Barnevernkonsulent

Helen Øyri jobber som barnevernkonsulent i Hvaler kommune.

Foto: Privat

Hvorfor valgte du å studere barnevern? 

Jeg var usikker på om jeg skulle velge sosialt arbeid eller barnevern. Etter noen runder der jeg blant annet spurte folk som hadde studert enten barnevern eller sosialt arbeid, fant jeg ut at pensum og fagstoff knyttet til barnevernstudiet var noe jeg ville lære og lese mer om.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg jobbet litt som tilkallingsvikar for Hvaler kommune i tilknytning til et bofelleskap for enslig mindreårige flyktninger før jeg startet med studier i 2013. Mens jeg studerte hadde jeg også tilsynsoppdrag ved samvær for barneverntjenesten i kommunen. Barneverntjenesten utlyste en ledig stilling da jeg skrev bacheloroppgaven, og jeg tok motet til meg og søkte.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben? 

Jeg tror nok at deres kjennskap til hvem jeg var og at jeg hadde jobbet i kommunen var en positiv faktor. Det er fint for barneverntjenestene med en sammensetning av ulike kompetanser.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver? 

Jeg jobber i en mindre barneverntjeneste og vi jobber som generalister. Det vil si at jeg kan ha saker som omfatter undersøkelser, hjelpetiltak og fosterhjem. Mine arbeidsoppgaver er derfor varierte. I undersøkelser er det ofte tidsfrister som skal følges og man skal rekke å bli kjent med familien og barnet. I tillegg forsøker vi å etablere et godt samarbeid med familien for å kunne kartlegge hva de kan trenge hjelp til. Når vi har blitt enige om tiltak, så jobber vi med familien og evaluerer hvordan hjelpen oppleves og om det kan bidra til gode endringer for familien. I jobben må man være glad i å møte mange nye mennesker og møte ulike behov, og det å skape tillit er viktig. Vi samarbeider med skole, barnehage, psykisk helsetjeneste og mange andre instanser som også samarbeider med familien.

Barnevernet får til tider en del kritikk i media og ofte kan det oppleves urettferdig å lese avisoverskrifter. Da gjelder det å huske på de fine tilbakemeldingene vi tross alt får fra mange av de menneskene vi møter. Folk kan være redde for barnevernet og da er det også viktig å ha kunnskap om at vi for det meste jobber innenfor frivillige og samarbeidsorienterte rammer.

I jobben må man være glad i å møte mange nye mennesker og møte ulike behov, og det å skape tillit er viktig.

På hvilken måte bruker du utdanningen din i jobben?

Jeg lærte mye om barn og deres utvikling. Jeg har lært og har en dypere forståelse av at det kan være lett å falle utenfor samfunnet. Det å falle utenfor ”normalen” som ung kan sette dype, vanskelige spor og gjøre barn og ungdom motløse. Derfor er jeg glad for at vi hadde mye fokus i studiet om det å være varsom med å definere noe som ”normalt” og noe som ”unormalt”. Vi fikk trent på det å ha vanskelige samtaler i studiet, og det kommer ofte til god nytte i jobben. Å tåle å være uenige, å lytte etter hva den andre sier. Folk er som regel ganske gode på å finne løsninger selv hvis de bare får muligheten. Vi er ikke eksperter selv om vi har en utdannelse. Jeg har lært at det å være ydmyk i møte med enkeltmennesker og familier er viktig for å oppnå en god og trygg relasjon.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Arbeidserfaring er viktig. Det trenger ikke alltid være så relevant og direkte knyttet til studiet man går. Man kan jobbe med mennesker på mange ulike måter og arenaer og utvikle en god forståelse av hvordan møte mennesker og skape gode relasjoner. Selv har jeg mange år fra reiselivsbransjen bak meg!

Mange barnevernstudenter jobber gjerne som tilkallingsvikar innen helse- og omsorgsyrker ved siden av studiet. Det er veldig nyttig, og kombinerer fint det å lese fagstoff og få prøve seg ute i praksis. Da tror jeg også man stiller bedre rustet på et jobbintervju etter endt studie. Høgskolen har lagt opp en fin kombinasjon med praksis gjennom studiet – fortell om det du lærer og opplever i praksis og hvordan det kan forstås i lys av det du har lest. Da får du jobb!


Navn:
Helen Tognetti Øyri
Studieprogram:
Bachelor i barnevern
Uteksaminert:
2016
Stillingstittel:
Barnevernkonsulent
Arbeidsgiver:
Hvaler kommune, barneverntjenesten

Publisert 31. okt. 2019 14:45 - Sist endret 15. juni 2021 06:31