fra en innovasjonsprosess i en storbykommune.
 • Røste, Rannveig; Røhnebæk, Maria; Rønning, Rolf & Koch, Per M. (2020). Innovasjon i offentlig sektor – en forskningsagenda i fremvekst. Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. 43(2), s. 26–27.
 • Røste, Rannveig; Røhnebæk, Maria & Bjerck, Mari (2020). Innovation at inter-sectoral crossroads: analysing distance and proximity among public, private and non-profit actors.
 • Capasso, Marco; Knell, Mark Stephen; Mark, Michael Spjelkavik; Røste, Rannveig & Solberg, Espen (2019). Innovasjon i Norge og Europa. I Solberg, Espen & Wendt, Kaja Kathrine (Red.), Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2019. Norges forskningsråd. ISSN 978-82-12-03810-3. s. 297–330.
 • Røste, Rannveig (2019). "Sustainability, outcomes and temporality: the dimension of time in an emerging innovation in sustainable traffic services".
 • Røste, Rannveig & Bugge, Markus (2019). "Mission-oriented innovation policy on the ground: co-evolving in the interplay of public, private and civic actors".
 • Røhnebæk, Maria; Røste, Rannveig & Bjerck, Mari (2019). Exploring dimensions of proximity and distance in intersectoral innovation: Examples from three case studies.
 • Røste, Rannveig (2019). Governmental policy fostering transitions over time: the emerging innovation of public charging stations for EVs in Oslo.
 • Wollscheid, Sabine; Røste, Rannveig & Vaagland, Karin (2019). Hvorfor lærere bruker kopier som læremateriell. Bedre Skole. ISSN 0802-183X.
 • Røste, Rannveig (2018). Advancing the theory of innovation in the public sector from process research.
 • Røste, Rannveig; Bugge, Markus & Dybdahl, Linn Meidell (2018). Grand challenges on the ground: Exploring governance dynamics in sustainability transitions.
 • Røste, Rannveig (2018). Innovasjon i offentlig sektor: om magiske begrep og funksjonelle teknikker. Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. 41(2), s. 10–11.
 • Røste, Rannveig; Coenen, Lars & Gregg, Jay Sterling (2017). Sustainable Transitions on the Move – Guiding Visions for a Circular Bioeconomy in Scandinavia.
 • Almasi, Alexandra & Røste, Rannveig (2016). The status of circular bio-­economy in Scandinavia.
 • Røste, Rannveig (2016). Bioeconomy in Sweden.
 • Røste, Rannveig (2014). Multi-level dynamics in wicked problems – lessons from a public service innovation in sustainable transport.
 • Røste, Rannveig (2014). Inter-organisational processes of institutional change - innovation dynamics in public services.
 • Røste, Rannveig (2012). Institusjonelle mekanismer for innovasjon i offentlig sektor.
 • Røste, Rannveig (2012). Systems of Innovation perspective and dynamics of innovation in the public secto.
 • Røste, Rannveig (2012). Mission-oriented policy and governance regimes in public services – the case of an innovation in sustainable public transport service.
 • Røste, Rannveig (2012). Innovation in the public sector and institutional mechanisms – a case study of the new public service system for electric vehicles.
 • Røste, Rannveig (2011). 3Paradigms of Innovation in the Public Sector.
 • Røste, Rannveig (2011). Institusjonelle mekanismer for innovasjon i offentlige tjenester.
 • Røste, Rannveig (2011). RFF og satsingsområdet innovasjon i offentlig sektor - situasjonsbeskrivelse høst 2011.
 • Røste, Rannveig (2010). Innovasjon i offentlige organisasjoner.
 • Røste, Rannveig (2009). Transitions to sustainable innovation policy - the story of the Norwegian electric car Think.
 • Røste, Rannveig (2008). Innovation Policies towards competitive new Energy Technology – Case study of the Norwegian Electric Car Think.
 • Røste, Rannveig (2007). Effektivisering, privatisering, innovasjon – begrep til begjær og besvær.
 • Røste, Rannveig (2006). Innovasjon i offentlig sektor.
 • Røste, Rannveig (2006). Systems and Dynamics of Innovation in the Public Sector – a case study of the public care for elderly in Norway.
 • Koch, Per M.; Hauknes, Johan & Røste, Rannveig (2003). Rationalities and innovation policy learning, Goodnip - Good Practices in Nordic Innovation Policies. Part 3: Nordic innovation policy measures, documents and government structures. NIFU. ISSN 0804-8185.
 • Røste, Rannveig & Koch, Per M. (2003). Nordic Innovation Indicators, Goodnip - Good Practices in Nordic Innovation Policies. Part 3: Nordic innovation policy measures, documents and government structures. NIFU. ISSN 0804-8185.
 • Elken, Mari; Røste, Rannveig; Olsen, Dorothy Sutherland & Fevolden, Arne Martin (2019). Varehandel og høyere utdanning : En eksplorativ studie av samarbeid innen utdanning, forskning og innovasjon. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0402-6.
 • Røste, Rannveig (2018). Innovation in Public Services: Wicked Problems and Multi-layered Solutions. Handelshøyskolen BI. ISSN 9788282471367.
 • Wollscheid, Sabine; Røste, Rannveig & Vaagland, Karin (2018). «Jeg bruker mye kopier når elevene trenger det» : En studie om hvorfor og hvordan lærere bruker supplerende materiale i grunnopplæringen. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0335-7.
 • Reime, Marianne Rist-Larsen; Røste, Rannveig & Almasi, Alexandra (2017). A foresight process on the circular bioeconomy in Norway . SusValueWaste.
 • Helgesen, Marit; Kvinge, Torunn; Olsen, Dorothy Sutherland; Holm, Arne & Røste, Rannveig (2016). Rekruttering og kompetanseheving i kommunal pleie og omsorg. Sluttrapport fra evalueringen av Kompetanseløftet 2015. Samarbeidsrapport NIBR/NIFU 2016. ISSN 978-82-8309-117-5.
 • Reime, Marianne Rist-Larsen; Røste, Rannveig; Almasi, Alexandra & Coenen, Lars (2016). The circular bioeconomy in Scandinavia. OREEC, NIFU, SusValueWaste.
 • Helgesen, Marit; Olsen, Dorothy Sutherland; Dyb, Evelyn; Monkerud, Lars Christian; Røste, Rannveig & Holm, Arne (2015). Utvikling og formidling av kunnskap i kommunal helse og omsorg - Evaluering av Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). ISSN 978-82-8309-071-0.
 • Røste, Rannveig (2013). Value chain analysis of the Norwegian electric vehicle market – Think a first mover. NIFU.
 • Spilling, Olav R; Langfeldt, Liv & Røste, Rannveig (2013). Følgeevaluering av regionale forskningsfond: 2. underveisrapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 978-82-7218-882-4.
 • Langfeldt, Liv & Røste, Rannveig (2009). Tverrfaglighet i Norges forskningsråd: En analyse av kodepraksis og suksessrater for tverrfaglige søknader. NIFU. ISSN 978-82-7218-610-3.
 • Borgen, Jorunn Spord; Vibe, Nils & Røste, Rannveig (2008). Karriere Akershus: Evaluering av Partnerskap for karriereveiledning i Akershus. NIFU. ISSN 978-82-7218-566-3.
 • Røste, Rannveig & Borgen, Jorunn Spord (2008). Erfaringsanalyse av Partnerskap for karriereveiledning i Telemark. NIFU. ISSN 978-82-7218-562-5.
 • Godø, Helge Lauritz; Gulbrandsen, Magnus; Herstad, Sverre Johan; Mariussen, Åge; Røste, Rannveig & Spilling, Olav R [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Innovation systems, innovation modes and processes of commercialization. NIFU. ISSN 978-82-7218-559-5.
 • Gulbrandsen, Magnus; Røste, Rannveig & Kristiansen, Tonje Eide (2006). Universitetenes og forskningsinstituttenes rolle i kommersialisering. NIFU STEP. ISSN 1504-0887.
 • Røste, Rannveig (2005). D16 - Studies of innovation in the public sector, a theoretical framework. PUBLIN.
 • Halvorsen, Thomas; Hauknes, Johan; Miles, Ian & Røste, Rannveig (2005). On the differences between public and private sector innovation. PUBLIN.
 • Godø, Helge; Røste, Rannveig & Broch, Marianne (2005). D13/5 - Case study report Norway - Innovaton in Home based services for the elderly. PUBLIN.
 • Røste, Rannveig & Godø, Helge (2005). Notat om innovasjon i offentlig sektor – til utvikling av kompetansegrunnlaget for VIOS. NIFU STEP. ISSN 1504-0887.
 • Remøe, Svend O.; Fraas, Morten; Kaloudis, Aris; Mariussen, Åge; Røste, Rannveig & Ørstavik, Finn [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2004). Governance of the Norwegian innovation policy system: Contribution to the OECD MONIT project. NIFU. ISSN 82–7218–490–7.
 • Røste, Rannveig (2001). Næringspolitikk for konkurransedyktige nyetableringer – en casestudie av den elektriske bilen Think fra idé til marked. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. sep. 2019 08:15 - Sist endret 25. juli 2022 19:26